Invitaţie la rugăciune

b16

Către Acţiunea Catolică din întreaga lume

Dragi prieteni,

Ca urmare a propunerii făcute de Grupul de Coordonare Tineri al Forumului International al Acţiunii Catolice în timpul întâlnirii care a avut loc în martie 2009 la Roma, invităm toţi tinerii şi membrii Acţiunii Catolice din ţările noastre membre să se alăture Sfântului Părinte în rugăciune la fel cum el însuşi a invitat întreaga Biserică să o facă: „din 8 până în 15 mai voi face un pelerinaj în Ţara Sfântă, voi vizita locurile sfinţite de trecerea Lui pe pământ pentru a-I cere Domnului preţiosul dar al unităţii şi păcii în Orientul Mijlociu şi în toată lumea. Din acest moment mă bazez pe sprijinul spiritual din partea voastră, a tuturora, pentru ca Dumnezeu să mă însoţească şi să-i umple cu Spirit Sfânt pe toţi cei pe care îi întâlnesc în calea mea” (Angelus, 8 martie 2009).

Ataşat veţi găsi o invitaţie pentru a vă ruga VIA LUCIS (Calea Luminii) în timpul acestei vizite. Aceasta este o rugăciune cu opt staţiuni care coincid cu lungimea călătoriei. Poate fi spusă şi după pelerinaj, în timpul Paştelui sau în timpul exerciţiilor spirituale şi formative. E menită atât pentru rugăciunile personale cât şi pentru rugăciunile comunitare în grupuri, asociaţii sau comunităţi parohiale. Poate fi rostită o staţiune pe zi sau toată rugăciunea VIA LUCIS într-o singură întâlnire.

Detalii privind programul pelerinajului Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea în Ţara Sfântă.

VIA LUCIS este o rugăciune care ne ajută, în diferite moduri, să ne gândim la Cristos cel Înviat şi să medităm şi să contemplăm misterul central al credinţei noastre: Isus care a fost crucificat, mort şi îngropat şi care a înviat din morţi!

Vă trimitem salutările noastre călduroase, pline de bucuria sărbătorii Invierii.

Roma, 3 mai 2009

Emilio Inyaurraga
Coordonator FIAC

Mons. Domenico Sigalini
Assistent eclezial al FIAC

Chiara Finoccietti
Coordonator Departament Tineri FIAC

 

 

O rugăciune zilnică propusă cu ocazia
Pelerinajului Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea în Ţara Sfântă
(8 – 15 mai 2009)

VIA LUCIS

Opt staţiuni sau meditaţii contemplând misterul Învierii precum femeile, apostolii şi Maria, ucenicii lui Isus „din ziua a opta într-o călătorie cu Cel Înviat”

Pentru rugăciunea individuală
Pentru rugăciunea comunităţii

Imn introductiv

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt

a. Introducere

b. Cele opt staţiuni urmează acelaşi model: se cântă Aleluia – se ascultă cuvântul Domnului – tăcere – rugăciune (pentru timpul de după Paşte)

1. Învierea lui Cristos:
Matei 28, 1-8 (Marcu 16, 1-7) (Luca 24, 1-11)

2. Isus cel Înviat îi apare Mariei Magdalena:
Ioan 20, 1-18

3. Isus cel Înviat apare discipolilor în drumul lor la Emaus:
Luca 24, 13-35

4. Isus cel Înviat apare discipolilor şi lui Toma (a doua duminică după Paşte):
Ioan 20, 19-29

5. Isus se dăruieşte în Euharistie:
Ioan 6, 30-40 şi Marcu 14, 22-25 (Matei 26, 26-29) (Luca 22, 14-20)

6. Isus cel Înviat apare discipolilor la Marea Tiberiadei:
Ioan 21, 1-25

7. Isus cel Înviat se înalţă la Cer (Înălţarea)
Faptele Apostolilor 1, 1-14 (Matei 28, 16-20) (Marcu 16, 15-20) (Luca 24, 50-53)

8. Darul Spiritului Sfânt (Rusalii):
Faptele Apostolilor 2, 1-12; 14; 22-24

c. la sfârşitul celor opt staţiuni se pot spune câteva cuvinte

d. linişte
e. împărtăşirea unor reflecţii şi/sau invocaţii
f. Tatăl Nostru
g. Rugăciunea de Încheiere
h. Binecuvântarea finală

Imnul de încheiere

Ne alăturăm Bisericii în Ţara Sfântă în bucuria primirii succesorului lui Petru.

Despre Pelerinajul Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea în Ţara Sfântă (8 – 15 mai 2009)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *