Preoţi şi laici pe drumul sfinţeniei

În perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2009, Federaţia Acţiunea Catolică din România organizează exerciţii spirituale pentru cele trei sectoare: copii, tineri şi adulţi. Tema aleasă pentru aceste exerciţii spirituale este: Preoţi şi laici pe drumul sfinţeniei, iar mottoul sub care se vor desfăşura este:„Întreceţi-vă în a vă stima unii pe alţii. Neobosiţi în râvnă, înflăcăraţi de Duh, slujiţi Domnului.” (Rom 12,10-11)

 

Pornind de la premisa că fiecare responsabil al Acţiunii Catolice are nevoie de o experienţă profundă de întâlnire cu Dumnezeu pentru a creşte în viaţa spirituală şi pentru a susţine pe alţii în trăirea credinţei şi asumarea propriei vocaţii, Acţiunea Catolică din România invită fiecare Asociaţie să participe la aceste exerciţii spirituale cu o delegaţie de responsabili.

Exerciţii spirituale

Moto:

„Întreceţi-vă în a vă stima unii pe alţii. Neobosiţi în râvnă, înflăcăraţi de Duh, slujiţi Domnului.” (Rom 12,10-11)

Temă:

Preoţi şi laici pe drumul sfinţeniei.

Motivaţie:

Exerciţiile spirituale înseamnă o puternică experienţă a prezenţei lui Dumnezeu, susţinută de ascultarea cuvântului său, înţeles şi primit în existenţa personală sub acţiunea Duhului Sfânt, care într-un climat de tăcere şi de rugăciune, cu ajutorul unui îndrumător spiritual, dăruieşte capacitatea de discernământ în vederea purificării inimii, convertirii vieţii şi urmării lui Cristos pentru  îndeplinirea propriei misiuni în Biserică şi în lume.

Un responsabil al Acţiunii Catolice are nevoie de o astfel de experienţă profundă de întâlnire cu Dumnezeu pentru a creşte în viaţa spirituală şi pentru a susţine pe alţii în trăirea credinţei şi asumarea propriei vocaţii.

Alegerea temei şi a motoului este motivată de itinerarul propus de Papa Benedict al XVI-lea pentru Biserica universală, Anul Sfintei Preoţii, şi de atenţia faţă de identitatea laicală a Acţiunii Catolice. Trăirea Exerciţiilor spirituale este, astfel, o ocazie de redescoperire atât a vocaţiei sacerdotale cât şi a celei laicale, pentru a creşte în răspunsul la chemarea lui Dumnezeu şi slujirea aproapelui.

Text orientativ:

«Exemplul lui (al sfântului Ioan Maria Vianney) mă conduce să evidenţiez spaţiile de colaborare pe care este necesar să le extindem tot mai mult la credincioşii laici, cu care preoţii formează un unic popor sacerdotal şi în mijlocul cărora, în virtutea preoţiei ministeriale, se află “pentru a-i conduce pe toţi la unitatea dragostei, “iubindu-se unii pe alţii cu iubire frăţească, dându-şi întâietate unul altuia” (Rom 12,10)”. Trebuie amintită, în acest context, invitaţia călduroasă cu care Conciliul Vatican II îi încurajează pe preoţi “să recunoască şi să promoveze sincer demnitatea laicilor şi rolul specific pe care îl au laicii în misiunea Bisericii… Să-i asculte bucuros pe laici ţinând seama frăţeşte de dorinţele lor şi apreciindu-le experienţa şi competenţa în diversele domenii ale activităţii umane, pentru a putea recunoaşte împreună cu ei semnele timpurilor”.» – Scrisoarea Papei Benedict al XVI-a  adresată preoţilor pentru deschiderea Anului Sfintei Preoţii

Dată:

27 noiembrie -1 decembrie

Locaţii:

Sector Copii: Pârâul Rece

Sector Tineri: Timisu de Sus

Sectori Adulţi: Cluj Napoca

Informaţii suplimentare:

secretar@actiuneacatolica.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *