Adevărat a înviat!

Bucuria Solemnităţii Învierii lui Isus Cristos

este dată de celebrarea jertfei sale pe cruce

şi a victoriei sale asupra morţii.

Acest mesaj plin de speranţă continuă să răsune în lume

şi să umple inimile credincioşilor de curaj şi mângâiere.

Celebrarea sărbătorii Paştelui să ne întărească în trăirea credinţei

şi să ne ajute să fim mărturisitorii credibili

ai lui Cristos cel Înviat, Domnul Vieţii.

Acţiunea Catolică din România vă doreşte să celebraţi

cu credinţă reînnoită Sărbătoarea Învierii lui Cristos,

care să aducă în inimile dumneavoastră şi ale celor dragi

pacea, bucuria şi lumina Principelui Vieţii.

Cristos a înviat!

Adevărat a înviat!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

The Joy of the Solemnity of Christ’s Resurrection

is given by the celebration of His sacrifice on the Cross

and by the victory over the death.

This message full of hope continues to be heard all over the world

and to fullfill the peoples’ hearts with courage and compasion.

Let the Easter Holidays make us stronger in our faith

and help us to be witnesses of the Reisen Christ, the Lord of Life.

The Catholic Action from Romania wishes you to celebrate

the Easter Holidays with hearts full of peace, joy and light.

Christ Has risen!

He has trully riesen! 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

La gioia della Pasqua del Signore Gesù Cristo

è data dalla celebrazione del suo sacrificio

sulla croce e della sua vittoria sulla morte.

Questo annuncio, ricco di speranza, continua a risuonare nel mondo

ed a riempiere i cuori dei fedeli di coraggio e di consolazione.

La celebrazione della Risurrezione del Signore

fortifichi la nostra fede e ci aiuti ad essere testimoni credibili

del Cristo Risorto, Principe della vita.

L’ Azione Cattolica Romena augura di celebrare con fede rinnovata

la festa della Risurrezione di Cristo,

che porti nel vostro cuore e nella vita dei più cari,

la pace, la gioia e la luce del Principe della Vita.

Cristo è risorto!

Buona Pasqua! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *