Consiliul Național al ACRO şi deschiderea noului an asociativ

Consiliul Național al Federației Acțiunea Catolică din România, desfășurat la Centrul Manresa din Cluj-Napoca în perioada 14-16 septembrie 2012, a deschis noul anul asociativ cu tema „Laici coresponsabili în misiunea Bisericii ” și motto-ul  „Voi sunteţi sarea pământului… Voi sunteţi lumina lumii.” (Mt 5,13-14).

Lucrările Consiliului Național a fost deschise de președinta Acțiunii Catolice din România – Oana Tuduce, care a prezentat tema noului an asociativ și ordinea de zi, și de asistentul spiritual general – Pr. Felix Roca, care a făcut o scurtă introducere în documentul  „Porta Fidei” prin care Papa Benedict al XVI-lea a convocat Anul Credinței.

Acest Consiliu Național a reprezentat pentru Acțiunea Catolică din România un moment de bilanț la încheierea unui an asociativ foarte intens, dar și un moment de programare pentru anul asociativ care începe, an dedicat „responsabilității” – una din caracteristicile care stau la baza proiectului formativ al Acțiunii Catolice.

Consilierii naționali, vicepreședinții și asistenții spirituali pe cele trei sectoare – copii, tineri, adulți – au evaluat activitățile desfășurate în acest an: cursul de formare pentru educatori „Trăieşte din plin în AC – fii educator!” și cursul de formare pentru adulți: „Adulţi, educatori în comunitatea parohială”, precum și participarea la Întâlnirea Națională a Tineretului Catolic cu atelierul „ACfest – Dăruim bucurie!”

Un eveniment deosebit din anul asociativ care s-a încheiat a fost Adunarea Generală a Forumului Internațional al Acțiunii Catolice desfășurat la Iași în perioada 22-26 august 2012 care a fost găzduită de Acțiunea Catolică din România și la care au participat 170 de responsabili, preoți și episcopi din 35 de țări de pe cele 4 continente unde Acțiunea Catolică este prezentă. În cele cinci zile, programul evenimentului a prevăzut conferinţe, dezbateri, momente de reflecţie asupra contribuţiei pe care Acţiunea Catolică o poate oferi noii evanghelizări şi despre cum poate aceasta să răspundă mai bine rolului său peculiar în Biserică, aşa cum apare schiţat în Conciliul Vatican II, a cărui aniversare de 50 de ani o celebrăm în acest an. De asemenea programul a prevăzut sesiuni statutare şi ocazii de împărtăşire a experienţelor din diferite locuri ale lumii. Timpul de analiză şi de reflecţie a fost susținut de celebrările sfintelor Liturghii în rit bizantin și latin, de rugăciune şi de meditarea cuvântului lui Dumnezeu. Nu au lipsit programele culturale care au evidenţiat bogăţia spirituală a ţărilor reprezentate şi cunoaşterea unui crâmpei din meleagurile româneşti prin pelerinajul la sanctuarul de la Cacica, vizitarea unor mănăstiri ortodoxe şi a unor obiective culturale. În mesajul transmis participanților la acest eveniment de către Papa Benedict al XVI-lea acesta a evidențiat faptul că „Asociaţiile voastre ale Acţiunii Catolice se mândresc cu o istorie lungă şi rodnică, scrisă de martori curajoşi ai lui Cristos şi ai Evangheliei, dintre care unii au fost recunoscuţi de Biserică drept fericiţi şi sfinţi. Pe această cale sunteţi chemaţi astăzi să reînnoiţi angajarea de a merge pe calea sfinţeniei, menţinând o intensă viaţă de rugăciune, favorizând şi respectând parcursuri personale de credinţă şi valorizând bogăţiile fiecăruia, cu însoţirea preoţilor asistenţi şi a responsabililor capabili de a educa la coresponsabilitatea eclezială şi socială”.

A urmat apoi evaluarea activității fiecărui sector în parte, s-au evidențiat aspectele pozitive și s-au punctat lucrurile care trebuie îmbunătățite în acest an asociativ. De asemenea consilierii naționali au făcut propuneri de eficientizare a activități întregului Consiliu Național al Acțiunii Catolice din România.

Programul Consiliului Naţional a cuprins și momente de rugăciune, adorație euharistică şi sfinte Liturghii, celebrate atât în rit latin şi cât şi în rit bizantin, care ne ajută să rămânem mereu cu privirea fixată pe Cristos dar și momente de destindere şi cunoaştere care ne ajută să trăim intens fraternitatea în marea familie a Acțiunii Catolice.

Un moment deosebit în cadrul Consiliului Național a fost momentul formativ – reflecția asupra credinței care ne-a fost oferită de pr. Cristian Langa. Părintele ne-a invitat să răspundem cu sinceritate la întrebare lui Isus „Cine spuneți că sunt eu?” și să adoptăm în tot ceea ce facem „stilul lui Dumnezeu”  care face lucruri mari dar cu umilință și discreție. Pornind de la Pilda Smochinului neroditor am descoperit că „Timpul sfințeniei este timpul prezent … căutarea privirii lui Cristos se face în fiecare zi, nu numai duminica … Sfințenia nu se dobândește pentru totdeauna, ci e o continuă acordare la vocea și tonul Spiritului Sfânt”. Apoi am analizat care este reacția omului atunci când îl întâlnește pe Dumnezeu pornind de la exemplul lui Petru și David și am descoperit că relația fiecăruia dintre noi cu Dumnezeu are nevoie de și mai multă fidelitate, prietenie și iubire.

În a doua parte a lucrărilor Consiliului Național s-a programat anul asociativ 2012-2013. Din agenda de activități, pe lângă întâlnirile cu caracter organizatoric la care vor participa responsabilii naționalii ai Acțiunii Catolice din România, echipa tineri pregătește un curs despre stilul Acțiunii Catolice destinat responsabililor tineri, echipa sectorului copii pregătește un curs despre cum se realizează un itinerariu pentru un campus estival pentru copii, iar echipa sectorului adulți pregătește un curs despre responsabilitatea creștinilor în societate.  La nivel unitar Consiliul Național a definitivat programul Zilelor Acțiunii Catolice, care se vor desfășura în perioada 21-28 octombrie 2012 și campusului estival unitar, care se va desfășura în perioada 5-11 august 2013.

În contextul Anului Credinței, Consiliul Național al Acțiunii Catolice din România a lansat proiectul  „Credinţa noastră este viaţa noastră – mărturii despre credinţă”. Proiectul constă în întâlnirea responsabililor Acțiunii Catolice cu diverse personalități ale Bisericii Catolice din România care pot oferi o mărturie vie despre credință. Prin acest proiect Acțiunea Catolică din România își propune să încurajeze tinerele generații să reflecteze mai profund la credinţă, să și-o însuşească în mod conştient şi ca astfel să poată creşte în fidelitatea faţă de Isus Cristos şi faţă de Evanghelia Sa. (Codruţa Fernea, secretar general)

[altpwa user=actiunea.catolica.ro album=ConsiliuNational1416Septembrie2012]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *