Curs de formare „Educația nativilor digitali – o provocare pentru educatori”

În perioada 30 aprilie – 3 mai 2015, la Centrul Manresa din Cluj-Napoca, s-a desfăşurat cursul de formare pentru educatorii Acţiunii Catolice cu tema „Educația nativilor digitali –  o provocare pentru educatori”, sub mottoul „Pentru toate există o vreme și orice lucru își are timpul său. (cf Ecl 3,1) organizat de Federaţia Acţiunea Catolică din România (ACRO).

Acest curs de formare cu această tematică s-a născut din dorința de a ne alinia ca şi Acțiune Catolică la ritmul erei digitale, la nevoia educatorilor de a fi în pas cu mediul în care trăiesc în ziua de azi copiii, pentru ca, astfel, să poată realiza o punte reală de comunicare și educare, de inter-relaționare și ajutorare a noilor generații aflate sub asaltul tehnologiei și a dezvoltării rapide. Are biserica un rol în educarea nativilor digitali? Există provocări pentru educatori? Care sunt perspectivele generației nativilor digitali? Răspundem noi, educatorii secolului XXI, la nevoile noilor generații? Cum putem face ca Biserica să devină o provocare ,,pozitivă” pentru noile generații?

Cursul a fost adresat educatorilor Acţiunii Catolice din diecezele şi eparhiile unde aceasta este prezentă, cu intenţia de a fi o ocazie de reflecţie împreună asupra educaţiei nativilor digitali în comunităţile parohiale ale Bisericilor noastre locale, cu o atenţie specială referitoare la responsabilitatea educatorilor.

În deschiderea oficială a cursului au fost citite mesajele adresate participanţilor de către Anca Frona, preşedinte ACRO şi Pr. Felix Roca, asistent spiritual general ACRO. De asemeni, vicepreşedinţii sectorului copii şi adulţi, respectiv asistenţi spirituali au adresat un cuvânt de bun venit participanţilor la eveniment.

Prima intervenţie cu tema “Cine educă pe cine, cum şi la ce (sau la AC)?” a fost susţinută de  Dna Oana Tuduce, psiholog şi ex-preşedinte al ACRO. Se subliniază importanţa cunoaşterii procesului educativ, şi anume să ştim de unde pornim şi unde dorim să ajungem precum şi să cunoaştem bine mediul şi contextul în care se desfăşoară procesul educativ şi să avem la dispoziţie resurse, respectiv metode pe care le putem folosi. Un accent deosebit trebuie să cadă pe transmiterea de cunoştinţe, valori, atitudini. Se defineşte educaţia ca fiind procesul de însoţire a persoanei umane de la condiţia de dependenţă la cea de independenţă. Cu ajutorul imaginilor, interviului, muzicii s-a interacționat cu participanţii şi s-a ajung la concluzia că există 3 provocări majore în procesul educativ corelate cu provocările societăţii de azi şi care dau naştere la comportamente care nu ajută în procesul educativ şi anume: imediatul ( mitul omului flexibil care nu face angajamente pe termen lung) acesta duce la superficialitate, individualism, consumism, atenţie scăzută, blazare, toleranţă scăzută la frustrare, singurătate; indiferenţa(tradusă prin permisivitate, pierderea sensului diferenţei, indiferenţa faţă de diferenţă) care duce la diminuarea voinţei şi a motivaţiei; autonomia (omul este convins că este propriul său fiu) care duce la singurătate şi autosuficienţă.

A urmat apoi intervenția Pr. Cristian Langa cu tema “Pedagogia lui Dumnezeu”.  Pr. Cristian a subliniat încă de la început că “Unul singur este învățătorul vostru. Dumnezeu singur este educatorul nostru. Opera educativă Îi  aparține.” Card. Bergolio spunea „obiectivul nostru nu e doar să formăm indivizi pentru societate, ci persoane care să o poată transforma”. La fel precum o face Isus, şi noi ca si educatori suntem chemaţi să stimulăm cu blândețe pentru a face mai mult decât făceam până atunci şi să oferim un itinerarii educative.

După-masa zilei prezentarea susţinută de Oana şi Radu Capan a avut tema “Provocările folosirii tehnologiilor moderne în educație”  Oana şu Radu au împărtășit cu participanţi la curs resursele pe care le folosesc ca şi cateheţi în parohie. Au subliniat faptul că tehnologiile moderne pot face mai atractiv actul educațional, pot oferi eficienţă predării (o fotografie face mai mult decat o mie de cuvinte)  şi faptul că excesul folosirii lor nu le descalifică ca şi mijloc.

Potenţialul tehnologiilor moderne este extraordinar şi trebuie fructificat. (Intermirifica) Dumnezeu vrea să întâlnească omul acolo unde este, astfel şi noi trebui să mergem să-i întâlnim pe cei pe care vrem să-i întâlnim acolo unde sunt ei şi mijloacele moderne ne ajută astfel să fim Biserică misionară şi pe continentul digital,

A urmat apoi un timp pentru grupuri de discuţii în cadrul cărora participanții au aprofundat prezentările relatorilor şi au formulat întrebări care, mai apoi s-au prezentat în plenară.

Seara a fost dedicată filmului “ Tărâmul umbrelor (Shadowlands)” ca şi un preambul pentru a introduce a doua zi de curs. Filmul despre viaţa scriitorului C.S. Lewis este o lecţie de viaţă despre suferinţa unei pierderi şi fericire a cărei intensitate depinde de greutatea pierderii.

Sâmbătă, 2 mai 2015, după Sfânta Liturghie şi micul dejun a urmat prezentarea susţinută de dna Stefania Isailă, psiholog care a avut ca tema “Suferința, încercarea, criza – cum le abordăm în procesul educativ”. S-a subliniat faptul că cel puţin una din întrebările existenţiale ale omului este legată de suferinţă, de existenţa suferinţei.   Suferinţa trebuie privită ca şi încercare care vine de la Dumnezeu pentru a ne purifica, pentru a ne ajuta să ne apropiem de El, pentru a o transforma în iubire.

Ultima prezentare a acestui curs cu tema “Responsabilitatea fiecăruia de a transmite mesajul lui Cristos”  a fost susţinută de Pr. Florin Petru Sescu, asistentul spiritual pentru sectorul copii al Acţiunii Catolice din România. Pr. Florin a accentuat faptul că Biserica este întâi o familie şi apoi o structură. În Biserică trebuie ca toţi să fim totul –  în bucurie şi dăruire iar mesajul lui Cristos suntem chemaţi să îl transmitem împreună.

A urmat apoi un timp în care participanţii au avut ocazia să cunoască surorile Maicii Domnului , şi apoi să descopere oraşul Cluj-Napoca.

Duminică, 3 mai 2015, s-a participat la Sfânta Liturghie de la Catedrala “Schimbarea la Faţă”. A urmat apoi evaluarea şi concluziile cursului.

*****

Mesaje adresate participanţilor la  cursul „Educaţia nativilor digitali – o provocare pentru educatori”

Anca Frona – preşedinte ACRO:

 Salut cu drag şi bucurie pe toţi cei prezenţi la cursul „Educaţia nativilor digitali – o provocare pentru educatori”, curs intersectorial, organizat de Acţiunea Catolică din România, la Centrul Manresa din Cluj-Napoca.

Aşa după cum probabil ştiţi, în acest mandat, ne-am propus să realizăm o formare inter-sectorială, iar acesta este primul curs din trilogia cursurilor intersectoriale şi are în prim plan sectorul copii şi sectorul adulţi.

Prin tema cursului „Educaţia nativilor digitali” dorim să valorificăm vocaţia educativă a Acţiunii Catolice şi să exprimăm preocuparea permanentă pe care asociaţia noastră o are faţă educaţie şi mai ales pentru educaţia tinerelor generaţii.  Simţim cu toţii cum lumea virtuală tinde să ne acapareze, să ne ocupe din ce în ce mai mult spaţiu din viaţă, iar cei mici, copiii, sunt primii care se lasă fascinaţi şi  cuceriţi de ea. Aici intervine rolul nostru, al educatorilor, de a-i educa pe aceşti nativi digitali la o viaţă frumoasă şi normală, în care calculatorul şi implicit internetul sunt cu adevărat în folosul omului.

Doresc să salut îndeosebi prezenţa d-rei Oana Tuduce, primul preşedinte al ACRO şi să îi mulţumesc  că a acceptat invitaţia noastră de a veni şi a ne oferi un moment de formare. O considerăm cu adevărat un părinte al asociaţiei noastre, de aceea , dragă Oana, vrem ca ACRO să rămână în viaţa ta ca un permanent „acasă”. Noi te aşteptăm şi te primim oricând printre noi cu dragoste şi bucurie.

De asemenea vreau să-mi exprim recunoştinţa pentru vicepreşedinţii, asistenţii spirituali şi consilierii naţionali ai celor două sectoare care au dăruit din formarea, timpul şi energia lor pentru organizarea acestui curs. Dumnezeu să vă răsplătească pentru efortul şi munca voastră!

Nu în ultimul rând, transmit un salut cordial fiecărui participanţilor. Vă mulţumesc pentru slujirea voastră în Acţiunea Catolică şi vă doresc zile rodnice la acest! Vă port pe fiecare în inima şi rugăciunile mele.

Sfântul Ioan Paul al II-lea, patronul ACRO să mijlocească pentru voi toţi haruri şi binecuvântări de la Domnul!

 Iaşi, 30 aprilie 2015

*******************

Pr. Felix Roca – asistent spiritual general:

Dragii mei,

Vă salut din toată inima şi vă felicit pentru participarea voastră la acest curs cu o temă atât de actuală şi de importantă. Reflecţia asupra acestor aspecte, care devin din ce în ce mai mult parte a procesului educativ, manifestă atenţia şi responsabilitatea pe care Acţiunea Catolică o simte faţă de noile generaţii.

Apreciez efortul pe care echipa de organizare îl depune pentru ca această întâlnire să fie cu adevărat rodnică. Ştim cu toţii că niciun eveniment nu este uşor de pregătit!

Le sunt recunoscător tuturor celor care vor susţine momentele de formare. Sunt convins că pregătirea, experienţa şi dorinţa lor de împărtăşire vor fi de mare folos.

Vă doresc tuturor să aveţi parte de zile cu folos pentru minte, inimă şi suflet!

Cristos a înviat! Adevărat a înviat!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *