An asociativ 2017/2018: ACȚIUNEA CATOLICĂ – dar și misiune pentru TINEri

Dragi prieteni,

Iată-ne ajunşi în faţa unui un nou an asociativ în Acţiunea Catolică, început care vine în viaţa noastră cu provocarea de a sluji cu o inimă reînnoită. A face lucruri noi nu înseamnă neapărat a face ceva inedit, diferit, original, ci  ne cere ca asociaţie să fim deschişi la noutatea timpurilor noastre şi să fim atenţi în a o interpreta. Un exemplu de dinamism inovator ne-a oferit papa Francisc la Congresul Acţiunii Catolice, când ne-a reactualizat semnificaţia celor patru piloni ce ne-au definit identitatea de-a lungul timpului: rugăciunea, formarea, sacrificiul, apostolatul. Trăind bucuria Evangheliei din Evangelii Gaudium şi propunându-ne să fim o Acţiune Catolică în ieşire, ne dorim să fim liberi, generoşi, deschişi la a intra în contact cu realitatea şi de dincolo de ziduri, să o modelăm şi să o contagiem de bucuria credinţei.

Pentru că face parte din felul nostru de a fi, Acţiunea Catolică merge la pas cu Biserica şi în ritmul ei, de aceea tema pe care o propunem pentru anul asociativ 2017-2018 este Acţiunea Catolică – dar şi misiune pentru TINEri şi motto-ul „Vei merge la toţi cei la care te voi trimite” (Ier 1,7). Cred că fiecare dintre noi conștientizează și trăiește intens cu viața sa, acest mare dar pe care ni l-a făcut Dumnezeu, prin Acțiunea Catolică. Suntem chemați să fim  discipoli misionari nu doar în cercurile noastre, ci să ieșim din comodități și să mergem către periferii, la cei săraci și marginalizați, care au mai mare nevoie de ajutorul nostru. Papa Francisc repetă frecvent că este important să fim aproape de tineri, să intrăm în lumea lor, să învăţăm limbajul lor, să împărtăşim aşteptările şi speranţele lor, să ne lăsăm atinşi de visele lor şi de dezamăgirile lor. Trebuie făcute toate acestea cu o inimă deschisă, disponibilă în a primi şi a asculta, lăsându-ne purtaţi în dialog cu ei. În acelaşi timp este important să îi facem să devină conştienţi de patrimoniul de bogăţii umane şi spirituale care poate să le fie oferit de către persoane adulte în credinţă şi în comportamente, capabile să transmită ceea ce a dat sens autentic vieţii lor. Face parte din felul nostru de a fi, să fim cetăţeni iubitori de patrie, activi, responsabili, cu un real simţ civic şi un profund respect faţă de eroii şi înaintaşii noştri, pe care suntem chemați să îi cinstim mai ales în 2018, când sărbătorim Centenarul Marii Uniri.

Parcurgând drumul slujirii în Acţiunea Catolică, ne propunem în acest an asociativ să avem în centrul preocupărilor, formarea atât a membrilor noştri, cât şi a asistenţilor spirituali, conform carismei asociaţiei noastre.  Să ascultăm „vocea diecezei/eparhiei” este unul din obiectivele pe care ni le propunem în acest an asociativ. Consider că trebuie să acordăm o atenţie deosebită realităţilor locale ale asociaţiilor membre ACRO, cu scopul de a strânge legătura/ rândurile, mai ales în acest moment când suntem chemați să dăm mărturie și în mod public despre valorile noastre creștine și să ne implicăm în a le apăra.

Vă doresc fiecăruia în parte un an asociativ binecuvântat, în care să trăiți intens bucuria credinței și slujirii în Cristos! Sfântul Ioan Paul al II-lea, patronul Acțiunii Catolice din România, să vegheze și să călăuzească toate inițiativele și proiectele noastre!

Anca Frona,

Președinte

***

În faţa idealurilor înalte

La un nou început de drum, acela care este convins că doreşte să îl urmeze găseşte forţa necesară într-un entuziasm reînnoit, într-o prospeţime a spiritului şi într-o consolidare a motivaţiei. Orice alegere are nevoie de o astfel de împrospătare! Drumul în Acţiunea Catolică îşi are etapele sale, deci şi începuturile sale, cum este acela al unui nou an asociativ. În faţa unui nou start suntem invitaţi să reînnoim recunoştinţa noastră faţă de Dumnezeu pentru vocaţia primită şi să ne deschidem mai mult harului său pentru a fi adevăraţi evanghelizatori plini de bucuria credinţei.

La orizontul Bisericii noastre stă Sinodul tinerilor dorit de Papa Francisc în urma multor propuneri venite din lumea întreagă ca tinerii să fie în centrul atenţiei Bisericii. Tema acestui sinod, care se va desfăşura în luna octombrie a anului 2018, este: „Tinerii, credinţa şi discernământul vocaţional.” Tema aleasă este un semn al grijii Bisericii faţă de tineri, pe care doreşte să-i însoţească în drumul lor existenţial spre maturitate pentru ca, printr-un proces de discernământ, să poată descoperi proiectul lor de viaţă şi să-l realizeze cu bucurie, deschizându-se la întâlnirea cu Dumnezeu şi cu oamenii şi participând activ la edificarea Bisericii şi a societăţii.

Acestea sunt motivele pentru care Acţiunea Catolică din România a ales pentru anul asociativ 2017-2018 tema: „Acţiunea Catolică – dar şi misiune pentru TINEri”. Imaginea biblică ce ne va însoţi este aceea a unui tânăr, profetul Ieremia, căruia Dumnezeu îi face următoarea promisiune: „Vei merge la toţi cei la care te voi trimite” (Ier 1,7). Dumnezeu încredinţează profetului Ieremia o misiune în acelaşi timp măreaţă şi dificilă. Vârsta lui tânără nu este o piedică în a realiza planul lui Dumnezeu şi a „atenţiona” poporul că se îndepărtează de la calea cea bună. O misiune plină de tensiune, de neacceptare, de dezamăgire, de conflict interior, dar marcată de curaj şi fidelitate. Este misiunea unui tânăr care, deşi îi simte povoara, nu o abandonează şi poartă mesajul lui Dumnezeu la toţi aceia la care este trimis.

Ca Acţiune Catolică suntem chemaţi să îi punem pe tineri în faţa idealurilor înalte şi să îi ajutăm să spună „da” lui Dumnezeu, să fie protagonişti într-o Biserică tot mai aproape de Dumnezeu şi făuritori ai unei lumi mai drepte şi mai fraterne. Fie ca orice iniţiativă a noastră, în următoarea perioadă, să fie fidelă acestei misiuni în favoarea tinerilor!

Pr. Felix Roca

Asistent spiritual general

acro_an asociativ 2017-2018 (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.