Trăim din plin în AC – educăm împreună!

În perioada 11-14 aprilie 2013, s-a desfăşurat la Seminarul Teologic Greco-Catolic “Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigore şi Ioan”, cursul de formare pentru animatori şi educatori organizat de Federația Acțiunea Catolică din România (ACRO) şi coordonat de echipa națională a sectorului copii. Tema cursului a fost “Trăim din plin în AC – educăm împreună!” şi motto-ul – „Isus, însuşi, apropiindu-se, mergea împreună cu ei” (Lc 24, 15).

Cursul a debutat joi seara, cu Sfânta Liturghie celebrată în capela seminarului. După sosirea şi primirea participanţilor, a urmat activitatea de cunoaştere. În acest cadru, am primit salutul de bun venit din partea părintelui rector al Seminarului, părintele Antoniu Chifor. A urmat vizionarea filmului despre viaţa Sfântului Francisc „Fratele Soare şi sora Lună”. Ultimul moment din programul de joi a fost rugăciunea de seară.

Ziua de vineri s-a deschis cu sfânta Liturghie celebrată în rit bizantin de părintele Iuliu Muntean, asistent spiritual naţional al sectorului tineri. Programul a continuat cu deschiderea oficială a cursului.  Preşedinta, Oana Tuduce, a transmis salutul de bun venit din partea Federaţiei Acţiunea Catolică din România, prezentând tema anului asociativ – an dedicat responsabilităţii – „Laici coresponsabili în misiunea Bisericii!”,  subliniată de motto-ul „Voi sunteţi sarea pamântului… Voi sunteţi lumina lumii.” (Mt 5,13-14). Farţade Gabor Bernadeta, vicepreşedintele sectorului, a prezentat scopul acestui curs de formare, ultimul din triada cursurilor adresate animatorilor şi educatorilor sectorului copii. După descoperirea chipului şi rolului animatorului şi a educatorului, la cursul „Trăim din plin în AC – educăm împreună!”, participanţii, animatori şi educatori, lucrând împreună în scopul realizării unui parcurs de campus, îşi vor dezvolta  abilităţile organizatorice. Părintele Florin a explicat motivaţia alegerii motto-ului acestui curs „Isus, însuşi, apropiindu-se, mergea împreună cu ei” (Lc 24, 15), evidenţiindu-l pe Cristos – Educatorul suprem, model al fiecărei persoane implicate în educaţie. Un moment de bucurie pentru toţi a fost  salutul de bun venit şi binecuvântarea primite de la Preasfinţitul Virgil Bercea, episcop de Oradea.

A urmat momentul formativ „Animatorul şi educatorul – educăm împreună” susţinut de Farţade Gabor Bernadeta, vicepreşedintele sectorului, unde au fost prezentate figurile educative întâlnite în Acţiunea Catolică, instrumente al Duhului Sfânt care lucrează în inimile oamenilor.

Părintele Florin-Petru Sescu a prezentat pe scurt ce este un campus, care este scopul său, activităţile care se pot realiza cu copiii, aducând în atenţia participanţilor campusul unitar  cu tema „Acţiunea Catolică – mărturie de credinţă în slujba Bisericii” şi moto-ul  – Ştiu în Cine am crezut (2Tim 1,12), care se va desfăşura la Snagov în perioada 5-11 august. Viaţa sfântului Francisc va însoţi copiii în fiecare zi de campus, aceştia vor putea descoperi modalităţile în care sfântul Francisc a trăit responsabilitatea în viaţa de zi cu zi, în societate şi în Biserică.

După prezentarea Cadrului general al campusului, împărţiţi în cinci grupe, animatorii şi educatorii au participat la ateliere: Teatru – prezentat de Filip Sescu, Cateheză – susţinut de părintele Florin-Petru Sescu, Creaţie – pregătit de Ramona Laslău, Jocuri – coordonat de Raluca Fernea şi Bansuri – susţinut  de Ana Maria Cobzaru.

În partea de după amiază a zilei de vineri, participanţii au făcut cunoştinţă cu Oradea barocă, vizitând puncte importante din oraş. A urmat lucrul în echipe, obiectivul fiind pregătirea unei zile de campus.

Seara s-a încheiat cu rugăciunea Lectio divina coordonată de părintele Florin Sescu, pornind de la un fragment din Evanghelia după Luca (Lc 24, 13-35).

Ziua de sâmbătă a început cu rugăciunea de dimineaţă, urmată imediat de finalizarea atelierului de lucru început cu o zi înainte. S-a lucrat în aceleaşi grupuri ca şi în ziua precedentă.

După masa de prânz, programul a continuat cu plenara, în care fiecare echipă a expus programul zilelelor de campus.

A urmat Sfânta Liturghie, iar apoi tinerii au fost regrupaţi, în vederea îndeplinirii unei sarcini în oraş. Echipele au trebuit să filmeze un moment artistic-educativ în faţa unor monumente  reprezentative din Oradea, în care să implice cel puţin doi trecători, iar în final, trebuiau să ajungă la aceeaşi adresă, unde îi aştepta un invitat surpriză. Acest invitat surpriză a fost PS Laszlo Bocsei, Episcopul Romano-Catolic de Oradea, care ne-a împărtăşit momente şi trăiri personale, despre viaţă, vocaţie, credinţă, familie. Îi mulţumim încă o dată şi pe acestă cale pentru prezenţa sfinţiei lui în mijlocul nostru.

La întoarcerea în seminar a avut loc ultima întâlnire a serii, în care s-au exprimat concluziile cursului, iar participanţii au completat fişele de evaluare. Bernadeta Farţade-Gabor, vicepreşedintele sectorului copii, a subliniat trăsăturile unui campus al Acţiunii Catolice, cum ar fi: respectă dimensiunile trasate de proiectul formativ al asociaţiei, scopul şi identitatea asociaţiei, dezvoltă tema propusă de Biserică pentru anul liturgic în curs, propune modele de sfinţi sau fericiţi ai Bisericii Catolice, centralitatea lui Cristos, etc..

La final, a urmat premierea participanţilor şi a fost reînnoită invitaţia de a ne reîntâlni cât mai mulţi dintre noi la campusul unitar de la Snagov, în perioada 5-11 august 2013.

Cursul s-a încheiat duminică, cu sfânta Liturghie, după care fiecare participant s-a îndreptat spre casă.

Mulţumim în mod special lui Dumnezeu pentru frumoasa vocaţie dăruită nouă, de a-l sluji în copiii care ne sunt încredinţaţi, Consiliului Director al ACRO, care ne-a fost alături în organizarea acestui curs, părintelui. Rector Antoniu Chifor pentru găzduire, echipei sectorului copii.

Anca Jurcuţa

Secretar al echipei sectorului copii al ACRO

 

[altpwa user=actiunea.catolica.ro album=CursDeFormarePentruAnimatoriSiEducatori]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *