Roma: Legături de viaţă bună – Acţiunea Catolică, Biserica locală, Biserica Universală

La Domus Marie din Roma, în perioada 21-23 septembrie 2012, s-a desfăşurat întâlnirea preşedinţilor diecezani şi a asistenţilor spirituali din Acţiunea Catolică Italiană (ACI). Tema întâlnirii a fost Legături de viaţă bună, Acţiunea Catolică, Biserica locală, Biserica universală. Invitată la această întâlnire, Acţiunea Catolică “Sfântul Iosif” a participat cu o delegaţie formată din Preasfinţitul Aurel Percă, episcop auxiliar, pr. Felix Roca, asistent spiritual general şi Adriana Ianuş, preşedinte diecezan.

Întâlnirea s-a deschis cu salutul preşedintelui naţional ACI, profesor Franco Miano, şi al Monseniorului Domenico Sigalini, asistent spiritual general al ACI şi episcop de Palestrina, urmat apoi de rugăciunea Lectio Divina. Părintele Franco Mosconi, de la Schitul “Sfântul Giorgio Bardolino”, a încheiat seara cu sesiunea “Laicii şi Consiliul”, relatare care a cuprins trei dimensiuni din viaţa creştinului: speranţa, sfinţenia şi cuvântul lui Dumnezeu.

Ziua de sâmbătă a început cu sfânta Liturghie celebrată de Monsenior Rino Fischella, preşedintele Consiliului Pontifical pentru Noua Evanghelizare. Primul moment formativ de dimineaţă a fost susţinut de Monseniorul Diego Coleetti, episcop de Como, care a prezentat aspecte ale temei “Legături de viaţă bună”, subliniind misiunea pe care o are Biserica în lume de a-l reprezenta şi de a-l mărturisi pe Cristos oamenilor, toţi cei care sunt botezaţi fiind coresponsabili de această misiune. Anna Maria Basile, preşedinte diecezan AC Andria în perioada 2005-2011, a continuat sesiunea de formare de dimineaţă şi a susţinut prezentarea Acţiunea Catolică în slujba Bisericii şi a ţării. Temele principale au fost: Biserica comunitate cu rol educativ, Comuniunea privită cu două dimensiuni: trinitară şi fraternă, Asociaţia – formă comunitară şi organică şi reflecţii despre: slujire şi responsabilitate, distanţa dintre ideal şi real, discernământul comunitar.

După amiază, participanţii au lucrat pe laboratoare având ca teme de discuţie Acţiunea Catolică misionară cu subtemele: necesitatea de a promova o propunere sistemică parohiilor noi, acordarea unei atenţii deosebite şi însoţirea asociaţiilor parohiale aflate în dificultate, Acţiunea Catolică şcoală de responsabilitate având ca subteme: atenţia acordată rădăcinilor spirituale a angajamentului în AC, angajamentul Acţiunii Catolice în Biserică şi în lume, atenţia acordată membrilor încredinţaţi.

Seara s-a încheiat cu un moment de rugăciune şi fraternitate în Parohia “Santa Maria delle Grazie al Trionfale”, Roma.

În dimineaţa ultimei zile delegaţia din Dieceza de Iaşi a oferit mărturia prezenţei asociaţiei Acţiunea Catolică în dieceză. Preasfinţitul Aurel Percă a vorbit despre Biserica locală din Dieceza de Iaşi,Adriana Ianuş, preşedinte AC Iaşi, a prezentat Acţiunea Catolică în Biserica locală, activitatea pe care o desfăşoară în dieceză, formarea umană şi spirituală a preşedinţilor parohiali, animatorilor, educatorilor şi a tuturor membrilor. Pr. Felix Roca a susţinut momentul Acţiunea Catolică din Dieceza de Iaşi şi Biserica Universală, raportul asociaţiei diecezane cu nivelul naţional şi internaţional. În încheierea Întâlnirii preşedinţilor diecezani şi ai asistenţilor spirituali ai ACI s-au prezentat discuţiile lucrului pe grupuri din ziua precedentă şi concluziile finale.

Participarea la această întâlnire ne-a oferit posibilitatea de a ne arăta recunoştinţa faţă de Acţiunea Catolică Italiană pentru exemplul şi ajutorul acordat de-a lungul timpului în drumul de formare al asociaţiei noastre. Acţiunea Catolică din Dieceza de Iaşi s-a născut în urma unui schimb de experienţă cu un grup de tineri din Acţiunea Catolică Verona din Italia. A urmat depunerea adeziunii în nouă parohii din dieceză, pentru început, în anul 1992, iar anul acesta, la 20 octombrie, Acţiunea Catolică “Sfântul Iosif” din Dieceza de Iaşi sărbătoreşte jubileul de 20 de ani de slujire în Biserică şi societate.

Adriana Ianuş

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.