Asistentul spiritual al Acţiunii Catolice şi arta însoţirii spirituale

În perioada 23-26 mai 2016, la Centrul Spiritual Manresa din Cluj-Napoca s-a desfăşurat Seminarul de formare pentru asistenţii spirituali ai Acţiunii Catolice cu tema „Asistentul spiritual al Acţiunii Catolice şi arta însoţirii spirituale” şi moto-ul: „Vegheați ca nimănui să nu-i lipsească harul lui Dumnezeu” (Evr 12,15).

Acţiunea Catolică oferă periodic propriilor asistenţilor spirituali, precum şi altor păstori ce îndeplinesc diferite misiuni, ocazii de întâlnire, de reflecţie comună şi de împărtăşire fraternă. În acest sens, seminarul adresat asistenţilor spirituali ai Acţiunii Catolice, ASTRU şi AGRU, din diecezele şi eparhiile unde aceasta este prezentă, a fost o ocazie de reflecţie asupra figurii asistentului spiritual al Acţiunii Catolice în Biserica locală, cu o atenţie specială referitoare la arta însoţirii spirituale a membrilor Acţiunii Catolice, dar şi a grupurilor parohiale.

În reflecţia asupra temelor propuse am fost însoţiţi de ÎPS Agostino Superbo, arhiepiscop emerit de Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, în anii anteriori asistent spiritual al Acţiunii Catolice Italiene şi al Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice, iar din partea Acţiunii Catolice din Spania au fost prezenţi Pr. Manolo Verdú, asistent spiritual general şi Miguel Ruiz, vicepreşedinte naţional pentru sectorul tineri. S-a alăturat invitaţilor seminarului şi Pr. Daniel Iacobuţ, director spiritual la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi.

Pe parcursul zilei de luni, 23 mai 2016, participanţii s-au reunit la Centrul Spiritual Manresa din Cluj-Napoca. După Sfânta Liturghie şi cină, cei prezenţi au avut ocazia să se cunoască şi să împărtăşească experienţe de viaţă conectate cu Acţiunea Catolică.

Sfânta Liturghie celebrată de PS Florentin Crihălmeanu, episcopul locului a deschis cea de-a doua zi a seminarului. În cuvântul de învăţătură PS Florentin a subliniat faptul că “Sfântul Grigore cel Mare spunea că însoţirea spirituală este “arta artelor” pentru că însoţitorul trebuie să aibă conştiinţa unui instrument, utilizat de Dumnezeu. Şi el în primul rând, ca urmare a propriei experienţe trebuie să facă un discernământ al voinţei lui Dumnezeu şi apoi să ajute pe celălalt. (…)“. La finalul Sfintei Liturghii, PS Florentin a felicitat Acţiunea Catolică din România pentru iniţiativă şi a mulţumit participanţilor şi oaspeţilor din Spania prezenţi la celebrare.

În deschiderea oficială a seminarului pentru asistenţii spirituali AC, Anca Frona, preşedintele ACRO şi Pr. Felix Roca, asistent spiritual general al Acţiunii Catolice din România au prezentat motivaţiile organizării acestui eveniment şi au subliniat importanţa rolului pe care asistenţii spirituali îl au în Acţiunea Catolică.

Oaspeţii din Acţiunea Catolică Spania – Pr. Manolo Verdú şi asistent spiritual general al Acţiunii Catolice din Spania şi dl. Miguel Ruiz, vicepreşedinte naţional pentru sectorul tineri al Acţiunii Catolice din Spania ne-au împărtăşit experienţa proiectului de formare a laicilor pentru toată viaţa şi care are tema: „Vinul nou se pune în burdufuri noi (Mc 2,22)”. Oaspeţii spanioli au accentuat faptul că „ În actualul context social am fost solicitaţi să ne revizuim şi să ne reînnoim parohiile, pentru a fi şi mai aproape de persoane, pentru a fi ambiente în care se trăieşte comuniunea şi participarea, pentru a fi orientaţi complet spre misiune. (cf. EG28) Acţiunea Catolică din Spania prin procesele sale educă copiii, tinerii şi adulţii în a fi mărturisitori ai iubirii lui Dumnezeu pentru ceilalţi. AC Spania are o metodologie care se numeşte convertire interioară a persoanelor şi le încurajează să se implice în transformarea realităţii sociale. Laicii sunt cei care au misiunea de a face ca Biserica să fie prezentă în lume. AC Spania nu numai că încurajează laicii să „iasă” să evanghelize în formă individuală încarnându-se în secular, şi mai mult ajută să se traseze liniile comunitate pentru misiune atât la nivel parohial cât şi diecezan. Întregul proces are 3 piloni – a cunoaşte, a ne ruga – a celebra şi a trăi. Pentru a oferi un drum care să echilibreze şi să cultive toate dimensiunile credinţei, acest itinerariu propune o alternativă secvenţială între sesiuni de formare sistematică, rugăciune şi reuniuni unde se discută teme de actualitate (sau care se nasc din viaţa de grup) în prisma revizuirii vieţii. Mai mult, se oferă celebrări pentru momentele importante în interiorul procesului şi se încurajează, în fiecare moment, participarea la celebrarea sacramentelor cu toată comunitatea parohială. Azi, mai mult ca niciodată este necesar să creăm spaţii de calitate pentru a aprofunda experiența tuturor aspectelor de mai sus.” A urmat apoi o scurtă pauză după care invitaţii din Spania au răspuns întrebărilor participanţilor la Seminar.

A doua parte a zilei a fost dedicată grupurilor de discuţii. Pr. Felix Roca a prezentat cele patru note caracteristice ale Acțiunii Catolice – laicitate, organicitate, colaborare cu ierarhia şi eclezialitate – aşa cum sunt ele prezentate şi explicate in textele Conciliului Vatican II, mai precis în documentul Apostolicam Actuositatem în care se subliniază următoarele: „Conciliul recomandă stăruitor aceste instituții care răspund în mod cert necesităților apostolatului Bisericii în multe țări; el îi invită pe preoții și laicii care activează în ele să realizeze tot mai mult caracteristicile amintite mai sus și să colaboreze mereu în spirit frățesc cu toate celelalte forme de apostolat, în Biserică.” Au urmat apoi grupuri de discuţii coordonate de Pr. Florin Sescu, Pr. Anton Cioba şi Pr. Cristian Langa, asistenţi spirituali pentru sectoarele copii, tineri şi adulţi la nivel naţional al Acţiunii Catolice. În fiecare grup, cei prezenţi au încercat să răspunsă la următoarele întrebări: „ Cum este înțeleasă și trăită fiecare notă, în parte, de către preoți și de către laici, în contextul nostru? Care sunt cele mai mari dificultăți în asumarea acestor note caracteristice ale Acțiunii Catolice? Propuneri în vederea unei mai bune înțelegeri a misiunii Acțiunii Catolice.” Rezultatele grupurilor de discuţii au fost prezentate într-o sesiune plenară. S-a observat faptul că este necesar un studiu aprofundat al documentelor Consiliului Vatican al II-lea şi post-conciliare cu privire la laici şi vocaţia laicală, precum şi o cunoaştere mai bună a specificului Acţiunii Catolice.

După cină şi rugăciune de seară, participanţi au fost provocaţi la o „Serată la 4AC!” de către responsabilii sectorului tineri ai ACRO – Adriana Ianuş şi Pr. Anton Cioba.

Ziua de miercuri, 25 mai 2016 – fost dedicată rolului asistentului spiritual în Acţiunea Catolică. ÎPS Agostino Superbo a vorbit despre Acţiunea Catolică în Biserică şi despre locul preotului în Acţiunea Catolică. A subliniat faptul că preotul – asistent al Acţiunii Catolice este un preot care îşi iubeşte propriul minister şi că slujirea ca asistent spiritual în Acţiunea Catolică este un mod extraordinar de a trăi propria misiune. Apoi IPS Agostino Superbo a oferit câteva sfaturi despre de unde şi cum poate începe un preot să fie asistent al Acţiunii Catolice şi a punctat câteva aspecte legate de provocările pe care Acţiunea Catolică le oferă unui preot la nivel parohial şi/sau diecezan.

În a doua parte a dimineţii, IPS Agostino Superbo a susţinut o relatare cu tema „Acţiunea Catolică: provocări şi perspective”. S-a subliniat faptul că este necesar să fim pasionaţi de Cuvântul lui Dumnezeu şi faptul că co-responsabilitatea înseamnă misiune, că este necesar să regăsim „plăcerea spirituală de a fi popor a lui Dumnezeu”, să fim aproape de oameni (EG 269), să fim cu adevărat co-responsabili misiunii bisericii. De asemenea, pornind de la Evangeli Nunziandi 70-73, IPS Agostino a accentuat faptul că laici, şi formarea laicatului reprezintă o formă singulară de evanghelizare de a-l duce pe Cristios în inima lumii.

A doua parte a zilei a fost dedicată „Milostivirii în sacramentul reconcilierii”. Pr. Daniel Iacobuţ, director spiritual la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi pornind de la un video – interviu cu Părintele Luis, confesorul citat de Papa Francisc ca exemplu de milostivire – a vorbit participanţilor la seminar despre Preotul confesor, semnul şi instrumentul iubirii milostive a lui Dumnezeu, conturând prezentarea în jurul a trei idei principale şi anume: Confesorul, icoana vie a Bunului Păstor şi a Tatălui milostiv; Ars celebrandi în slujba milostivirii lui Dumnezeu şi Milostivirea lui Dumnezeu în diferitele momente ale celebrării. În concluzia prezentării Pr. Daniel Iacobuţ a subliniat faptul că “Preotul este semnul şi instrumentul milostivirii în sacramentul iertării întrucât este şi cel care prezidează ospăţul milostivirii lui Dumnezeu celebrând Sfânta Liturghie! Penitentul va celebra milostivirea primită împreună cu întreaga comunitate în jurul altarului, lăsându-se hrănit cu Trupul şi Sângele Domnului!”

Au urmat apoi o sesiune de întrebări şi răpunsuri în cadrul cărora participanţii au împărtăşit experienţe persoanale în care au experimentat Milostivirea Domnului şi au încercat să ofere răspunsuri întrebărilor: “ Care dintre cele cinci momente le consideraţi ca fiind mai importante pentru a exprima milostivirea lui Dumnezeu? Ce elemente din ritul reconcilierii ne ajută în accentuarea caracterului său de sărbătoare a bucuriei milostivirii lui Dumnezeu? Cum am putea scoate mai bine în evidenţă caracterul evanghelizator al celebrării?

În cadrul concluziilor, Pr. Felix Roca – asistentul spiritual general al Acţiunii Catolice din România a oferit participanţilor la seminar trei cuvinte cheie care au sintetizat zilele petrecute împreună: vocaţie – coresponsabilitate – slujire citând cei trei Papi care s-au preocupat şi au însoţit Acţiunea Catolică în ultimii ani.

  • Vocaţie – Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea spunea “Biserica nu se poate lipsi de Acţiunea Catolică! Biserica are nevoie de un grup de laici care, fideli vocaţiei lor şi îndeaproape uniţi cu păstorii lor legitimi, să fie dispuşi să mărturisească, cu aceştia din urmă, munca cotidiană a evanghelizării în toate domeniile. Biserica are nevoie de Acţiunea Catolică, pentru că ea are nevoie de laici pregătiţi care să-şi consacre existenţa lor apostolatului şi care să stabilească, în mod particular cu comunitatea diecezană, o legătură care lasă urme în viaţa şi drumul lor spiritual. Ea are nevoie de laici, în a căror experienţă de viaţă se manifestă, în mod concret şi cotidian, măreţia şi bucuria vieţii creştine; de laici care ştiu să vadă în botez rădăcina demnităţii lor, în comunitatea creştină, propria lor familie cu care îşi împart credinţa, şi în Păstor, tatăl care îi ghidează şi îi încurajează în drumul lor de fraternitate.”
  • Coresponsabilitate – Papa Benedict al XVI-lea spunea: “Coresponsabilitatea cere o schimbare de mentalitate referitoare, îndeosebi, la rolul laicilor în Biserică, ei care trebuie să fie consideraţi nu drept “colaboratori” ai clerului, ci persoane realmente “coresponsabile” ale existenţei şi acţiunii Bisericii. De aceea, este important să se consolideze un laicat matur şi angajat, capabil să dea propria contribuţie specifică misiunii ecleziale, respectând slujirile şi îndatoririle pe care le are fiecare în viaţa Bisericii şi întotdeauna în comuniune cordială cu episcopii.”
  • Slujire – Papa Francisc spune: “În actualul context social și eclezial, voi, laicii din Acțiunea Catolică, sunteți chemați să reînnoiți alegerea misionară, deschisă la orizonturile pe care Duhul Sfânt le arată Bisericii și expresie a unei noi tinereți a apostolatului laical. Parohiile, mai ales cele marcate de oboseală și închidere, au nevoie de entuziasmul vostru apostolic, de disponibilitatea voastră deplină și de slujirea voastră creativă. De aceea, m-am gândit să vă încredințez trei verbe care pot să traseze pentru voi o urmă de drum. Primul este: a rămâne. Vă îndemn să rămâneți cu Isus, să vă bucurați de compania lui. Pentru fi vestitori și mărturisitori ai lui Cristos e necesar să rămâneți mai întâi de toate aproape de El. Din întâlnirea cu Cel care este viața noastră și bucuria noastră, și mărturia noastră dobândește zi de zi o nouă semnificație și noi puteri. Al doilea verb: a merge . Să mergeți pe străzile orașelor și satelor voastre, și să vestiți că Dumnezeu este Tată și că Isus Cristos vi l-a făcut cunoscut, și de aceea viața voastră s-a schimbat: se poate trăi ca frații, ducând în interior o speranță care nu dezamăgește. În fine, a se bucura. Bucurați-vă și tresăltați mereu de bucurie în Domnul! Să fiți persoane care cântă viața, care cântă credința, persoane capabile să-și recunoască talentele și limitele, care știu să vadă în propriile zile, chiar și în cele mai întunecoase, semnele prezenței Domnului. Să vă bucurați pentru că Domnul v-a chemat să fiți coresponsabili de misiunea Bisericii sale.

Pr. Felix Roca a încurajat asistenţii spirituali ai Acţiunii Catolice să însoţească membrii Acţiunii Catolice pe drumul sfinţeniei, să transmită dragostea faţă de Biserică, să fie cu adevărat îndrumători spirituali şi să ofere ajutor celor care le sunt încredinţaţi în a-şi descoperi propria vocaţie, dar mai ales să fie oameni de comuniune şi să se îngrijească de dialogul cu episcopul și cu ceilalți preoți

Seminarul de formare pentru asistenţii spirituali ai Acţiunii Catolice s-a încheiat joi, 26 mai 2016 cu celebrarea Sfintei Liturghii.  Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru aceste zile binecuvântate, pentru participanţi şi invitaţi, pentru cei ce au făcut posibil realizarea acestui Seminar – Fundaţia Renovabis şi sponsorilor şi nu în ultimul rând  membrilor Consiliului Naţional implocaţi în organizarea acestui eveniment..

11111111

DSC00232

DSC00322

One Comment to “Asistentul spiritual al Acţiunii Catolice şi arta însoţirii spirituale”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *