AGRU 90 – A merge împreună

Discursul președintelui ACRO – dna Anca Frona la evenimentul aniversar AGRU ’90

  1. Apostolatul laic – A merge împreună

A te angaja să vestești Evanghelia în lumea care e mereu în schimbare… – aceasta este provocarea, dar și angajamentul pe care fiecare creștin și-l asumă aici pe pământ … A face acest lucru de unul singur este foarte greu. De aceea Biserica încurajează diverse forme de apostolat ale laicilor, iar o formă organizată de apostolat este Acțiunea Catolică. Biserica a conturat de-a lungul timpului criterii clare, specifice pentru Acțiunea Catolică, ca fiind o asociație care trebuie să fie implicată total în misiunea Bisericii, având drept busolă sigură Conciliul Vatican II și magisteriul Bisericii.

Aceste zile petrecute aici la Blaj sunt o ocazie potrivită de a reflecta la istoria pe care a scris-o AGRU – o formă asociativă de acțiune catolică (cf. AA 20.2), o istorie în care laicii și păstorii lor au fost principalii protagoniști, care au trăit și trăiesc „sfințenia în cotidian” ca pe o vocație a lor, înrădăcinată în Cristos și care au dorit să fie împreună și să trăiască împreună, în formă asociativă, în cadrul Acțiunii Catolice.

Acțiunea Catolică nu este altceva decât ajutorul adus de laici la opera apostolică a ierarhiei, pentru că „apostolatul laicilor este o participare la însăși misiunea mântuitoare a Bisericii, iar la acest apostolat sunt trimiși cu toții de Domnul însuși Isus Cristos” (cf. LG. 31) . De unul singur este greu, dar împreună este posibil și tocmai aceasta este susținerea pe care o poate acorda Acțiunea Catolică.

2. Misiunea Acțiunii Catolice

Dacă misiunea nu este forța sa distinctivă, se denaturează esența Acțiunii Catolice și astfel își pierde motivația sa de a fi. Papa Francisc ne spune „este vital de a reînnoi și a actualiza angajarea Acțiunii Catolice pentru evanghelizare, ajungând la toți, în toate locurile, în toate ocaziile, în toate periferiile existențiale, cu adevărat, nu ca o simplă formulare de principii. Asta implică „să regândiți planurile voastre de formare, formele voastre de apostolat și chiar însăși rugăciunea voastră pentru ca să fie în mod esențial, și nu ocazional, misionari. A abandona vechiul criteriu: pentru că mereu s-a făcut așa.” Există lucruri care au fost cu adevărat foarte bune și meritorii, care astăzi ar fi în afara contextului dacă am vrea să le repetăm Acțiunea Catolică trebuie să asume “totalitatea misiunii Bisericii în apartenență generoasă la Biserica diecezană pornind de la parohie.”

La fel cum familia este celula de bază a societăţii, la fel şi parohia este celula de bază a Bisericii. Suntem martori – poate uneori prea tăcuţi – a ceea ce se întâmplă în societatea noastră. Să nu lăsăm ca acest lucru să se întâmple şi cu parohiile noastre. Acțiunea Catolică se caracterizează prin integrarea ei în parohie. Sfântul Părinte Papa Francisc spunea în discursul său la Congresul FIAC, din mai 2017: „Acţiunea Catolică dobândeşte viaţă autentică, răspunzând şi asumând ca proprie pastoraţia fiecărei Biserici diecezane în inserarea sa concretă pornind de la parohii. Acţiunea Catolică trebuie să ofere Bisericii diecezane un laicat matur, care cu disponibilitate să slujească proiectele pastorale din orice loc, ca un mod pentru a realiza vocaţia sa. Trebuie să vă întrupaţi în concret.” Avem așadar misiunea de a aduce în Biserica locală și universală, propria culoare, specifică zonei/parohiei în care Acțiunea Catolică își desfășoară activitatea, inserându-ne în parohii, contribuind la planul pastoral diecezan. Însuflețirea și animarea parohiei trebuie să fie preocuparea noastră primordială, iar grupurile noastre parohiale trebuie să fie dârze, creative, deschise pentru a ieși, pentru a-i căuta și primi pe toți, cu generozitate și curaj, pentru a parcurge împreună cu episcopul și parohul un drum de discernământ pastoral, înțelept și realist.

3. AGRU – o Acțiune Catolică pentru ritul bizantin (omagiu adus istoriei)

Purtăm în inima și conștiința noastră contribuția pe care AGRU a avut-o de-a lungul timpului la formarea și dezvoltarea neamului românesc. Este de datoria noastră de a aduce omagiul cuvenit istoriei și protagoniștilor săi. Rugăciunea a fost cea care a menținut vie, aprinsă, flacăra credinței în timpurile de prigoană comunistă. Formarea este cea care dă mărturie de-a lungul istoriei despre autenticitatea unor vieți aflate în slujba Bisericii și aproapelui – Ion Agârbiceanu, Iuliu Hațieganu, Alexandru Borza, Nena Boilă, Viorica Lascu și mulți alții. Jertfa vorbește prin sângele martirilor vărsat în închisorile comuniste, iar Apostolatul este cel care a animat de-a lungul timpului, printr-un spirit misionar, activitățile AGRU.

Papa Francisc spunea în Mesajul pentru Ziua Mondială a Tineretului din 2017: „A comemora trecutul folosește și la primirea intervențiilor inedite pe care Dumnezeu vrea să le realizeze în noi și prin intermediul nostru. Și ne ajută să ne deschidem pentru a fi aleși ca instrumente ale sale, colaboratori ai planurilor sale mântuitoare.”

Și tocmai pentru acest lucru aducem un omagiu istoriei: pentru a da profunzime felului nostru de a fi astăzi, în acest timp și pentru acest timp, pentru a reînnoi angajarea evanghelizatoare.

4. AGRU – o Acțiune Catolică pentru timpul prezent

Istoria ne vorbește despre rolul avut de AGRU de-a lungul timpului, dar astăzi suntem chemați mai mult ca niciodată să privim înainte, spre viitor – trebuie să fim întrupați în concret, discipoli misionari, să ne asumăm la nivel personal proiectul Bisericii și cu curaj să vestim Evanghelia „corp la corp”. Sfântul Părinte ne amintea în același Discurs din cadrul Congresului FIAC: Copiii îi evanghelizează pe copii, tinerii pe tineri, adulții pe adulți, și așa mai departe. Nimic mai bun decât un propriu egal pentru a arăta că este posibil a trăi bucuria credinței.

Evitați să cădeți în „tentația perfecționistă a veșnicei pregătiri pentru misiune și a veșnicelor analize”, care atunci când se încheie deja nu mai sunt la modă sau sunt depășite. Exemplul este Isus cu apostolii: îi trimitea cu ceea ce aveau. Apoi îi aduna și îi ajuta să discearnă cu privire la ceea ce au trăit.”

E important să conștientizăm rolul esențial pe care îl are AGRU în formarea laicatului greco-catolic, la modelul pe care acesta îl oferă tinerilor, la rolul și implicarea laicilor în viața politică și socială.

5. AGRU – parte din Acțiunea Catolică din România

După cum bine știți, Acțiunea Catolică din România este o federație care reunește la nivel național, ca o umbrelă, asociațiile de tip acțiune catolică din cadrul Bisericii Catolice din România. Conform Magisteriului Bisericii, scopul Acțiunii Catolice este însăși scopul Bisericii – evanghelizarea, sfințirea oamenilor – iar în documentul conciliar Apostolicam Actuositatem (nr. 20), ni se spune foarte clar că asociațiile care îndeplinesc cele patru note caracteristice în acelaşi timp – eclezialitate, laicitate, organicitate și colaborare cu ierarhia – sunt formă de acțiune catolică. Așadar toate asociațiile care îndeplinesc aceste criterii, indiferent de numele pe care îl poartă, sunt forme de acțiune catolică.

În momentul de față, din Acțiunea Catolică din România fac parte asociațiile:
• pentru ritul bizantin – AGRU Național, ASTRU Cluj, ASTRU Oradea, ASTRU arhieparhial Blaj, ASTRU eparhial Lugoj;
• pentru ritul latin – Acțiunea Catolică „Sf. Iosif” din Dieceza de Iași, care lucrează cu cele trei sectoare de vârstă (copii, tineri, adulți). În curs de aderare la federație este Asociația Familiilor „Vladimir Ghika” din București.

Federația Acțiunea Catolică din România s-a născut din dorința de a pune împreună, specificul nostru diecezan de Acțiune Catolică, fiecare cu realitatea sa de proveniență, de a ne îmbogăți reciproc din experiențele împărtășite, de a ne ajuta unii pe alții să depășim anumite dificultăți, de a crea punți de legătură și prietenie între laici catolici din Biserica Catolică de ambele rituri, din România. Acțiunea Catolică din România vine astfel în sprijinul nivelului local/diecezan, oferind spații de comuniune și de formare specifică pentru membrii săi. Așadar nivelul național servește/slujește nivelul local, diecezan.

În această Federație, AGRU, alături de celelalte asociații, trebuie să se simtă parte coresponsabilă în a construi o Acțiune Catolică care să corespundă nevoilor Bisericii locale și Bisericii Catolice din România

Așadar, nu ne putem mulțumi cu „administrarea” a ceea ce am reușit să facem, ci trebuie să ne entuziasmăm în mod creativ, pentru a da o nouă vitalitate slujirii noastre, conștienți ca facem parte dintr-un popor, asumându-ne coresponsabilitatea laicală spre clădirea Împărăției. Trebuie să ne deschidem fără teamă lucrării Duhului Sfânt pentru ca acesta să ne inspire drumul de făcut, să ne elibereze de legăturile comodității și de pseudo-siguranțele noastre.

Anca Frona
președinte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *