Chişinău: Forumul Internaţional al Acţiunii Catolice

În cadrul Celei de-a X-a întâlniri a președinților conferințelor episcopale din sud-estul Europei, desfășurată la Chișinău în perioada 25-28 februarie 2010, a avut loc  o sesiune de lucru despre formarea laicilor în cadrul Acțiunii Catolice.

Această sesiune de lucru a fost organizată de Forumul Internațional al Acțiunii Catolice (FIAC) și a avut ca reprezentanți pe Mons. Domenico Sigalini – Episcop de Palestrina, asistent ecleziastic al FIAC și asistent general al Acțiunii Catolice Italiene și pe Chiara Finocchietti – responsabilă a departamentului de tineri din cadrul FIAC și vicepreședinte al sectorului tineri în Acțiunea Catolică Italiană. Din partea Acțiunii Catolice din România au participat pr. Felix Roca – asistent spiritual general și Anca Frona – vicepreședinte al sectorului tineri.

Sesiunea de lucru s-a deschis cu salutul PS Anton Coșa, episcop de Chișinău și a continuat cu un moment de formare susținut de Mons. Domenico Sigallini pe tema „Formarea de laici sfinți în Biserică și în lume. Acțiunea Catolică în slujba formării laicilor în cadrul Bisericii locale: un dar, o resursă, o îndatorire”. S-a subliniat vocaţia la sfinţenie a fiecărui laic și s-au evidențiat caracteristicile formării în cadrul Acțiunii Catolice: centralitatea lui Cristos, pasiunea de a crea relații umane, dragostea față de Biserică și curajul de a fi martori și de a da mărturie în societate.

A mai luat cuvântul Nunţiul apostolic în România şi Republica Moldova, IPS Francisco-Javier Lozano, îndemnând tinerii moldoveni prezenți, membri ai Acțiunii Catolice, la o trăire autentică a credinţei lor. IPS Ioan Robu, Arhiepiscop de Bucureşti, a accentuat caracterul unitar al Acțiunii Catolice, care asigură un parcurs formativ pentru toate sectoarele de vârstă, de la copii, cei mai mici protagoniști, până la vârsta adultă a maturității.

În continuare, Chiara Finocchietti a prezentat o parte din inițiativele departamentului tineri din cadrul FIAC, unde se dorește și o participare a tinerilor din cadrul Acțiunii Catolice moldovene: Întâlnirea continentală de la Cracovia (5-9 mai), pregătirea pentru Ziua Mondială a Tineretului, Madrid 2012 s. a.

Au mai fost prezenți la dezbateri PS Christo Proykov, Episcop de Sofia și Youssef Soueif, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Maronite din Cipru.

În partea a doua a zilei a avut loc o întâlnire cu tinerii din Acțiunea Catolică din Chișinău, unde s-au evidențiat aspectele comune care unesc asociațiile de Acțiune Catolică din Moldova, România și Italia.

Anca Frona

Chisinau 022

Chisinau 058

Chisinau 047

Chisinau 038

foto grup

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.