Acţiunea Catolică – drum de sfințenie

În perioada 2 – 8 august 2009, la  Mănăstirea Părinţilor Carmelitani Desculţi de la Snagov s-a desfăşurat a doua ediţie a Campusului Unitar Naţional al Federaţiei Acţiunea Catolică din România (ACRO) cu tema  „Acţiunea Catolică – drum de sfințenie” și motto-ul „Pentru ca astfel să umblați într-un mod vrednic de Domnul, ca să îi fiți plăcuți în toate, prin orice faptă bună, aducând rod și crescând în cunoașterea lui Dumnezeu” (Col 1,10).

Tema campusului face referinţă la scopul general al oricărei acţiuni catolice, acela de a-şi conduce membrii pe drumul sfinţeniei. Structura campusului a fost construită pe cele patru dimensiunii ale formării: interioritate, responsabilitate, fraternitate şi eclezialitate, aşa cum reies ele din Proiectul formativ al Acţiunii Catolice din România, fiind ultima etapă din acest an asociativ care a avut ca scop cunoaşterea şi promovarea Proiectului formativ. Anul acesta sectorul adulţi a avut un parcurs de formare dedicat familiilor tinere; sectorul tineri a avut propuneri provocatoare membrilor săi abordând o tematică variată, iar sectorul copii au urmat un parcurs special dedicat apostolului Petru şi construcţiei unei bărci.

Acest campus s-a adresat tuturor sectoarelor ACRO (copii, tineri, adulţi) cu intenţia de a fi o ocazie de formare specifică conform carismei şi misiunii Acţiunii Catolice. Au participat 110 reprezentanţi ai celor trei sectoare de vârstă: copii, tineri şi adulţi din cele 5 asociaţii membre (Asociaţia Tineretului Român Unit – ASTRU Blaj, Asociaţia Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj, Asociaţia Tineretului Român Unit – ASTRU Oradea, Asociaţia Generală a Românilor Uniţi – AGRU, la nivel naţional şi Acţiunea Catolică „Sf. Iosif” din Dieceza de Iaşi) şi din Asociaţia Tineretului Român Unit, Greco-Catolic – ASTRU Eparhial Lugoj, asociaţie în curs de aderare la federaţie.

Prima zi a avut tema „Eu şi Cristos” şi a fost oglindită în dimensiunea de formare interioritatea, avându-l ca patron al zilei pe Fericitul Ivan Merz. Sfânta Liturghie de deschidere a Campusului a fost celebrată  în rit latin de către Pr. Felix Roca – asistent spiritual general şi a fost urmată de deschiderea oficială. În prima sesiune de lucru toate cele trei sectoarele au avut program de cunoaştere. După amiază, sectorul copii au abordat tematica „Petru şi Cristos” şi au început, în cadrul atelierului de lucru, construcţia bărcii. Sectorul tineri a luat parte la un moment de autocunoaştere, urmat de un grup de discuţii cu tema relaţia cu Dumnezeu şi de jocul „Căutarea comorii” iar familiile de la sectorul adulţi au avut parte de o sesiune de autocunoaştere, urmată de una pe comunicarea în cuplu şi spiritualitatea cuplului.

A doua zi a avut tema „Eu şi Biserica” care s-a reflectat în dimensiunea de formare eclezialitatea, şi l-a avut ca patron al zilei pe venerabila Armida Barelli. După celebrarea Sfintei Liturghii în rit bizantin de către Pr. Coriolan C. Mureşan – asistent spiritual sector adulţi, sectorul copii a continuat aprofundarea parcursului pentru copii oprindu-se la tema „Petru şi Biserica”, urmat de reprezentarea Istoriei Bisericii, prezentarea riturilor prezente în România şi un atelier de lucru în cadrul căruia s-au construit catargul şi velele bărcii.  Tinerii şi adulţii au vizitat împreună Cimitirul Belu Catolic şi au avut parte de meditaţii pe tema „Credinţa noastră este viaţa noastră”. După amiaza, pe sectoare s-au prezentat rituri şi tradiţii, Sfânta Liturghie şi istoria Bisericii.

A treia zi a avut tema „Eu şi Acţiunea Catolică” şi a realizată prin dimensiunea de formare responsabilite, avându-l ca patron al zilei pe Fericitul Alberto Marvelli. Sfânta Liturghie a fost celebrată în rit latin de către PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi.  Ziua s-a desfăşurat la sectorul copii sub tematica „Petru şi apostolii”. Copii au avut parte de grupuri de discuţii în care au împărtăşit experienţa lor de Acţiune Catolică, iar în cadrul atelierului de lucru au construit mreaja.  Sectorul tineri şi adulţi au participat împreună la conferinţa susţinută de PS Aurel Percă despre „Familia în Acţiunea Catolică, urmată de grupuri de discuţii şi concluzii. După-amiaza zilei, a fost dedicată mărturiilor în cadrul mesei rotunde cu tema „Misiunea educativă a familiei”.  Au urmat ateliere de lucru separate pe sectoare: unde tinerii au împărtăşit celorlalţi despre experienţa lor în Acţiunea Catolică şi au elaborat codul rutier al Acţiunii Catolice, iar adulţii au avut parte de cineforum urmărind filmul „Lars şi fata cea reală”.

Pentru a pregăti cât mai bine ziua de deşert, toţi participanţii la Campus au fost învitaţi să participe la Adoraţia Euharistică noctură. Joi, 6 august 2009, în sărbătoarea Schimbării la Faţă, participanţii la campus au luat parte la o zi de deşert, de retragere spirituală. Sectorul copii a avut parte de o cateheză pornind de la tematica zilei  „Petru şi Schimbarea la faţă”, după care au vizitat Mănăstirea Snagov. Acolo au avut parte de un program de meditaţie, cercetarea cugetului, spovezi şi au rostit impreună rugăciunea Calea Cruci. La sectorul tineri şi aduţi s-au prezentat, pentru fiecare în parte de către asistentul spiritual de sector,  fragmentul biblic referitor la „Schimbarea la Faţă”. După-amiază, tinerii au avut timp pentru meditaţie personală, iar sectorul adulţi s-a prezentat  meditaţia cu tema „Viaţa noastră se schimbă”. După amiaza a fost caracterizată pentru toate sectoarele de tăcere şi meditaţii, având spaţiu pentru sacramentul reconcilierii şi rugăciune. Sfânta Liturghie în rit bizantin – celebrată de asistentul spiritual pentru sectorul tineri,  Pr. Iuliu Muntean,  a încheiat această zi dedicată spiritualităţii.

Ultima zi a campusului avut tema „Eu şi lumea”, s-a desfăsurat sub semnul solidarităţii cu cei mai în nevoie decât noi, fiind şi ultima zi a campaniei de strângere de fonduri pentru proiectul „Creştem împreună pentru o lume mai bună”. Ziua a fost oglindită în dimensiunea de formare fraternitate şi l-a avut ca patron al zilei pe Fericita Pina Suriano. La sectorul copii s-a prezentat cateheza pornind de la tematica zilei „Petru şi lumea”, urmat de un atelier de lucru în cadrul căruia s-a finalizat construcţia bărcii.  La sectorul tineri au avut loc 3 ateliere de lucru cu tema strategii de abordare a crizei personale, morale şi sociale, iar la sectorul adulţi a avut loc o discuţie cu tema „Provocările familiei în societatea contemporană” urmată de concluzii. Toate sectoarele au încheiat prima parte a zilei cu evaluarea campusului.

Înainte de prânz, PS Mihai Frăţilă, episcop auxiliar de Făgăraş şi Alba Iulia cu reşedinţa la Bucureşti, a vizitat campusul şi s-a întâlnit cu participanţii la fiecare dintre cele trei sectoare: copii, tineri şi aduţi.

După-amiaza sectoarele de copii şi tineri au avut activitate comună lansarea bărcii, un proiect al atelierelor de lucru ale copiilor, iar sectorul adulţi a luat parte la o întâlnire comună cu Asociaţia Familiilor Catolice din Bucureşti şi grupuri de discuţii.

Campusul s-a încheiat cu Sfânta Liturghie celebrată în rit latin de către PS Cornel Damian, episcop auxiliar de Bucureşti şi oferirea diplomelor tuturor participanţilor precum şi a unui simbol care reflectă misiunea la care suntem chemaţi cu toţii.

Acest campus ne-a dat posibilitatea să trăim împreună, copii, tineri şi adulţi din Acţiunea Catolică, momente unice, de bucurie şi sărbătoare în cadrul familiei Acţiunii Catolice.  A fost o ocazie în care am legat prietenii, ne-am regăsit liniştea, ne-am încărcat bateriile şi ne-am bucurat unii de alţii. Am luat de la copii inocenţa, de la tinerii entuziasmul, iar de la adulţi armonia pe care maturiatea o dă traind astfel plinătatea unei familii ce cuprinde toate vârstele şi în care fiecare vârstă îşi are bogăţia ei.

Acţiunea Catolică din România este o federaţie de asociaţii  de tip Acţiune Catolică, înfiinţată în anul 2005 de către Acţiunea Catolică „Sf. Iosif” din Dieceza de Iaşi, Asociaţia Tineretului Român-Unit – ASTRU Blaj, ASTRU Cluj, ASTRU Oradea şi Asociaţia Generală a Românilor Uniţi – AGRU la nivel de mitropolie.

Federaţia are ca scop, conform statutului,  reunirea  formelor asociative de acţiune catolică, în vederea realizării apostolatului laic al Bisericii Catolice de ambele rituri din România. Prin formă de acţiune catolică înţelegem îndeplinirea celor patru note caracteristice, prevăzute de Conciliul Vatican II în documentul Apostolicam Actuositatem 20, 2-3:  eclezialitate, laicitate, organicitate şi colaborare cu ierarhia Bisericii Catolice.

Prin activităţile sale, Acţiunea Catolică din România îşi propune să promoveze comunicarea şi colaborarea între asociaţiile membre, să colaboreze cu alte forme asociative cu obiective compatibile, să fie reprezentată la nivel naţional şi internaţional precum şi în relaţiile cu ierarhia Bisericii Catolice din România.

Persoană de contact:

Codruţa Fernea – secretar, telefon 0744164669
secretar@actiuneacatolica.rowww.actiuneacatolica.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *