Participarea ACRO la Adunarea Generală AGRU Național

Cristina Șona, secretar general al Acțiunii Catolice din România a participat sâmbătă 28 octombrie 2023 la Adunarea Generală a AGRU Național. Aceasta a dat citire mesajului de salut adresat participanților la eveniment de către președintele și asistentul spiritual general al Federației. Din Consiliul Director al ACRO face parte și Pr. Cristian Langa, în calitate de asistent spiritual național pentru sectorul adulți și asistent spiritual al AGRU în Eparhia de Cluj-Gherla.

Preasfinția Voastră,

Preacucernici Părinți Asistenți spirituali,

Dragi membri AGRU,

Suntem onorați să adresăm salutul Acțiunii Catolice din România tuturor participanților la Adunarea Generală AGRU, care se desfășoară în aceste zile la Cluj-Napoca.  

În urmă cu 94 de ani, la 23 noiembrie 1929 se puneau bazele unuia dintre cele mai ambițioase proiecte inițiate de episcopii și preoții acelui timp, acum fericiții noștri Episcopi Martiri: organizarea laicilor din întreaga Biserică greco-catolică într-o asociație, formă de acțiune catolică, care să răspundă nevoilor acelui timp  „prezent”.  Direcția de acțiune a Asociației a fost creionată încă de la congresul de constituire AGRU. Aceasta a avut ca finalitate, în plan confesional, adâncirea vieții sufletești a membrilor, intensificarea educației religioase a tineretului.  În plan social și-a propus să pună în practică în familie și stat principiile moralei lui Hristos. Nu a lipsit, bineînțeles, la nivel național, grija față de contribuția credinței la întărirea neamului.

Alexandru Borza, Valer Pop, Iuliu Haţieganu, Augustin Popa, Nicolae Drăgan, Romul Boilă, sunt doar câteva din numele marcante ale AGRU care au reuşit cu sprijinul Ierarhiei şi a preoților să organizeze în majoritatea parohiilor Bisericii Greco-Catolice grupuri de laici AGRU. Rugăciunea, Formarea, Jertfa și Apostolatul, cum de multe ori amintea Fericitul Episcop Ioan Suciu, stăteau la baza formării membrilor AGRU, care în momentul persecuției comuniste nu au ezitat să dea mărturie despre credința lor precum Angela Suciu, Silvia Montani, Felicia Popa, Elena Boilă, Tulia Pescaru, Viorica Lascu, Nicolae Pop și mulți, mulți alții.

Privind spre acest trecut glorios al asociației, cu recunoștință pentru toți cei care și-au dedicat timpul și talanții AGRU-lui și păstrând conștiința rădăcinilor profunde, azi suntem invitați să recunoaștem semnele timpului prezent și să răspundem cu toată credința și cu disponibilitate numeroaselor provocări cu care se confruntă atât Biserica noastră cât și societatea românească.

Nu putem face acest lucru fără a ne reaminti faptul că AGRU a fost și este o asociație de tip acțiune catolică iar „obiectivul său este același cu al Bisericii însăși, evanghelizarea. Nu își asumă ca fiind propriu un domeniu sau altul de apostolat particular, ci obiectivul Bisericii, vestirea Evangheliei tuturor oamenilor și în toate mediile. Astfel, carisma specifică este să nu aibă nimic propriu, ci să ofere disponibilitate tuturor nevoilor Bisericii în orice loc.” (Papa Francisc – Mesaj cu ocazia aniversării a 30 de ani ai Forumului Internațional al Acțiunii Catolice)

Aceasta este și carisma AGRU: să trăiască în mod concret coresponsabilitatea în misiunea Bisericii. 

Vă dorim ca activitățile pe care le desfășurați în aceste zile la Cluj-Napoca să aducă roadele așteptate și vă însoțim cu rugăciunea noastră, astfel încât Domnul, prin mijlocirea fericiților noștri episcopi martiri și a tuturor sfinților și fericiților Acțiunii Catolice, să vă însoțească mereu cu harurile și lumina sa. 

Doamna Viorica Lascu spunea: „În trupul Mistic al lui Hristos, în care ne încorporăm, fiecare mădular, fiecare laic îşi are locul şi rolul său precis. Nimeni nu este de prisos. Şi vom da seamă, în ziua cea mare, cum i-am răspuns lui Hristos (cf. Sf. Ioan Gură de Aur).” Iar în inima Bisericii noastre locale, AGRU își are un loc deosebit!

Cu recunoștință și prețuire,

Codruța Fernea

Președinte 

Pr. Felix Roca

Asistent spiritual general

Acțiunea Catolică din România (constituită în 2005) este o federație care reunește la nivel național, ca o umbrelă, asociațiile de tip acțiune catolică din cadrul Bisericii Catolice din România. 

În prezent, fac parte din ACRO următoarele asociații:

  • pentru ritul latin – Acțiunea Catolică „Sf. Iosif” din Dieceza de Iași, care lucrează cu cele trei sectoare de vârstă (copii, tineri, adulți) și Asociația Familiilor „Vladimir Ghika” din Arhidieceza de București. (adulți)
  • pentru ritul bizantin – AGRU Național (adulți), ASTRU Cluj (tineri și copii), ASTRU Oradea (tineri), ASTRU arhieparhial Blaj (tineri), ASTRU eparhial Lugoj(tineri) și este în curs de aderare ASTRU Maramureș (tineri).

Acțiunea Catolică din România s-a născut din dorința de a pune împreună, specificul nostru diecezan de Acțiune Catolică, fiecare cu realitatea sa de proveniență, de a ne îmbogăți reciproc din experiențele împărtășite, de a ne ajuta unii pe alții să depășim anumite dificultăți, de a crea punți de legătură și prietenie între laici catolici din Biserica Catolică de ambele rituri, din România. Acțiunea Catolică din România vine astfel în sprijinul nivelului local/diecezan, oferind spații de comuniune și de formare specifică pentru membrii săi. Așadar nivelul național servește/slujește nivelul local, diecezan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *