Întâlnire de constituire FRAC

În perioada 8-10 aprilie 2005, la Blaj, s-a reunit 21 de reprezentanţii ai asociaţiilor: Acţiunea Catolică „Sfântul Iosif” din Dieceza de Iaşi, Asociaţia Generală a Românilor Uniţi – AGRU, Asociaţia Tineretului Român Unit -ASTRU Cluj, Blaj şi Oradea pentru a se constitui intr-o structură comună la nivel naţional.     

Întâlnirea a început vineri după-amiază cu prezentarea participanţilor, revederea concluziilor de la întâlnirea de iniţiere a acestei structuri ( Acţiunea Catolica România – ACRo) de la Cluj, 24-26 ianuarie 2005, urmată de prezentarea legislaţiei române privind organizarea federaţiilor şi a canoanelor Bisericii Catolice referitoare la asocierea laicilor. S-a citit apoi, actul normativ al Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice şi s-au schiţat câteva puncte de reper pentru discutarea aspectelor pe care trebuie să le conţină un proiect de statut al unei federaţii. Ziua s-a încheiat cu Sfânta Liturghie celebrată în Catedrala de la Blaj.

Sâmbătă dimineaţa, după celebrarea Liturghiei, s-au constituit două grupuri de discuţii în care participanţii au realizat o propunere de statut. Cele două variante propuse de grupuri au fost dezbătute apoi în plenară, care a adoptat proiectul de statut al structurii comune la nivel naţional numită federaţie.

Federaţia Română a Acţiunii Catolice – FRAC îşi propune: să promoveze comunicarea şi colaborarea între asociaţiile membre, să colaboreze cu alte forme asociative cu obiective compatibile, să fie reprezentă la nivel naţional şi internaţional (Forumul Internaţional al Acţiunii Catolice şi altele)precum şi să reprezinte asociaţiile membre în relaţiile cu Conferinţa Episcopală Română.

În după-amiaza zilei de sâmbătă, în conformitate cu prevederile proiectului de statut adoptat s-a ales secretariatul de coordonare, având ca şi componentă: reprezentant greco-catolic: Oana Tuduce, reprezentant romano-catolic: Anca Lucaci, secretar: Codruţa Fernea şi asistent spiritual, Pr. Felix Roca., care va funcţiona până la prima Adunare Generală a Federaţiei. A fost semnat protocolul de asociere între asociaţiile prezente şi s-au întocmit apoi documentele necesare pentru a fi înaintate Conferinţei Episcopale Romane spre recunoaşterea federaţiei.

După acesta, Pr. Felix Roca a prezentat metodologia realizarii unui plan de activitate, moment după care a urmat întocmirea agendei Federaţiei pentru anii 2005-2006 din care putem aminti: participarea la întâlnirea Acţiunilor Catolice din lume la Koln, din 17 august 2005; o săptămână de formare a tinerilor catolici din SE Europei, mai 2006; promovarea şi prezentarea a Federaţiei în cadrul Întâlnirii Naţionale a Tinerilor Catolici de la Şumuleu Ciuc – vara 2006. Întâlnirea s-a terminat duminica dimineaţă după participarea la celebrarea liturgică.

Fotografii de la aceasta întâlnire

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *