Participare la alegerile locale

Dragi responsabili şi membri ai Acţiunii Catolice,

Anul 2016 este un an important pentru comunităţile noastre locale şi pentru ţara noastră datorită faptului că suntem chemaţi să ne exprimăm votul şi să ne alegem reprezentaţii la nivel local (5 iunie 2016), dar şi în cadrul parlamentului (noiembrie/decembrie 2016) pentru următorii patru ani.

În numeroase rânduri, Papa Francisc încurajează implicarea laicilor în politică subliniind faptul că aceasta este  „una din formele cele mai înalte ale carităţii”. „Într-un moment de criză ca cel actual este urgent să se dezvolte, mai ales între tineri, o nouă considerare în angajamentul politic, iar cei ce cred și cei ce nu cred să colaboreze împreună pentru promovarea unei societăți în care injustițiile să poată fi depășite  și orice persoană să contribuie la binele comun după propria demnitate, punând la dispoziție propriile capacități.”

Episcopii Catolici din România încurajează participarea la vot, accentuând faptul că fiecare  „creștin este chemat să facă o alegere coerentă cu credința pe care o mărturisește, promovând acele persoane care respectă valorile demnității umane, sprijină familia și respectă viața încă din momentul conceperii ei și până la sfârșitul ei natural, care prețuiesc pacea, etica creştină şi creaţia lui Dumnezeu.”

Aşadar, este de datoria şi responsabilitatea noastră în calitate de creştini să PARTICIPĂM la vot şi să DĂM VOTUL candidaţilor care îşi propun să reprezinte cât mai fidel modelul de viaţă şi de morală propus de Biserică şi acceptat de către noi, candidați care să fie preocupaţi de binele comun.

Aleşii locali sunt reprezentanţii noştri ai tuturor, iar  în numele nostru şi pentru noi iau deciziile care le sunt încredințate. Deciziile luate de aceştia influențează viața noastră de zi cu zi, de aceea implicarea noastră devine o datorie morală.  Suntem responsabili pentru vot! Neparticiparea la vot nu doar că nu ne oferă posibilitatea de a fi reprezentaţi şi auziţi, dar totodată se împotriveşte voinţei lui Dumnezeu de a lua parte la viaţa publică. (cf. CBC nr. 1915).

Acţiunea Catolică din România încurajează şi promovează participarea la vot pentru că în calitate de creştini ancoraţi în realitatea veşnică a lui Dumnezeu avem datoria de a fi şi cetăţeni responsabili, implicaţi în viaţa comunităţii din care facem parte, inclusiv prin participarea la vot.

Anca Frona,

preşedinte

acro_poster_vot

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Ce se votează la alegerile locale?

La alegerile locale din 5 iunie, desfășurate într-un singur tur de scrutin, cetățenii români cu drept de vot vor primi 3 buletine de vot pentru primari, consilieri locali și consilieri județeni.

În ce dată sunt alegerile locale?

Alegerile locale pentru primar şi consilieri locali au loc la 5 iunie 2016. În cazurile de balotaj și situațiile în care se vor constata fraude electorale, un nou tur de scrutin va fi organizat duminică, 19 iunie 2016.

Cine poate vota?

La alegerile locale din 5 iunie 2016 au dreptul de a vota:

  • cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor;
  • cetățenii români care nu au fost puși sub interdicție sau cărora nu le-a fost interzisă exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească;
  • cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România.

Unde se poate vota?

Cetățenii români cu drept de vot pot vota la alegerile locale doar în localitatea în care au reședința sau domiciliul. De asemenea, cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate nu pot vota la alegerile locale.

Care este adresa secţiei de votare la care sunt arondat?

Accesând site-ul www.registrulelectoral.ro și introducând CNP-ul și numele, alegătorii pot afla secția de votare la care sunt arondați, cu toate datele de localizare a acesteia.

Există noutăţi în modul de desfăşurare al alegerilor?

Procesul electoral privind alegerile locale din 5 iunie 2016 este caracterizat de o serie de noutăți față de procesele electorale anterioare. Astfel, se aplică pentru prima dată un sistem informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV), în fiecare secție de vot fiind prezent câte un operator de calculator. Alegătorul care se va prezenta la urne va fi întâmpinat de posesorul unei tablete care îi va scana CNP-ul pentru a verifica dacă are drept de vot sau daca nu cumva a mai votat în altă parte. Abia după ce se stabileşte că totul este în regulă, votantul va primi buletinele de vot şi va merge în cabină pentru a-si exprima opţiunea.

Cum va arăta buletinul de vot?

Pentru a facilita accesul alegătorilor la opțiunea de vot, va fi inserată o legendă, în prima parte interioară a buletinului de vot, ce va conține denumirile tuturor competitorilor electorali, numerele de ordine pe buletinul de vot, rezultate din tragerea la sorți a ordinii pe buletinul de vot, precum și paginile din buletinul de vot în care aceștia au fost înscriși.

***

DECLARAȚIA  Conferinței Episcopilor din România cu privire la alegerile locale din 2016

Biserica Catolică, în învățătura sa, afirmă datoria de a acționa pentru binele comun, al cărui factor fundamental este binele omului (cf. Ioan Paul al II-lea, enciclica Redemptor hominis, nr. 17). În acest spirit, întrucât în momentul alegerilor acțiunea cetățeanului nu se reflectă doar asupra binelui propriu, dar al binelui comun al tuturor, noi, Episcopii catolici de ambele rituri din România, reuniţi la Ciofliceni (Snagov) în sesiune plenară, între 9 şi 11 mai 2016, îndemnăm pe fiecare creştin şi pe toţi oamenii de bună credinţă să-şi exercite dreptul şi responsabilitatea de a participa la vot, pentru alegerile locale din 5 iunie 2016.

Creştinii trebuie să aibă un rol activ şi esenţial în păstrarea și promovarea valorilor creștine proprii poporului nostru, și conforme cu învățătura Sfintei Scripturi și a Bisericii. Fiecăruia în parte și tuturor nu ne este indiferent cine ne reprezintă politic valorile și aspirațiile sociale. De aceea, creștinul este chemat să facă o alegere coerentă cu credința pe care o mărturisește, promovând acele persoane care respectă valorile demnității umane, sprijină familia și respectă viața încă din momentul conceperii ei și până la sfârșitul ei natural, care prețuiesc pacea, etica creştină şi creaţia lui Dumnezeu.

În exercitarea acestui drept constituțional și cetățenesc, nimeni nu trebuie să se lase influențat de promisiuni sau avantaje materiale.

Adresându-vă acest îndemn ne rugăm Bunului Dumnezeu pentru binele țării și al poporului nostru.

Cu binecuvântare arhierească,

Episcopii catolici din România

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *