Consiliul Naţional ACRO – mai 2006

Sub mottoul “Fiecăruia îi este dată manifestarea Duhului spre binele tuturor” (1 Cor. 12,7), la Şumuleu Ciuc (Casa de studii “Jakab Antal”), în perioada 12-14 mai 2006, s-a desfăşurat primul Consiliu Naţional al Federaţiei Acţiunea Catolică din România (ACRO). Au participat 20 persoane, reprezentanţi ai asociaţiilor: AC IAŞI, ASTRU Cluj, ASTRU Blaj, ASTRU Oradea şi AGRU.

Ordinea de zi a întâlnirii a cuprins următoarele puncte: completarea statutului federaţiei, alegerea secretariatului naţional de coordoanare, stabilirea însemnelor federaţiei şi diverse.

Consiliul naţional al federaţiei s-a deschis printr-o Sfântă Liturghie celebrată de Pr Felix Roca si Pr. Coriolan Mureşanu, asistenţi spirituali ai asociaţiilor participante. A urmat o seară informativă, cuprinzând diverse relatări de la activităţile naţionale şi internaţionale, desfăşurate în ultima perioadă.

Lucrările din ziua de sâmbătă 13 mai, în sărbătoarea apariţiei Sf. Fecioare Maria la Fatima, au fost încredinţate încă de dimineaţă ocrotirii Mamei noastre cereşti.

În cadrul momentului formativ, pr. Felix Roca a vorbit despre Rolul Acţiunii Catolice în cadrul Bisericii locale punctând patru aspecte: experienţa Bisericii ca şi comuniune; necesitatea aprofundării misiunii laicilor; urgenţa formării la toate nivelele; experienţa unităţii şi a universalităţii Bisericii.

După aceea a urmat dezbaterea proiectul de statut provizoriu propus la Adunarea de Constituire a federaţiei, din data de 9 aprilie 2005. Modificările şi completările aduse proiectului de statut au fost supuse votului şi aprobate. S-a ales un secretariat naţional de coordonare a federaţiei, pentru un mandat de trei ani. Din acesta fac parte: Anca Lucaci, co-preşedinte de rit latin, Oana Tuduce, co-preşedinte de rit bizantin, Codruta Fernea secretar, şi Pr. Felix Roca asistent spiritual.

În dimineaţa zilei de 14 mai 2006, s-au supus dezbaterilor propuneri de siglă, ca semn distinctiv al federaţiei. S-a decis asupra uneia dintre ele, urmând ca până la 1 iunie aceasta să fie definitivată. S-a stabilit de asemenea data de desfăşurare a următorului Consiliu naţional, între18 – 20 mai 2007.

În cadrul întâlnirii au fost de asemenea momente spirituale profunde prin Sfintele Liturghii de ambele rituri, celebrate în sanctuarul marian de la Şumuleu Ciuc, dar şi prin rugăciunile coordonate de sr Silvia Brandiu.

Au fost zile de comuniune, formare şi organizare care au accentuat ideea de unitate în diversitate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *