FIAC: lumină pentru laici, dar pentru Biserică

Se împlinesc 30 de ani de la constituirea Forumului Internațional al Acțiunii Catolice (FIAC). Într-un plan minunat al lui Dumnezeu, călăuziți de slujitorul lui Dumnezeu cardinalul Eduardo Pironio, un grup de laici cu o imensă dragoste față de Acțiunea Catolică au înțeles importanța asumării misiunii de a promova vocația laicală în Biserica universală, cu o particulară atenție față de Bisericile locale aflate în dificultate sau la începutul unui drum de libertate, cum a fost cazul României. De fapt, cardinalul Eduardo Pironio, la timpul respectiv președintele Consiliului Pontifical pentru Laici, spunea în discursul său din timpul adunării de constituire a FIAC (7 – 10 noiembrie 1991) că acest organism „este chemat să exprime, la nivel universal, vitalitatea reînnoită a unei tradiții care devine o propunere asociativă și apostolică pentru toate Bisericile. Pentru acele Biserici care se reconstruiesc, și în ceea ce îi privește pe laici, după sfârșitul persecuțiilor suferite”.

Biserica din România, aflată în primii ani de libertate religioasă după dictatura comunistă, era prezentă la momentul istoric al constituirii FIAC devenind, astfel, membru fondator. Doamna Viorica Lascu și domnul Ioan Făgețan, ambii de pioasă amintire, au reprezentat Asociația Generală a Românilor Uniți, Greco-Catolici (AGRU), iar Preasfințitul Petru Gherghel, prin prezența sa, a deschis calea unei intense formări a laicilor din România.

Susținerea acordată de către FIAC formării laicilor din România și creșterii Acțiunii Catolice locale a fost esențială și a avut mereu un chip în persoana doamnei Maria Grazia Tibaldi. Acest sprijin s-a manifestat nu numai printr-o însoțire atentă, ci și prin încredea oferită, astfel încât România a fost gazda mai multor inițiative ale FIAC. Însă, fără îndoială, rodul cel mai semnificativ al sprijinului oferit de FIAC a fost constituirea federației Acțiunea Catolică din România (ACRO), în anul 2005. Numeroasele ocazii de întâlnire și de formare oferite laicilor și asistenților spirituali de către FIAC, în spiritul Bisericii universale, au contribuit la creșterea deosebită a ACRO și au condus la implicarea acesteia tot mai mult la nivel internațional, ce a culminat cu găzduirea la Iași a celei de-a VI-a Adunări ordinare FIAC, în perioada 22 – 26 august 2012, cu tema: „Laici din Acţiunea Catolică – coresponsabilitate eclezială şi socială”. În mesajul adresat cu această ocazie, Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea afirma: „Coresponsabilitatea cere o schimbare de mentalitate referitoare, îndeosebi, la rolul laicilor în Biserică, ei care trebuie să fie consideraţi nu drept «colaboratori» ai clerului, ci persoane realmente «coresponsabile» ale existenţei şi acţiunii Bisericii.” Aceste cuvinte au devenit de referință în ceea ce privește munca de formare a laicilor în realitatea noastră.

Acțiunea Catolică din România este profund recunoscătoare Forumului Internațional al Acțiunii Catolice pentru tot sprijinul oferit și pentru însoțirea pe drumul creșterii conștiinței și misiunii vocației laicale. Mii de mulțumiri tuturor responsabililor care și-ai îndreptat privirea spre noi și ne-au călăuzit pașii spre orizontul Bisericii universale, oferindu-ne posibilitatea de a întâlni frați și surori din lumea întreagă animați de dorința de a-l mărturisi pe Isus Cristos. Mulțumiri tuturor laicilor și asistenților spirituali care în numele FIAC au contribuit la formarea membrilor și păstorilor noștri. Bogăția darurilor primite ne face mai dornici să punem în practică îndemnul sfântului papă Ioan Paul al II-lea: „Biserica are nevoie de o Acţiune Catolică vie, puternică şi frumoasă”.

La mulți ani, FIAC! Domnul să facă tot mai rodnică misiunea ta și să trezească în tot mai mulți laici răspunsul la chemarea lui Dumnezeu, astfel încât Acțiunea Catolică să pună mereu în practică urarea Papei Francisc: „«Oare Acţiunea Catolică nu trebuie să se traducă în Pasiunea Catolică?». Pasiunea catolică, pasiunea Bisericii este să trăiască bucuria dulce şi mângâietoare de a evangheliza. De acest lucru avem nevoie de la Acţiunea Catolică.”

Pr. Felix Roca

Asistentul spiritual general

al Acțiunii Catolice din România

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *