Crăciun fericit!

„Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi, iar noi am văzut gloria lui,

glorie ca a unicului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr”. – In 1,14

 

Întruparea Fiului lui Dumnezeu, venirea lui în lume sub chipul unui copilaş, este semnul gingăşiei lui Dumnezeu, al grijii sale faţă de om, creatura sa cea mai nobilă. Isus, cel mai curat în mijlocul celor puternici şi cel mai puternic în mijlocul celor mai curaţi, a zdruncinat siguranţe deşarte, a înălţat ceea ce era mic în ochii lumii, a schimbat cursul istoriei.

Sărbătoarea Naşterii Mântuitorului Isus Cristos este ocazia cea mai potrivită să îl reaşezăm, fără teamă, în centrul inimii noastre şi al istoriei omenirii. Numai El poate să redea strălucirea acestei lumi prin adevărata pacea pe care o aduce, ai cărei mesageri trebuie să fim fiecare dintre noi, asemenea Mariei, lui Iosif şi păstorilor.

Acţiunea Catolică din România vă doreşte să celebraţi Naşterea Mântuitorului cu credinţă reînnoită, care să dea roade de pace, mulţumire şi armonie. Noul an să fie plin de binecuvântarea Domnului, sub semnul speranţei şi al bucuriei. Timpul, primit ca dar al lui Dumnezeu, să fie trăit în dragoste atentă faţă de aproapele.

La Mulţi Ani 2014!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *