Reuniunea Consiliului Director al Acțiunii Catolice din România

În perioada 15-18 iulie 2021 s-a desfășurat la Centrul Spiritual Manresa din Cluj-Napoca întâlnirea Consiliului Director al Acțiunii Catolice din România. În deschiderea reuniunii s-au prezentat și analizat evenimentele organizate în decursul anului asociativ 2020-2021, an călăuzit de motto-ul „Toate le pot în cel care mă întărește.” (Fil 3,14). S-a evidențiat caracterul aparte al acestui an, condiționat de contextul crizei sanitare globale, care a limitat la spațiul online interacțiunile și inițiativele propuse la nivel național. Menținerea legăturilor cu responsabilii diecezani și eparhiali ai Acțiunii Catolice, itinerariul formativ pe temele învățăturii sociale a Bisericii Catolice, întâlnirile pe teme legate de educație, formare, familie, au reprezentat punctele forte ale anului asociativ, alături de campaniile de informare pe diferite subiecte realizate prin intermediul rețelelor sociale. De asemenea, participarea la evenimentele online organizate de Forumul Internațional al Acțiunii Catolice a lărgit orizontul și a ajutat în privința dialogului și a reflecției asupra unor teme globale, precum: grija față de casa noastră comună în contextul aniversării a cinci ani de la publicarea enciclicei Laudato Si, situația delicată a creștinilor care locuiesc în Țara Sfântă, Pactul Educativ Global, fraternitatea universală și politica cu P mare.

Întâlnirea cu PS Claudiu Lucian Pop, episcopul Eparhiei de Cluj-Gherla a reprezentat un moment important în cadrul reuniunii Consiliului Director al Acțiunii Catolice. După o scurtă introducere și prezentare a Acțiunii Catolice din România, realizată de Pr. Felix Roca – asistentul spiritual general al ACRO și Codruta Fernea – președinte ACRO, Preasfințitul Claudiu a punctat faptul că „marea majoritate a evenimentelor se întâmplă între noi (…) și nu prea răzbatem în afară”, de aceea este necesară o prezență mai concretă și asumată a laicilor catolici în societate, în special în universitate, în politică sau în mediul de afaceri. De asemenea, am fost invitați să reluăm exortația Evangelii Gaudium și să observăm cât din ceea ce facem este bazat pe tradiție și cât răspunde exigențelor timpului prezent de a duce Vestea cea Bună în toate sferele societății. „Atenția față de om presupune munca cu societatea. (…) O provocare pentru Acțiunea Catolică ar putea fi o reflecție despre modul în care activitățile propuse se răsfrâng și asupra societății”. Preasfințitul Claudiu ne-a încurajat să valorificăm potențialul pe care-l avem și să avem curajul de a ieși în afară, în societate, cu capitalul de formare deja dobândit în cadrul Bisericii.

Un alt moment important a fost reprezentat de întâlnirea online cu președintele și secretarul general al Federației Asociațiilor Familiei Catolice din Europa (FAFCE). După o scurtă prezentare a celor două organizații, FAFCE și ACRO, a urmat un dialog despre inițiativele viitoare ce ar putea fi asumate împreună, începând astfel un proces de cunoaștere mai  aprofundată dar și o modalitate de lucru pe problematici legate de familie.

Reuniunea cu responsabilii ASTRU Cluj și AGRU Cluj a contribuit la mai buna  înțelegere a realității și dinamicii organizațiilor locale în vederea identificării modalităților concrete de susținere a acestora. Printre subiectele discutate s-au amintit: formarea responsabililor parohiali, dificultățile întâmpinate pentru a sprijini inițiativele și proiectele locale, schimbul generațional, efectele pandemiei asupra relațiilor precum și aspecte organizatorice și administrative.

Planificarea anului asociativ 2021-2022, proiectele în desfășurare precum și cele de viitor, evenimentele internaționale FIAC din 2021 și 2022, definitivarea materialelor formative dar și chestiuni administrative au reprezentant alte puncte discutate de membrii Consiliului Director al ACRO.

Programul Consiliului Director a fost încununat de celebrarea Sfintelor Liturghii, atât în rit latin cât și în rit bizantin, și de diferite momente de rugăciune. Nu a lipsit timpul de destindere în cadrul Centrului Spiritual Manresa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *