Pentru libertate ne-a eliberat

 

20 de ani de la căderea Zidului din Berlin2009_aktionsheft_150b

În fiecare an înainte de Rusalii, Renovabis organizează o campanie de sensibilizare a cetăţenilor germani privind sprijinul pe care Biserica din Vest îl acordă Bisericilor din Est.

Campania din acest an dedicată celor 20 de ani de la căderea Zidului din Berlin, a pus accentul pe schimbările produse în tările din Estul Europei în aceşti ultimi 20 de ani, prezentând atât aspecte pozitive cât şi negative ale libertaţii dobândite.

Având ca motto „Zur freiheit  befreit”(Gal 5,1)- „Pentru libertate ne-a eliberat”, acţiunea centrală de deschidere a campaniei s-a desfăşurat între 1-5 mai la Freiburg. Pentru aceste zile au fost organizate diverse evenimente – vizite în şcoli, în parohii, concerte, mese rotunde – evenimente în care reprezentanţii Bisericilor din Estul Europei au vorbit atât despre situaţia Bisericii Catolice cât şi despre situaţia socială din ţara lor.

Pentru ca publicul interesat de Bisericile din Est să poată vorbi direct cu câte un reprezentant al acestor biserici, Renovabis a invitat la această acţiune de deschidere a campaniei şapte reprezentanţi din şase tări din Estul Europei. Serbia a fost reprezentată de Excelenţa Sa Stanislav Hocevar, Arhiepiscop de Belgrad, din partea Cehiei a participat Excelenţa Sa Dominik Duka, Episcop de Hradec Kralove/Koniggratz, Polonia a fost reprezentată de Pr. Dr. Marian Subocz, directorul Caritas Polonia, din Ucraina a venit Pr. Andriy Mykhaleyko (rit bizantin), din Slovacia au participat doi laici, doamna Jana Tomova implicată într-o asociaţie de caritate şi domnul Jan Hero directorul unui Gimnaziu privat pentru romi, el însuşi de etnie romă, iar din partea României subsemnata reprezentând Acţiunea Catolică din România. A mai fost invitat şi grupul instrumental Burdon din Ucraina care avea un repertoriu format din cântece aparţinând diferirtelor zone folclorice din Estul Europei.

În prima zi care a precedat deschiderea oficială a campaniei, am participat cu părintele din Ukraina şi cu Pr. Marian Subocs (Polonia) la o acţiune de sensibilizare în Manheim, într-o piaţă centrală, unde  pe o scenă, fiecare dintre noi a fost întrebat despre diferite aspecte ale vieţii sociale şi ale Bisericii din ţara sa. Între aceste înterviuri referenţii Renovabis prezentau campania, iar grupul Burdon oferea cântece şi muzică instrumentală din diferite zone ale arcului Carpatic. Referenţii Renovabis stăteau la dispoziţia trecătorilor interesaţi de materiale Renovabis, şi dădeau amănunte despre acest gest de solidaritate şi despre munca lor în general.

În după-amiaza aceleiaşi zile am fost invitată să vorbesc despre activităţile Acţiunii Catolice din România în cadrul Liturghiei de sâmbătă seara din Parohia Sf. Ştefan din Karlsruhe. Am vorbit despre formarea tinerilor din Acţiunea Catolică din România în spiritul solidarităţii, al fraternităţii şi al responsabilităţii, exemplificând eforturile pe care le facem ca dintr-o ţară de Est să realizăm un proiect în Africa, în vara acestui an, tocmai pentru ca şi noi, care am primit de la alţii, să învăţăm să dăm celor mai în nevoi decât noi.

 Campania s-a deschis oficial Duminică, 3 mai, cu Sfânta Liturghie de la ora 10.00, celebrată în Catedrala din Freiburgh de către Excelenţa Sa Dr. Robert Zollitsch, Arhiepiscop de Freiburg. Colecta de la această Liturghie fiind dedicată „Casei Prieteniei” din Satu-Mare, prima lectură a fost citită în limba română.

Luni, 4 mai, am vizitat împreună cu PS Dominik Duka (Cehia) şi domnul Jan Hero (Slovacia) postul de radio al Episcopiei din Freiuburg, unde ni s-au luat câteva interviuri, care vor fi apoi folosite pe parcursul campaniei până la Rusalii.

În după-amiaza aceleiaşi zile am vizitat redacţia Herder, care este cea mai mare publicaţie pentru cititorii de limbă germană din lume, şi unde am fost întrebaţi atât eu cât şi Preasfinţitul Duka, despre situaţia din ţările noastre după 1989, iar eu am mai fost întrebată şi despre situaţia Bisericii Greco Catolice în special în raporturile sale cu Biserica Ortodoxă. Am putut să îmi dau seama de profesionalismul lor şi cât de puşi la curent sunt cei din redacţie atât cu situaţia socială şi politică a României cât şi cu situaţia religioasă din România.

În seara aceleiaşi zile am participat la o masă rotundă împreună cu Excelenţa Sa Hocevar, într-o şcoală de pastoraţie, unde într-o atmosferă foarte familiară am vorbit despre situaţia actuală a Serbiei şi a României. Tinerii au fost interesaţi de câţi tineri în România se implică în Biserică şi de felul în care lucrăm cu tinerii în A.C. Am participat apoi împreună la rugăciunea de seară, Completoriul, ţinut în Capela şcolii.

Marţi, 5 mai, ultima zi a acţiunii de deschidere a campaniei, am fost împreună cu Pr. Andriy Mykhaleyko (Ucraina) la o şcoală de fete a Mănăstirii Sfânta Ursula, unde am prezentat fiecare situaţia Bisercii în Ucraina şi situaţia socială din România. Această întâlnire s-a desfăşurat timp de două ore în cadrul orelor de religie a două clase. Elevele au fost foarte interesate de activităţile de caritate organizate cu copii abandonaţi şi cu copiii romi în cadrul ASTRU Cluj şi ASTRU Oradea.

După această vizită am plecat la o altă şcoală în Offenburg, tot la o şcoală de fete, unde ne-am împărţit în patru grupuri de discuţii: două cu cei doi referenţi Renovabis, unul despre România şi ultimul despre Ucraina. Fetele puneau întrebări invitatului din grupul lor ca să afle cât mai multe date despre el şi despre realitatea din care vine, iar la sfârşit fiecare grup şi-a prezentat invitatul.

Chiar dacă nu a fost uşor să faci faţă la toate aceste evenimente, care erau foarte variate şi fiecare trebuia abordat diferit, această campanie a fost pentru mine o experienţă foarte interesantă şi prima de acest gen. Am întâlnit români care veneau să mă salute  bucuroşi că aud despre România şi limba română; am cunoscut pentru prima dată referenţii de la Renovabis al căror nume îl ştiam doar din semnăturile de pe formularele completate pentru proiecte; am aflat multe despre felul în care lucrează şi despre munca lor de susţinere a Bisericilor de Est. Am admirat dedicaţia lor pentru munca pe care o fac şi încrederea pe care o au în cei în care investesc. Mi-am dat seama că ei cred în noi poate mai mult decât o facem noi, şi sunt mai atenţi la detalii care ne privesc, mai mult decât suntem noi. Au dedicat munca de solidaritate din acest an Jubileului de 20 de ani de la eliberarea noastră de sub comunism. În ce măsură simţim noi, care am trăit acel moment şi am continuat de 20 de ani să trăim în această realitate, că anul acesta este unul jubiliar, dedicat libertăţii noastre dobândite în 1989? Câţi dintre noi ne-am dat seama că au trecut deja 20 de ani şi am simţit nevoia să ne bucurăm de aceasta?

Tema campaniei aleasă de Renovabis – „Pentru libertate ne-a eliberat”- este una foarte potrivită pentru toate ţările din Estul Europei, care încă mai trebuie să se vindece de rănile comunismului pentru a ajunge la Libertatea pe care doar Adevărul o poate reda. Tocmai deoarece Renovabis cunoaşte cât de anevoios este procesul de vindecare şi refacere în ţările din Est, îşi continuă angajamentul în a sprijini Bisericile Catolice din Est, structurile acestora şi operele lor de caritate.

Aş dori să transmit salutările directorilor şi a referenţilor Renovabis tuturor Episcopilor din Conferinta Episcopilor din România, tuturor directorilor Caritas care sunt implicati în opere de caritate, şi tuturor asociaţiilor de laici care prin munca lor contribuie la formarea tinerelor generaţii şi la crearea unor structuri şi reţele absolut necesare în viaţa unei Biserici.

În speranţa că am reuşit să reprezint cât mai bine Biserica Catolică din România, Acţiunea Catolică din România şi nu în ultimul rând România, la această iniţiativă Renovabis, încredinţez Sfintei Fecioare munca noastră a tuturor celor care servim Biserica lui Isus, pentru a ne însoţi pe drumul eliberării noastre.

 Oradea, 9 mai 2009                                                                                                                                     Oana Tuduce

                                                                                                                                                       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *