O Acțiune Catolică la nivel național în slujba Bisericii Catolice din România

Acţiunea Catolică din România (ACRO) a oferit fiecărei persoane, care participă la viaţa asociaţiei, un drum de formare care a contribuit la creşterea umană şi creştină, cu o atenţie sporită pentru diferitele etape de vârstă, atât la nivel personal, cât şi comunitar. În modul acesta Evanghelia se întâlneşte cu viaţa membrilor, așa cum specifică Proiectul Formativ:  „Finalitatea formării în Acţiunea Catolică este aceea de a-i ajuta pe membri să fie laici capabili de a trăi credinţa în mod autentic şi fidel, în orice moment al vieţii şi în orice context. Laicul creştin este cel care este dispus ca în fiecare zi să păşească pe drumul care îl apropie mai mult de Cristos; o persoană care este capabilă să facă alegeri radicale şi împotriva curentului, dar care să fie inspirate de Evanghelia lui Cristos; un creştin care simte permanent că face parte din Biserica lui Cristos, pe care doreşte să o slujească, renunţând la propriile comodităţi; o persoană care face parte din această lume şi care simte că are o misiune în a o face mai umană, deci mai conformă cu dorinţa lui Dumnezeu.”

Acțiunea Catolică din România are ca misiune:

Să reunească asociații diecezane și eparhiale, forme de acțiune catolică, astfel încât apostolatul laicilor să fie mai intens și mai vast.

Valorile care ne reprezintă, ne motivează şi stabilesc puncte de reper ale comportamentului nostru în Biserică şi societate:

  • Unitate  – ca rituri și inter-sectorial, pe grupe de vârste;
  • Formare integrală  – atât din punct de vedere uman, cât și spiritual;
  • Binele comun – după capacitățile proprii și după nevoile celorlalți;
  • Demnitatea persoanei – pentru a propune cu claritate valorile fundamentale ale existenței umane.

Fac parte din Acţiunea Catolică din România:

Acţiunea Catolică din România se simte încurajată în misiunea sa de către Magisteriul Bisericii, potrivit Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea: „Mai întâi de toate aş dori să vă spun că Biserica nu s-ar putea lipsi de Acţiunea Catolică. Biserica are nevoie de un grup de laici, care, fideli vocaţiei lor şi apropiaţi Păstorilor lor legitimi, să fie dispuşi să împartă împreună cu ei efortul cotidian al evanghelizării în orice mediu. (…) Biserica are nevoie de Acţiunea Catolică, pentru că are nevoie de laici gata să-şi dedice existenţa apostolatului şi să stabilească, mai ales cu comunitatea diecezană, o legătură care să dea profunzime vieţii lor şi drumului lor spiritual. Are nevoie de laici, a căror experienţă să manifeste în mod concret şi cotidian măreţia şi bucuria unei vieţi creştine; laici care să vadă în Botez rădăcina demnităţii lor, în comunitatea creştină familia cu care să îşi împărtăşească credinţa, iar în Păstor tatăl care îndrumă şi susţine drumul fraţilor; laici care nu reduc credinţa la fapte private şi nu ezită să poarte sămânţa Evangheliei în relaţiile umane, în instituţii, în teritoriile şi în noile locuri ale globalizării, pentru a construi o civilizaţie a iubirii.” (Discurs adresat membrilor Acţiunii Catolice Italiene, 26 aprilie 2002)

Papa emerit Benedict al XVI-lea în Rugăciunea Angelus din 2006 s-a adresat membrilor Acțiunii Catolice spunând: „Încurajez Acţiunea Catolică să aprofundeze tot mai mult angajarea formativă, pentru ca membrii ei să crească în sfinţenia vieţii şi în comuniunea eclezială şi să fie martori credibili ai lui Cristos înviat, speranţă a umanităţii. Fecioara Neprihănită să binecuvânteze Acţiunea Catolică şi să o susţină în propunerea generoasă de a sluji Biserica şi misiunea ei evanghelizatoare”.

În acelaşi spirit, Papa Francisc adresându-se Acțiunii Catolice afirma: „Acțiunea Catolică trebuie să asume totalitatea misiunii Bisericii în apartenență generoasă la Biserica diecezană pornind de la parohie. Misiunea Bisericii universale se actualizează în fiecare Biserică particulară cu propria culoare; la fel Acțiunea Catolică dobândește viață autentică răspunzând și asumând ca proprie pastorația fiecărei Biserici diecezane în inserarea sa concretă pornind de la parohii. Acțiunea Catolică trebuie să ofere Bisericii diecezane un laicat matur care cu disponibilitate să slujească proiectele pastorale din orice loc ca un mod pentru a realiza vocația sa. Trebuie să vă întrupați concret. Toți membrii Acțiunii Catolice sunt în mod dinamic misionari. Copiii îi evanghelizează pe copii, tinerii pe tineri, adulții pe adulți, și așa mai departe. Nimic mai bun decât un propriu egal pentru a arăta că este posibil a trăi bucuria credinței.”


Ce este Acțiunea Catolică?

Este o asociație de laici voită de Biserică pentru evanghelizarea persoanelor și realităților în care este înrădăcinată parohia. Este în strânsă legătură cu episcopul din fiecare dieceză. Oferă o experiență de viață și de credință, trăită personal și comunitar, printr-o propunere formativă atentă la viață, luminată de Evanghelie și orientată către misiune, în spirit de coresponsabilitate.

“Carisma Acțiunii Catolice este carisma Bisericii înseși întrupată profund în acel aici și acum al fiecărei Biserici diecezane care discerne în contemplație și privind cu atenție la viața poporului său, și care caută căi noi de evanghelizare și de misiune pornind de la diferitele realități parohiale.” (Papa Francisc, 27 aprilie 2017)

Ce misiune are?

Este o școală pentru discipoli misionari, care îi încurajează pe laici să „iasă” pentru a evangheliza în mod individual, inserându-se în cotidianul vieții, și care îi ajută să traseze perspective comunitare pentru misiune.

Sunt laici atenți la necesitățile și urgențele din lumea de astăzi, dispuși să se implice în procesul de schimbare pentru a construi civilizația iubirii.

„Misiunea nu este o îndatorire printre multe altele în Acțiunea Catolică, ci este îndatorirea prin excelență. Acțiunea Catolică are carisma de a duce mai departe activitatea pastorală a Bisericii. Dacă misiunea nu este forța sa distinctivă, se denaturează esența Acțiunii Catolice și dispare însăși rațiunea ei de a fi. Istoric, Acțiunea Catolică a avut misiunea de a forma laici care să-și asume responsabilitatea lor în lume. Astăzi, concret, este vorba de formarea de discipoli misionari.”(Papa Francisc, 27 aprilie 2017)

Unde?

Acțiunea Catolică își desfășoară activitatea în dieceză/ eparhie și în parohie, și este coordonată la nivel național și internațional. Începând din parohie, asumându-și planurile pastorale diecezane ca direcții principale, Acțiunea Catolică lucrează cu o atitudine de slujire pentru maturizarea religioasă a laicatului diecezan. Acțiunea Catolică este ea însăși atunci când se pune în slujba parohiei în care se află. Acțiunea Catolică este acolo unde este Biserica. Membrul Acțiunii Catolice este chemat să mărturisească, acolo unde este, apartenența sa la Biserica diecezană.

„Misiunea Bisericii Universale se actualizează în fiecare Biserică particulară prin propria identitate; la fel, Acțiunea Catolică ajunge la o viață autentică când răspunde și  își asumă pastorația fiecărei Biserici diecezane, inserându-se în mod concret, pornind de la parohii. Acțiunea Catolică trebuie să-și asume în întregime misiunea Bisericii, prin apartenența generoasă la Biserica diecezană începând cu parohia.” (Papa Francisc, 27 aprilie 2017)

Cine face parte?

Acțiunea Catolică este pentru toți, pentru copii, tineri și adulți, pentru familii, pentru laicii din parohiile și diecezele/eparhiile noastre, împreună cu preoții asistenți.

„Acțiunea Catolică nu poate sta departe de popor, ea vine din popor și trebuie să fie în mijlocul poporului. Trebuie să popularizați mai mult Acțiunea Catolică. Nu este o chestiune de imagine, ci ține de adevăr și de carismă. Nu este nici demagogie, ci urmare a pașilor Învățătorului, care nu a disprețuit nimic. Toți membrii Acțiunii Catolice sunt în mod dinamic misionari. Copiii îi evanghelizează pe copii, tinerii pe tineri, adulții pe adulți, și tot așa. Nimic mai bun decât unul de aceeași vârstă pentru a dovedi că se poate trăi bucuria credinței.” (Papa Francisc, 27 aprilie 2017)

Ce oferă?

Acțiunea Catolică este o „formă aparte de slujire laicală” (Paul al VI-lea, 25 aprilie 1977). Le oferă tuturor parohiilor o propunere organică de apostolat asociat, pentru ca acțiunea de evanghelizare a laicilor să fie mai eficientă și să se realizeze într-un climat de comuniune și zel apostolic.

Le oferă parohiilor instrumente formative care îmbină Cuvântul lui Dumnezeu, conținuturile Catehismului, Magisteriul Bisericii și viața însăși căutând să îmbine credința cu viața laicului.

„Fiecare inițiativă a voastră, fiecare propunere, fiecare drum să fie o experiență misionară, destinată evanghelizării, nu auto-conservării. Apartenența la dieceză și la parohie să se întrupeze cât mai mult în realitățile din orașe, cartiere și sate. Să simțiți puternic în lăuntrul vostru responsabilitatea de a sădi sămânța bună a Evangheliei în viața omenirii, prin slujirea carității, prin angajamentul politic – implicați-vă în politică, dar vă rog, în marea politică, în Politica cu P! –, prin pasiunea pentru educație și prin participarea la confruntarea culturală.” (Papa Francisc, 30 aprilie 2017)

Cum este structurată?

Acțiunea Catolică îi organizează pe laici în jurul grupurilor parohiale unde împărtășesc credința, își revizuiesc viața și își iau angajamentul de a fi sare a pământului. Prin parcursurile sale, îi educă pe copii, tineri și adulți pentru a fi mărturisitori ai iubirii lui Dumnezeu. Mizează pe o metodologie care face apel la formarea și convertirea interioară a persoanelor și le încurajează să se implice în transformarea realității sociale. Locuri parohiale în care:

„Să regenerăm propria credință în Isus cel răstignit și înviat, în care să împărtășim propriile întrebări mai profunde și preocupările cotidianului, în care să discernem în profunzime cu criterii evanghelice cu privire la propria existență și experiență, cu scopul de a orienta spre bine și spre frumos propriile alegeri individuale și sociale.” (Evangelii Gaudium, 77)

Împărtășiți viața oamenilor și învățați să descoperiți care sunt temele de interes și căutările lor, care sunt aspirațiile lor și rănile lor cele mai adânci; și ce anume au nevoie de la noi.” (Papa Francisc, 27 aprilie 2017)

Cu toți și pentru toți

Acțiunea Catolică, un laicat matur cu un proiect aflat în slujba parohiilor și al ambientelor de viață, o asociație care vrea „să fie misiune”, împreună cu toți și pentru toți.

Este o provocare pentru maternitatea eclezială a Acțiunii Catolice; primirea tuturor și însoțirea pe drumul vieții, cu crucile pe care fiecare le poartă pe umeri. (…) Trebuie să fiți un loc de întâlnire pentru celelalte carisme instituționale și pentru mișcările care există în Biserică, fără teama de a vă pierde identitatea.

Este vital să reînnoiți și să actualizați angajamentul Acțiunii Catolice pentru evanghelizare, ajungând la toți, în toate locurile, în toate situațiile, în toate periferiile existenței, în mod real și nu ca o simplă formulare de principii. (…) Molipsiți-i pe ceilalți cu bucuria credinței, faceți să se vadă în toate ocaziile bucuria evanghelizării, la timp potrivit și nepotrivit. (Papa Francisc, 27 aprilie 2017)