„În noutatea Duhului, entuziasmul mărturiei” – Adunarea Generală a Acțiunii Catolice din România

La Cluj-Napoca, în perioada 9 – 11 februarie 2024, s-a desfășurat Adunarea Generală a Acţiunii Catolice din România (ACRO) care a avut tema „În noutatea Duhului/Spiritului, entuziasmul mărturiei” și motoul biblic „Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci Duhul tăriei, al iubirii şi al chibzuinţei” (2Tim 1,7). Lucrările au avut loc la Centrul de spiritualitate „Manresa”.

Au participat peste 50 de delegați ai asociațiilor membre și invitate, respectiv Acțiunea Catolică „Sfântul Iosif” din Dieceza de Iași, Asociația Familiilor Catolice „Vladimir Ghika” din Arhidieceza Romano-Catolică de București, AGRU Național prezent în toate cele șase Eparhii greco-catolice, ASTRU Cluj, ASTRU Oradea, ASTRU Blaj, ASTRU eparhial Lugoj și ASTRU Maramureș. Cei prezenți au avut ocazia să se cunoască și să reflecteze la prezentul organizației, să aleagă un Consiliu Director pentru următorul trieniu (2024 – 2027) precum și să creioneze direcțiile de activitate pentru viitor ale fiecărui sector.

Evenimentul a fost deschis vineri seara cu o rugăciune de mulțumire și de invocare a Duhului Sfânt în vederea lucrărilor Adunării Generale.

A urmat cuvântul președintelui, Codruța Fernea, care a punctat faptul că „Pentru noi, membrii Acțiunilor Catolice din întreaga țară, această întâlnire nu este doar o ocazie de a ne revedea și de a ne întâlni din nou, ci și un moment de introspecție asupra misiunii noastre în cadrul Bisericii, misiune pe care o îndeplinim prin intermediul Acțiunii Catolice.” De asemenea, a adăugat faptul că „Acțiunea Catolică este îndemnată, precum întreaga Biserică, să se deschidă din ce în ce mai mult acțiunii Duhului Sfânt și să identifice modalitățile potrivite pentru a-l mărturisi pe Isus Cristos în contextul actual.”

Pr. Felix Roca, asistentul spiritual general, făcând referință la motoul biblic al întâlnirii, a invitat participanții să abordeze fiecare moment al Adunării Generală, inclusiv sesiunile statutare, într-un mod profund și autentic, evitând formalismul superficial. Părintele a subliniat că este importantă implicarea cu toată inima  pentru a favoriza creșterea spirituală, a răspunde chemării lui Dumnezeu și a insufla „viață” comunităților locale. 

A urmat apoi prezentarea fiecărei delegații participante, un moment de cunoaștere și de interacțiune între cei  prezenți.

Seara s-a încheiat în capela centrului, cu  adorația euharistică. 

Sâmbătă, 10 februarie, delegațiile la Adunarea Generală au participat la Sfânta Liturghie alături de comunitatea Parohiei Greco-Catolice „Andrei Mureșanu” din Cluj-Napoca, în capela „Sf. Iosif” din Catedrala Martirilor și Mărturisitorilor Secolului XX. Sfânta Liturghie a fost prezidată de Pr. Mircea Marțian, protopop de Cluj, alături de care au concelebrat asistenții spirituali care au însoțit delegațiile prezente la Adunarea Generală. 

În continuare, în Aula „Card. Iuliu Hossu”, înainte de așteptata conferință a d-lui profesor Ciprian Ghișa, participanții au primit saluturile ierarhilor prezenți, a președintelui ACRO, a asistentului spiritual general,  moment public moderat de dl. Prof. Alin Tat, președintele AGRU Național. Alături de delegați și membri ASTRU Cluj și AGRU Cluj (în calitate de gazde), au participat și credincioși din comunitatea locală. Au intervenit PS Claudiu Lucian Pop, Episcopul Eparhiei de Cluj-Gherla, PS Cristian Dumitru Crișan, Episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba-Iulia și Făgăraș, reprezentându-l pe Preafericirea Sa Card. Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică și Președintele Conferinței Episcopilor din România (CER), precum și PS Virgil Bercea, Episcop greco-catolic de Oradea și responsabil al Comisiei pentru laici în cadrul CER.

PS Claudiu a mulțumit pentru alegerea de a desfășura evenimentul la Cluj-Napoca și a îndemnat pe cei prezenți să se simtă acasă oriunde există un eveniment al Bisericii în țară. Preasfinția Sa a specificat că o misiune a Acțiunii Catolice este aceea de a face lucruri simple, lucruri bune, dar care să rodească în viața veșnică. 

PS Cristian a dat citire mesajului transmis de Președintele Conferinței Episcopale din România. Preafericirea Sa Card. Lucian Mureșan a subliniat că „vocația fiecăruia dintre noi este înrădăcinată în relația și în prietenia cu El. În Isus, ne găsim adevărata odihnă, adevăratul sens și scop al vieții noastre, în chemarea de a-i sluji pe ceilalți.” 

PS Virgil a mulțumit responsabililor Acțiunii Catolice din România pentru inițiativele și proiectele desfășurate până în prezent, încurajând continuarea muncii pe baza principiilor sinodalității – comuniune, participare și misiune -, conform Sinodului despre sinodalitate. PS Virgil a subliniat importanța misiunii încredințate Acțiunii Catolice de a fi o prezență vie în societatea contemporană,  de a împărtăși și răspândi bucuria Evangheliei.

A urmat dl. prof. Ciprian Ghișa care a susținut conferința cu tema „Rolul asociațiilor laicale și Fericitul Card. Iuliu Hossu”.  Dl. profesor a punctat importanța istoriei și a modelelor pe care aceasta le poate oferi, reflectând asupra schimbărilor rapide și a impactului tehnologiei asupra societății. S-a evidentiat modul în care progresul tehnologic și schimbările sociale rapide au influențat percepțiile și realitățile individuale, subliniind necesitatea adaptării și rezilienței în fața schimbărilor. În acest context, ca răspuns direct la nevoia de coeziune, educație și sprijin social într-o perioadă de fragmentare și schimbări rapide, precum cea de după primul război mondial și unirea Transilvaniei cu România, s-au format și dezvoltat asociațiile de laici  – ASTRU și AGRU. Ele au avut susținerea directă a ierarhiei, dar mai ales a Fer. Episcop Iuliu Hossu, contribuind la consolidarea comunității românești, adresându-se problemelor specifice ale vremii lor și mobilizând resurse pentru a face față provocărilor modernizării și globalizării.

După o scurtă pauză, a urmat o sesiune de întrebări și răspunsuri în cadrul căreia s-a punctat faptul că este anticipată o perioadă post-criză similară cu aceea după cele două războaie mondiale, caracterizată de trei posibile răspunsuri la criză: întoarcerea spre Dumnezeu, opoziția față de Dumnezeu și o opoziție haotică. În acest cadru, Biserica este îndemnată să se pregătească pentru a răspunde provocărilor societății, fără a face compromisuri ce ar putea să-i afecteze doctrina. Accentul a fost pus pe necesitatea înțelegerii profunde a realităților actuale și adaptarea acțiunilor și proiectelor la nevoile timpului prezent, păstrând esența și valorile creștine.

După o pauză de prânz, Adunarea Generală a continuat cu sesiunea statutară, coordonată de Raluca Iștoan și Paul Sopon,  foști membri ai Consiliului Director la nivel național.

Ordinea de zi a sesiunii statutare a cuprins o scurtă prezentare a rapoartelor de activitate ale fiecărei organizații prezente precum și a activității ACRO la nivel național, mulțumiri adresate Consiliului Director care și-a încheiat mandatul, prezentarea solicitării de aderare la ACRO de către ASTRU Maramureș, prezentarea candidaturilor pentru Consiliul Director precum și prezentarea consilierilor la nivel național numiți de asociațiile din cadrul Federației.

În urma voturilor Adunării Generale, Consiliul Director ales pentru mandatul 2024-2027 este compus din:

  • Codruța Fernea – președinte
  • Alin Bădiceanu – vicepreședinte sector adulți
  • Andreea Vințilă – vicepreședinte sector tineri
  • Ana-Maria Tălmăcel – vicepreședinte sector copii.

Consilierii naționali propuși de asociațiile eparhiale și diecezane:

  • Pentru sectorul adulți: Dragoș Florean (Acțiunea Catolică „Sf. Iosif”, Iași), Cornel Bărbuț (Asociația Familiilor Catolice „Vladimir Ghika”, București), Alexandrina Kiss (AGRU Cluj) și Cecilia Turcu (AGRU Lugoj) 
  • Pentru sectorul tineri:  Antonina Ambăruș (Acțiunea Catolică „Sf. Iosif”, Iași) și  Ana Socaciu (ASTRU Cluj)
  • Pentru sectorul copii:  Emanuela Pal (Acțiunea Catolică „Sf. Iosif”, Iași),  Bianca Dogariu (Acțiunea Catolică „Sf. Iosif”, Iași),  Diana Crăciun (ASTRU Cluj) și Andrei Șoșa (ASTRU Cluj)

Francesca Balog, președintele ASTRU Maramureș, însoțită de Pr. Angel Zareski, asistentul spiritual al ASTRU Maramureș, a prezentat solicitarea de aderare la ACRO, fiind primiți cu bucurie în rândul asociațiilor membre. În prezentarea realizată de președintele ASTRU Maramureș,  s-a menționat că Asociația a fost constituită în 1991,  desfășurând de-a lungul timpului o activitate intensă pentru tinerii din Eparhia de Maramureș. În perioada 2018-2021 organizația a trecut printr-un proces de reorganizare, adoptând numele de ASTRU Maramureș. 

A urmat o sesiune de discuții la nivelul sectoarelor de activitate și prezentarea propunerilor pentru viitor în plen.

Sectorul copii e evidențiat importanța organizării de cursuri de formare pentru educatori și animatori la nivel național precum și a campusului național unitar. Consilierii sectorului copii împreună cu asistentul spiritual, pr. Sebastian Pesteșan, și-au exprimat dorința de a participa la Ziua Mondială a Copiilor, la Roma, în perioada 25-26 mai 2024. 

La nivelul sectorul tineri s-a discutat despre necesitatea de a avea un parcurs de formare pentru lideri pe diferite niveluri, de însoțire a tinerilor dar și de crearea de materiale și instrumente de lucru cu tinerii. Deasemenea, a fost evidențiată valoarea întâlnirilor naționale de formare pe diferite domenii (scriere de proiecte, strângere de fonduri etc.) care aduc un plus valoare fiecărei eparhii și dieceze prin schimbul de experiențe.

În cadrul întâlnirii sectorului adulți s-a insistat asupra urgenței de a iniția proiecte și acțiuni concrete care să încurajeze la o mărturie mai semnificativă a laicilor din Biserică și în societatea românească. Participanții, împreună cu asistentul spiritual Pr. Cristian Langa, au reflectat asupra drumului Bisericii universale din ultima perioadă și asupra temelor de actualitate aflate în largă dezbatere. 

Rugăciunea de seară, coordonată de Pr. Cristian Langa, în compania unor fragmente din mărturii ale episcopilor martiri din preajma arestării lor, în special pasaje din memoriile Fer. Card. Iuliu Hossu, a fost pentru toți cei prezenți un moment de profundă reflecție.

Adunarea Generală s-a încheiat duminică, 11 februarie, cu Sfânta Liturghie de mulțumire, celebrată în rit latin de către Pr. Felix Roca, asistentul spiritual general.

Acțiunea Catolică din România mulțumește tuturor celor care au făcut posibilă organizarea Adunării Generale precum și tuturor celor care au pus timpul și talanții în slujba Acțiunii Catolice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *