Votul tău decide viitorul!

Prin această campanie de informare, Acțiunea Catolică din România încurajează PARTICIPAREA LA VOT, în cadrul alegerilor europarlamentare, a  tuturor persoanelor care au acest drept și responsabilitate, în același timp. Pentru că deciziile pe care le iau politicienii ne influențează viața și comunitățile, ne influențează viitorul!

Alegerile Euro-parlamentare vor avea loc în 26 Mai 2019.

Suntem responsabili pentru prezent și viitor! De data aceasta, nu este de ajuns să sperăm că viitorul va fi mai bun: de data aceasta, toți trebuie să ne asumăm responsabilitatea. De aceea, de data aceasta nu îți cerem doar să votezi, ci îți cerem și să îi convingi pe ceilalți să voteze. Pentru că, atunci când toată lumea participă la vot, vocea fiecăruia contează.

Membrii Parlamentului European sunt reprezentanţii noştri, ai cetăţenilor, care, în numele nostru şi pentru noi, iau deciziile ce le sunt lor încredinţate.  Parlamentul European este singura adunare transnaţională din lume, aleasă prin vot direct. Acesta adoptă legi pentru protecţia cetăţenilor Uniunii Europene şi adoptă bugetul Uniunii Europene și are atribuţii de control. Alegerile din acest an au loc în contextul în care România deţine şi Preşedinţia Consiliului UE.

Acțiunea Catolică din România încurajează participarea la vot a tuturor membrilor săi. Adresându-se Acțiunii Catolice, Papa Francisc sublinia: „simțiți puternic înlăuntrul vostru, responsabilitatea de a arunca sămânța bună a Evangheliei în viața lumii, prin slujirea carității, angajarea politică – intrați în politică, dar vă rog în marea politică, în Politica având majusculă!”

Episcopii Catolici din România adresându-se tuturor oamenilor de bunăvoință și în special catolicilor subliniau: „Alegerile pentru Parlamentul European reprezintă un moment important pentru viețile noastre în calitate de cetățeni ai Europei. Viitorul nostru depinde, în mare măsură, de rezultatele acestor alegeri, întrucât ele vor contribui fie la slăbirea, fie la consolidarea legăturilor dintre statele continentului nostru, la îndepărtarea dintre cetățeni sau la apropierea lor pe un fundament solid de cooperare și respect reciproc. ”

Conform Catehismului Bisericii Catolice (CBC), se  numeşte autoritate „temeiul în virtutea căruia, anumite persoane sau instituţii dau legi şi porunci unor oameni şi aşteaptă  ascultare din partea lor” (nr. 1897) şi  totodată „comunitatea politică şi autoritatea publică îşi găsesc temeiul în natura umană şi, ca atare, ţin de ordinea prestabilită de Dumnezeu” (nr. 1920).

Neparticiparea la vot nu doar că nu ne oferă posibilitatea de a fi reprezentaţi şi auziţi, dar totodată se împotriveşte voinţei lui Dumnezeu de a lua parte la viaţa publică. (cf. CBC nr. 1915).

Este așadar de datoria şi responsabilitatea noastră ca, în calitate de creştini, să participăm la vot şi să dăm votul candidaţilor care îşi propun să reprezinte cât mai fidel modelul de viaţă şi de morală propus de Biserică şi acceptat de către noi.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE:

  • În ce dată sunt alegerile pentru Parlamentul European?

 În România, acestea au loc duminică, 26 mai 2019.

  • Câţi deputaţi europeni vor fi aleşi?

Din România vor fi aleşi 33 de deputaţi europeni din cei 705 de parlamentari europeni

  • La ce interval de timp se desfășoară alegerile europarlamentare?

Deputaţii UE sunt aleşi o data la 5 ani, iar în România primele alegeri europarlamentare au fost organizate în 2007

  • Ce face Parlamentul European?

Parlamentul are trei roluri principale: legislativ, de control și bugetar

  • La ce se referă rolul legislativ al Parlamentului European?

Parlamentul European adoptă legislația UE, împreună cu Consiliul UE, pe baza propunerilor Comisiei Europene. Ia decizii cu privire la acordurile internaționale. Ia decizii cu privire la extinderea UE. Revizuiește programul de lucru al Comisiei și îi cere să propună acte legislative.

  • La ce se referă rolul de control al Parlamentului European?

 Parlamentul European exercită control democratic asupra tuturor instituțiilor UE. Alege președintele Comisiei și aprobă colegiul comisarilor în ansamblu. Poate recurge la o moțiune de cenzură, obligând Comisia să demisioneze. Acordă descărcarea de gestiune, adică aprobă modul în care s-a cheltuit bugetul UE. Analizează petițiile cetățenilor și formează comisii de anchetă. Discută politicile monetare cu Banca Centrală Europeană. Adresează interpelări Comisiei și Consiliului. Participă la misiuni de observare a alegerilor.

  • La ce se referă rolul bugetar al Parlamentului European?

 Parlamentul European stabilește bugetul UE, împreună cu Consiliul. Aprobă bugetul pe termen lung al UE („cadrul financiar multianual”).

  • Cum se votează pentru Parlamentul European?

Fiecare partid sau alianţă are o listă de candidaţi propuşi. De asemenea sunt şi candidaţi independenţi. Votul se acordă fie unei liste a unui partid, fie unui candidat independent.

  • Pe cine reprezintă deputaţii europeni?

Colegiul deputaţilor europeni reprezintă  întreaga ţară în cadrul Parlamentului European.

  • Partidele româneşti vor fi reprezentate în Parlamentul European?

Partidele politice româneşti fac parte din partide/alianțe la nivel european. Un partid politic/ alianță politică la nivel  european este o organizație constituită pe baza unui program politic, ai cărei membri sunt partide naționale şi persoane fizice şi care este reprezentată în mai multe state membre. Exemple pot fi Partidul Popular European, Partidul Socialiştilor Europeni, Alianța Liberalilor si Democraților pentru Europa, Partidul European al Verzilor etc.

RESURSE UTILE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *