Cu o reînnoită încredere, conștienți de urgența misiunii, în fidelitatea urmării lui Dumnezeu

Direcții orientative ale Acțiunii Catolice din România pentru perioada 2020 – 2023

Timpurile pe care le trăim ne determină să schimbăm obișnuințele noastre, să revedem schemele și să ne construim planurile pe criterii diferite. Evident că această „schimbare de epocă” și nu doar „epocă de schimbări”, după spusele papei Francisc, nu putea să ocolească Acțiunea Catolică, ce este chemată să dea răspunsul ei tuturor acestor provocări însoțindu-i pe membri pe acest nou drum. Este o oportunitate de a pune în practică îndemnul Sfântului Părinte Francisc de a abandona „criteriul pastoral comod al lui «s-a făcut mereu așa»” și de a fi „curajoși și creativi în această misiune de a regândi obiectivele, structurile, stilul și metodele evanghelizatoare ale propriilor comunități” (Exortația apostolică Evangelii gaudium, nr. 33).

În acest sens, propunem pentru perioada 2020 – 2023 câteva direcții orientative inspirate de cuvântul lui Dumnezeu, care să ne ajute să parcurgem un drum de credință și un anotimp rodnic pentru misiunea Acțiunii Catolice în diecezele și eparhiile noastre.

Ne va însoți în acest timp experiența apostolilor lui Isus dezamăgiți și obosiți după o noapte întreagă de osteneală fără să fi prins vreun pește (Lc 5,1-11). Tocmai pentru a spulbera dezamăgirea și resemnarea, Cristos îi cere lui Simon Petru: „Înaintează în larg şi aruncaţi-vă năvoadele pentru pescuit!”. Petru nu ezită să îi comunice Mântuitorului eșecul trăit, dar și încrederea în cuvântul său: „Învăţătorule, toată noaptea ne-am chinuit, dar nu am prins nimic. Însă la cuvântul tău, voi arunca năvoadele”. Încrederea în cuvântul lui Cristos primește răsplata unei minuni care devine semnul abundenței harului lui Dumnezeu, deoarece „au prins aşa o mare mulţime de peşti, încât li se rupeau năvoadele”.

Dorim ca acest „Înaintează în larg!” să ne călăuzească pașii în următorii ani pe care să îi trăim cu o reînnoită încredere, conștienți de darul timpului prezent, în fidelitatea urmării lui Dumnezeu.

Peter Paul Rubens (1577 – 1640) – Pescuirea minunată

Anul asociativ 2020 – 2021

Motoul biblic: „Toate le pot în cel care mă întăreşte.” (Fil 4,13)  

Tema: „Înaintează în larg, Acțiunea Catolică! Ai curajul viitorului!”

Criza sanitară a răvășit ritmul și modul implicării Acțiunii Catolice determinând necesitatea unei schimbări. Membrii noștri, deși încercați de incertitudini și poate chiar de frică, simt tot mai accentuat nevoia de a se întâlni, de construi împreună, de a se bucura de darul Acțiunii Catolice. Este semnul că viața dorește să își recâștige drepturile, iar fiecare dintre noi, cu precauțiile necesare, putem să pornim la un nou drum care să învingă teama și izolarea.

Forța o găsim doar în Dumnezeu, cel care nu ne abandonează și ne ajută să găsim căi noi pentru a mărturisi credința noastră și pentru a fi sarea pământului și lumina lumii. Cu această încredere în forța lui Dumnezeu suntem chemați să acționăm în orice context cu o convingere de neclintit: „Toate le pot în cel care mă întăreşte.” (Scrisoarea sf. apostol Paul către Filipeni 4,13). Astfel, cuvântul anului este „încredere”.

Se potrivesc atât de bine pentru timpurile pe care le trăim îndemnurile pe care Sfântul Ioan Paul al II-lea le adresa Acțiunii Catolice în luna aprilie din anul 2002: „Tocmai pentru că Biserica are nevoie de o Acțiune Catolică vie, puternică și frumoasă, îmi place să repet fiecăruia dintre voi: Duc in altum! Duc in altum, Acțiunea Catolică! Ai curajul viitorului! Istoria ta, marcată de exemplul luminos de Sfinți și Fericiți, să strălucească și astăzi prin fidelitatea față de Biserică și față de exigențele timpului nostru, cu acea libertate tipică a aceluia care se lasă călăuzit de suflarea Duhului și se îndreaptă cu forță spre marile idealuri.” (Discursul Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea adresat participanților la Adunarea generală a Acțiunii Catolice din Italia, 26 aprilie 2002). Acest Duc in altum!, înaintează în larg, adresat de Cristos ucenicilor și repetat de Sfântul Ioan Paul al II-lea Acțiunii Catolice să răsune în inimile noastre și să ne dăruiască forța de a face Acțiunea Catolică vie, puternică și frumoasă chiar și în aceste timpuri tulburi!

Anul asociativ 2021 – 2022

Motoul biblic:„Iată, acum este momentul potrivit, iată, acum este ziua mântuirii!” (2Cor 6,1)      

Tema:„Înaintează în larg, Acțiunea Catolică! Trăiește măreția timpului prezent!”

Răspunsul la chemarea lui Dumnezeu nu suferă întârziere! Apostolii au înțeles foarte bine acest lucru și „îndată” l-au urmat pe Cristos (Mt 4,22) atunci când acesta le-a adresat chemarea. Suntem mereu ispitiți să amânăm momentul alegerilor importante din viață considerând că „mai avem timp”. Însă, singurul timp pe care îl avem la dispoziție pentru a da sens vieții noastre, pentru a răspunde chemării lui Dumnezeu și pentru a acționa în vederea împărăției sale este timpul prezent, aici și acum.

Conștient de urgența misiunii, sfântul apostol Paul le amintește corintenilor: „Iată, acum este momentul potrivit, iată, acum este ziua mântuirii!” (Scrisoarea a doua a sf. apostol Paul către Corinteni 6,1). Timpul este darul măreț al lui Dumnezeu care plăsmuiește viața noastră și căruia suntem chemați să îi dăm sens prin răspunsul la chemarea lui Dumnezeu fără amânări și irosiri. Așadar, cuvântul anului este „timpul prezent”.

Papa Francisc, adresându-se Acțiunii Catolice în luna aprilie a anului 2017, a insistat pe această urgență a misiunii: „Evitaţi să cădeţi în tentaţia perfecţionistă a veşnicei pregătiri pentru misiune şi a veşnicelor analize, care atunci când se încheie deja nu mai sunt la modă sau sunt depăşite. Exemplul este Isus cu apostolii: îi trimitea cu ceea ce aveau. Apoi îi aduna şi îi ajuta să discearnă cu privire la ceea ce au trăit. Realitatea să vă dicteze timpul, să permiteţi Duhului Sfânt să vă conducă. El este învăţătorul interior care luminează lucrarea noastră când suntem liberi de preconcepţii şi condiţionări. Învăţăm să evanghelizăm evanghelizând, aşa cum învăţăm să ne rugăm rugându-ne, dacă inima noastră este bine dispusă.” (Discursul Sfântului Părinte Francisc adresat participanţilor la Congresul Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice, 27 aprilie 2017). Aceste îndemnuri atât de directe ale Sfântului Părinte să ne facă mai conștienți de darul prețios al timpului și să ne ajute să îi dăm valoarea cuvenită prin răspunsul generos la chemarea lui Dumnezeu!

Anul asociativ 2022 – 2023

Motoul biblic: „Fideli adevărului în iubire, să creştem în toate.” (Ef 4,15)          

Tema: „Înaintează în larg, Acțiunea Catolică! Slujește cu fidelitate și pasiune!”

Valorile cele mai profunde ale vieții se măsoară nu pe intensitate ci pe fidelitate. Este un adevăr valabil și pentru iubire și pentru credință. Apostolii au experimentat acest lucru și, deși în slăbiciunea iubirii lor l-au trădat pe Cristos, după învierea lui, întăriți de puterea Duhului Sfânt, i-au rămas fideli Mântuitorului chiar cu prețul vieții. Această fidelitate ne învață că, deși de-a lungul vieții se schimbă atâtea lucruri, suntem chemați să rămânem mereu legați de Dumnezeu prin statornicia credinței noastre care să se transforme în slujire. O fidelitate care poate fi trăită și în raport cu Acțiunea Catolică. Creștem, facem alegeri de viață, ne schimbăm locul etc., însă în orice timp și în orice loc continuăm să facem parte din marea familie a Acțiunii Catolice, dacă inima noastră a fost atinsă de pasiunea acestei implicări. Măreția unui om este dată și de fidelitatea față de alegerile făcute!

Sfântul apostol Paul le cere creștinilor din Efes să caute să ajungă „la omul desăvârşit, la măsura staturii plinătăţii lui Cristos” pentru a nu fi „copii purtaţi de valuri şi duşi încoace şi încolo de orice vânt al învăţăturii prin înşelăciunea oamenilor”. Cel care îl urmează pe Cristos este chemat să crească prin fidelitatea credinței sale: „Fideli adevărului în iubire, să creştem în toate pentru el, care este capul, Cristos.” (Scrisoarea sf. apostol Paul către Efeseni 4,15). Adevărul vieții noastre este chemarea pe care Dumnezeu ne-o adresează. Creștem în adevăr numai dacă răspundem acestei chemări în care Dumnezeu revarsă iubirea sa pentru fiecare dintre noi. Răspunsul la chemarea lui Dumnezeu estre iubirea noastră adevărată, ce este chemată să fidelă, adică să nu renunțe niciodată. În acest sens, cuvântul anului este „fidelitate”.

Despre fidelitate și coerență a vorbit Papa Francisc în anul 2017 adresându-se Acțiunii Catolice din lumea întreagă: „De multe ori s-a spus că Acţiunea Catolică este braţul lung al ierarhiei şi asta, departe de a fi o prerogativă care face să fie priviţi ceilalţi de sus în jos, este o responsabilitate foarte mare care implică fidelitate şi coerenţă faţă de ceea ce Biserica arată în orice moment al istoriei fără a pretinde să se rămână ancoraţi în forme trecute ca şi cum ar fi singurele posibile. Fidelitatea faţă de misiunea cere această «plasticitate bună» a celui care a îndreptat o ureche spre popor şi cealaltă spre Dumnezeu.” (Discursul Sfântului Părinte Francisc adresat participanţilor la Congresul Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice, 27 aprilie 2017). Fidelitatea față de Dumnezeu și față de Acțiunea Catolică va da roade în viața noastră și în viața Bisericii!