Seminar despre Legislaţia internaţională a drepturilor omului în lumina doctrinei sociale a Bisericii

 

În perioada 20 – 24 iunie 2011, a avut loc la Bujumbura, în Burundi (Africa) la Casa Mişcărilor de Acţiune Catolică, primul Seminar despre Legislaţia internaţională a drepturilor omului în lumina doctrinei sociale a Bisericii cu tema: „Sâmbăta a fost făcută pentru om şi nu omul pentru sâmbătă; pentru că Fiul Omului este stăpân şi al sâmbetei” (Mc 2,27-28).

Seminarul a reunit reprezentanţi ai ţărilor aparţinând ACEAC (Asociaţia Conferinţelor Episcopale a Africii Centrale): Burundi, Ruanda, Republica Democratică Congo, precum şi participanţi din Italia şi România fiind promovat de Institutul Giuseppe Toniolo al Acţiunii Catolice din Italia, de Forumul Internaţional al Acţiunii Catolice în colaborare cu Comisia pentru apostolatul laicilor din Burundi şi cu Mişcările de Acţiune Catolică.

Acest seminar a vrut să fie un cadru de formare pentru responsabili, asistenții spirituali ai Mişcărilor de Acţiune Catolică şi Comisiei Justiție și Pace Laicale. Au participat şaizeci de persoane: episcopi, preoţi, persoane religioase, laici din aceste ţări, precum şi mass-media.

Temele propuse spre dezbatre au fost următoarele:

 1. Lectură introductivă privind provocările majore care împiedică pacea şi democraţia în ţările din regiunea Marilor Lacuri, susținută  de către Excelenţa Sa Arhiepiscopul Mons Simon Ntamwana Gitega şi preşedinte al Asociaţiei Conferinţelor Episcopale din Africa Centrală (ACEAC) .
 2. Demnitatea umană ca o prioritate etică, moment susținut de către pr. Salvator Niciteretse, coordonator al Forumului Internaţional african al Acţiunii Catolice şi secretar al CEAL Burundi.
 3. Legislația internațională privind drepturilor omului, pentru a proteja demnitatea umană sesiune susținută de către Dr. Sandro Calvani Director al Centrului de Excelenţă ASEAN privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului de la Institutul Asiatic de Tehnologie din Bangkok.
 4. Eficacitatea  drepturilor omului pentru a construi o pace de durată într-o societate democratică, sesiune susținută de către Dr. Riccardo Moro, economist, expert pe apel internaţional, purtător de cuvânt la Global Call to Action Agnaist Poverty din Italia.
 5. Reconcilierea ca o modalitate de a realiza o pace de durată, moment susținut de către Arhiepiscopul Evariste Ngonagoye Arhiepiscop de Bujumbura şi preşedinte al CEAL.
 6. Identitatea Acţiunii Catolice şi perspectivele Forumului Internațional al Acțiunii Catolice (FIAC) prezentări susținute de către pr. Felix Roca şi Adriana Ianuș din România. Toate acestea au fost îmbogăţite prin diferite mărturii ale participanţii și prin  lucrările realizate în grupurile de dicuții .

Participanţii au discutat despre provocările majore ale demnității umane şi drepturile inalienabile: insecuritatea persistentă, sărăcia, nedreptatea socială, analfabetismul,  proasta guvernare, corupţia,  şomajul, libertatea de exprimare, deteriorarea valorilor, urgența reconcilierii, necesitatea culturii unei paci, nevoia de formare globală mai ales în învăţătura socială a Bisericii.

Participanţii au  recăpătat cunoştinţa unei vocaţii laiciale care, prin botez, sunt co-responsabili în misiune şi în viaţa Bisericii, martorii ai lui Cristos în lume.

Participanţii se angajează la următoarele :

 • – Să apere darul sacru al vieţii în ocrotirea şi promovarea demnităţii persoanei umane şi drepturile sale inalienabile, în exercitarea carității faţă de cei mai săraci, în formarea conştiinţelor în căutarea justiţie și păcii şi reconcilierea principiilor subsidiarităţii, a binelui comun şi a solidarității în diferite realităţi sociale.
 • – Să  promoveze  cunoașterea drepturilor omului în limbile locale pentru a se asigura că drepturile omului sunt accesibile tuturor.
 • – Să aprofundeze cele patru note caracteristice ale Mișcărilor de Acțiune Catolică prezentate în Apostolicam Actuositatem (Nr. 20): eclezialitatea, laicitatea, organicitatea, colaborarea cu ierarhia.

Recomandările episcopilor

 • – Promovarea acestor tip de seminarii de formare în colaborare cu inițiatorii.
 • – O prezență activă la situaţia dramatică a poporului şi propunerea unor linii de acțiune, prezentate în scrisorile pastorale,  pledând pentru binele poporului.
 • – Promovarea şi stimularea în timp  a unei culturii privind dialogul pentru rezolvarea conflictelor.

Participanţii au mulțumit episcopilor care au susţinut conferințele și au prezidat celebrările euharistice, Institutului Giuseppe Toniolo al Acţiunii Catolice, Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice și tuturor celor care au contribuit la succesul acestui seminar.

Seminarul s-a încheiat mulțumind Excelenţei Sale Nunţiu Apostolic în Burundi şi reprezentantului Guvernului.

Adriana Ianuş

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *