Zilele Acțiunii Catolice 2019

Zilele Acțiunii Catolice au menirea de a ne reaminti că a fi laici este o vocație și că a face parte din Acțiunea Catolică este un dar pe care suntem chemați să îl împărtășim. Bucuria crește dacă este comunicată altora, entuziasmul se reînnoiește dacă este transmis și celor din jur. În această săptămână intitulată Zilele Acțiunii Catolice dorim să transmitem în comunitățile noastre că Acțiunea Catolică este un dar pentru viața noastră și pentru Biserică.

Alegerea perioadei nu este întâmplătoare! În ziua de 22 octombrie avem sărbătoarea liturgică a Sfântului Ioan Paul al II-lea, patronul Acțiunii Catolice din România.

Începând cu acest an dorim ca fiecare ediție a Zilelor Acțiunii Catolice să se axeze pe o anumită valoare a vieții creștine. Anul acesta aprofundăm misiunea.

Chemați și trimiși în misiune

Am ales această temă pentru Zilele Acțiunii Catolice 2019 datorită faptului că Papa Francisc a dorit ca luna octombrie din acest an să fie Luna misionară extraordinară. În Mesajul pentru Ziua Mondială a Misiunilor 2019 Sfântul Părinte spune: „Celebrarea acestei luni ne va ajuta în primul rând să regăsim sensul misionar al adeziunii noastre de credință la Isus Cristos, credință primită gratuit ca dar la Botez. Apartenența noastră filială la Dumnezeu nu este niciodată un act individual ci întotdeauna eclezial: din comuniunea cu Dumnezeu, Tată și Fiu și Duh Sfânt, se naște o viață nouă împreună cu atâția alți frați și surori. Și această viață divină nu este un produs de vândut – noi nu facem prozelitism – ci o bogăție de dăruit, de comunicat, de vestit: iată sensul misiunii.”

„Botezați și trimiși: Biserica lui Cristos în misiune în lume” este tema Lunii misionare extraordinare. Fiecare persoană este importantă pentru Dumnezeu și poartă cu sine o misiune în această lume, iar fiecare botezat are misiunea de a-l vesti pe Isus Cristos. Papa Francisc repetă cu insistență că, de fapt, fiecare creștin este o misiune în lume pentru că este rod al iubirii lui Dumnezeu, pe care este chemat să o împărtășească.

Așadar, am fost chemați la viață, am fost chemați la credință și suntem necontenit trimiși să proclamăm iubirea lui Dumnezeu. Așadar, toți suntem misionari!

Misiunea este îndatorirea Acțiunii Catolice

În discursul pe care l-a adresat participanţilor la Congresul Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice (FIAC), desfășurat în Aula Sinodului din Vatican în ziua de 27 aprilie 2017, Papa Francisc a subliniat insistent: „Misiunea nu este o îndatorire printre multele în Acţiunea Catolică, este îndatorirea. Acţiunea Catolică are carisma de a duce înainte pastorația Bisericii. Dacă misiunea nu este forţa sa distinctivă, se denaturează esenţa Acţiunii Catolice şi pierde motivaţia sa de a fi.” Sunt cuvinte foarte clare: Acțiunea Catolică nu mai este ceea ce trebuie să fie dacă nu este misionară, nu își mai găsește forța de a merge înainte dacă nu îl vestește pe Isus Cristos. Astfel, suntem chemați să facem în așa fel încât tot ceea ce realizăm în Acțiunea Catolică să vorbească celorlalți despre Cristos și să trezească în ei bucuria credinței, bucuria de a-l urma pe Cristos.

„Perle” misionare

„La sfârșitul fiecărei sfinte Liturghii, când celebrantul lasă mulțimea să plece prin cuvintele «Ite, Missa est», toți trebuie să se simtă trimiși ca «misionari ai Euharistiei» pentru a răspândi în orice mediu marele dar primit. Într-adevăr, cine îl întâlnește pe Cristos în Euharistie nu poate să nu proclame prin viața sa iubirea milostivă a Răscumpărătorului.” ( Mesajul Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea pentru Ziua Mondială a Misiunilor 2004 )

„Întâlnirea cu Cristos ca persoană vie care potolește setea inimii nu poate decât să ducă la dorința de a împărtăși cu alții bucuria acestei prezențe și de a-l face cunoscut pentru ca toți să o poată experimenta. Trebuie reînnoit entuziasmul de a comunica credința pentru a promova o nouă evanghelizare a comunităților și a țărilor cu veche tradiție creștină, care pierd referința la Dumnezeu, în așa fel încât să redescopere bucuria credinței.” (Mesajul Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea pentru Ziua Mondială a Misiunilor 2012)

„Biserica și astăzi continuă să aibă nevoie de bărbați și femei care, în virtutea Botezului lor, răspund cu generozitate la chemarea de a ieși din propria casă, din propria familie, din propria patrie, din propria limbă, din propria Biserică locală. Ei sunt trimiși la neamuri, în lumea care încă nu este transfigurată de sacramentele lui Isus Cristos și ale Bisericii sale.” ( Mesajul Sfântului Părinte Francisc pentru Ziua Mondială a Misiunilor 2019 )

„Da, în această lună Domnul te cheamă şi pe tine. Te cheamă pe tine, tată şi mamă de familie; pe tine, tânăr care visezi lucruri mari; pe tine, care lucrezi într-o fabrică, într-un magazin, într-o bancă, într-un restaurant; pe tine, care eşti fără loc de muncă; pe tine, care eşti într-un pat de spital… Domnul îţi cere să te faci dar acolo unde eşti, aşa cum eşti, cu acela care este lângă tine; să nu înduri viaţa, ci s-o dăruieşti; să nu te plângi, ci să te laşi săpat de lacrimile celui care suferă. Curaj, Domnul aşteaptă atâtea de la tine.” Predica Papei Francisc la celebrarea vesperelor pentru începerea lunii misionare 2019

Angajament

„Devenim misionari trăind ca martori: mărturisind cu viaţa că îl cunoaştem pe Isus. Este viaţa care vorbeşte. Martor este cuvântul-cheie, un cuvânt care are aceeaşi rădăcină de sens ca martir. Şi martirii sunt primii martori ai credinţei: nu în cuvinte, ci cu viaţa. Ştiu că credinţa nu este propagandă sau prozelitism, este dar respectuos de viaţă. Trăiesc răspândind pace şi bucurie, iubindu-i pe toţi, chiar şi pe duşmani din iubire faţă de Isus. Aşa şi noi, care am descoperit că suntem fii ai Tatălui ceresc, cum putem să ţinem sub tăcere bucuria că suntem iubiţi, certitudinea că suntem mereu preţioşi în ochii lui Dumnezeu? Este vestea pe care o aşteaptă atâţia oameni. Şi este responsabilitatea noastră. Să ne întrebăm în această lună: cum este mărturia mea?” (Predica Papei Francisc la celebrarea vesperelor pentru începerea lunii misionare 2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *