Invitaţie la rugăciune pentru Creaţie

Acţiunea Catolică din întreaga lume reunită în Forumul Internaţional Acţiunea Catolică invită la rugăciune în 1 septembrie cu ocazie primei Zile Mondiale de Rugăciune pentru Îngrijirea Creaţiei.

Instituirea Zilei Mondiale de Rugăciune pentru Îngrijirea Creaţiei (1 septembrie)

Ziua Mondială de Rugăciune pentru Îngrijirea Creaţiei  ne oferă “oportunitatea preţioasă de a reînnoi adeziunea personală la propria vocaţie de păzitori ai creaţiei, înălţând către Dumnezeu mulţumirea pentru lucrarea minunată pe care El a încredinţat-o îngrijirii noastre, invocând ajutorul său pentru ocrotirea creaţiei şi milostivirea sa pentru păcatele comise împotriva lumii în care trăim”.

Recomandăm:

  • Rugăciunea personală în 1 septembrie şi participând la Sfânta Liturghie, cu rugăciunea cotidiană, recitând Sfântul Rozar, cu un timp de tăcere şi adoraţie.
  • Participarea, acolo unde este posibil, la rugăciunea comunitară în familie, în parohie, în grupul de Acţiunea Catolică
  • Recitarea rugăciunii pentru îngrijirea creaţiei în cadrul tuturor iniţiativelor desfăşurare de Acţiunea Catolică în luna septembrie
  • Organiazarea unui moment de rugăciune comunitară ( chiar şi într-o altă dată) şi implicarea întreci comunităţi locale, grupuri AC, alte asociaţii şi mişcări, în special tinerii, invitând de asemenea să participe şi tineri de alte confesiunii creştine.
  • Implicare la nivel naţional, diecezan sau eparhial, oferind disponibilitatea Acţiunii Catolice de a colabora cu comisiile pentru familie, pentru pastoraţia tineretului pentru “să realizeze oportune iniţiative de promovare şi de animare, pentru ca această celebrare anuală să fie un moment puternic de rugăciune, reflecţie, convertire şi asumare de stiluri de viaţă coerente.”

In orice momentde rugăciune persoanală şi comunitară vă invităm să recităm Rugăciunea pentru creaţie care se regăseşte în enciclica “Laudato si’ (246), cu frumosul cântec al Sf. Francisc de Assisi (Laudato si’ 87)

 

Rugăciune pentru pământul nostru

Doamne Preaînalte,

care eşti prezent în tot universul

şi în cea mai mică dintre creaturile tale,

Tu care înconjori cu duioşia ta

tot ceea ce există,

revarsă în noi forţa iubirii tale

pentru ca să ne îngrijim

de viaţă şi de frumuseţe.

Inundă-ne cu pace,

pentru ca să trăim ca fraţi şi surori

fără a dăuna nimănui.

Părinte al săracilor,

ajută-ne să-i răscumpărăm pe cei abandonaţi

şi pe cei uitaţi de pe acest pământ

care atât de mult valorează în ochii tăi.

Însănătoşeşte viaţa noastră,

pentru ca să protejăm lumea

şi să n-o prăduim,

pentru ca să semănăm frumuseţe

şi nu poluare şi distrugere.

Atinge inimile

celor care caută numai avantaje

pe cheltuiala săracilor şi a pământului.

Învaţă-ne să descoperim valoarea fiecărui lucru,

să contemplăm cu uimire,

să recunoaştem că suntem profund uniţi

cu toate creaturile

în drumul nostru spre lumina ta infinită.

Mulţumim pentru că eşti cu noi în toate zilele.

Susţine-ne, te rugăm, în lupta noastră

pentru dreptate, iubire şi pace.

Rugăciune creştină cu creaţia

Te lăudăm, Tată, cu toate creaturile tale,

care au ieşit din mâna ta puternică.

Sunt ale tale şi sunt pline de prezenţa ta

şi de duioşia ta.

Lăudat să fii!

Fiule ale lui Dumnezeu, Isuse,

de tine au fost create toate lucrurile.

Ai luat formă în sânul matern al Mariei,

te-ai făcut parte a acestui pământ

şi ai privit această lume cu ochi omeneşti.

Astăzi eşti viu în fiecare creatură

cu gloria ta de înviat!

Lăudat să fii!

Duhule Sfânt, care cu lumina ta

orientezi această lume spre iubirea Tatălui

şi însoţeşti geamătul creaţiei,

tu trăieşti şi în inimile noastre

pentru a ne stimula spre bine.

Lăudat să fii!

Doamne Dumnezeule, Unul şi Întreit,

comunitate minunată de iubire infinită,

învaţă-ne să te contemplăm

în frumuseţea universului,

unde totul ne vorbeşte despre tine.

Trezeşte lauda noastră şi recunoştinţa noastră

pentru fiecare fiinţă pe care ai creat-o.

Dăruieşte-ne harul de a ne simţi intim uniţi

cu tot ceea ce există.

Dumnezeu al iubirii, arată-ne locul nostru

în această lume

ca instrumente ale afectului tău

faţă de toate fiinţele de pe acest pământ,

pentru că niciuna dintre ele nu este uitată de tine.

Luminează-i pe stăpânii puterii şi ai banului

pentru ca să nu cadă în păcatul indiferenţei,

să iubească binele comun, să-i promoveze pe cei slabi,

şi să aibă grijă de această lume în care locuim.

Săracii şi pământul strigă:

Doamne, ia-ne pe noi cu puterea ta şi lumina ta,

pentru a ocroti fiecare viaţă,

pentru a pregăti un viitor mai bun,

ca să vină împărăţia ta

de dreptate, de pace, de iubire şi de frumuseţe.

Lăudat să fii!

Amin.

Cântul creaturilor (FF 263) al Sf. Francisc

“Lăudat să fii, Domnul meu, cu toate creaturile tale,

îndeosebi cu măritul frate soare,

căci el este ziua şi ne dăruieşti prin el lumina.

El e frumos şi îşi revarsă splendoarea în nespusă strălucire:

căci e iradierea chipului tău, Preaînalte.

Lăudat să fii, Domnul meu, pentru sora lună şi pentru stele,

pe care le-ai creat pe cer strălucitoare, frumoase şi preţioase.

Lăudat să fii, Domnul meu, pentru fratele vânt

şi pentru aer şi pentru nori şi pentru cer senin

şi pentru orice altă vreme,

prin care dai hrană creaturilor tale.

Lăudat să fii, Domnul meu, pentru sora apă,

care-i atât de folositoare, smerită, preţioasă şi curată.

Lăudat să fii, Domnul meu, pentru fratele foc,

prin care ne luminezi noaptea:

şi e frumos, voios, viguros şi puternic”[64].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *