Adunarea Generală a ASTRU eparhial Lugoj

În data de 13 octombrie 2012 a avut loc Adunarea Generală a ASTRU eparhial Lugoj care s-a desfășurat în Lugoj, la sediul Episcopiei de Lugoj.

În mijlocul nostru a fost invitat și ne-a onorat cu prezența PS Alexandru Mesian – episcopul, părintele și păstorul Eparhiei noastre de Lugoj. Din binecuvântate pricini, Mons. Angelo-Narcis Pop – vicarul General al Eparhiei de Lugoj – nu a putut fi prezent.

La Adunarea Generală a ASTRU eparhial Lugoj din data de 13 octombrie 2012 au fost prezenți reprezentanți din toate grupurile parohiale și anume (în ordine alfabetică): ASTRU Arad, ASTRU Cugir, ASTRU Lugoj, ASTRU Orăștie, ASTRU Regina Păcii Timișoara și ASTRU Sf. Iosif Timișoara. Din delegații au făcut parte și asistenții spirituali parohiali, respectiv Pr. Dr. Viorel-Gheorghe Codrea – asistent spiritual ASTRU Cugir (și asistent spiritual eparhial), Pr. Robert Trubiansky – asistent spiritual Lugoj, Pr. Ioan Chișarău – asistent spiritual ASTRU Regina Păcii Timișoara și părintele Răzvan Oprișa – asistent spiritual ASTRU Sf. Iosif Timișoara. Asistenții spirituali parohiali de la de la ASTRU Arad și ASTRU Orăștie nu au putut fi prezenți.

În dorința unei foarte bune și strânse colaborări la nivel eparhial a fost invitat și ne-a onorat cu prezența, în calitate de invitat, părintele Ovidiu Neiconi, responsabilul eparhial cu tinerii în Eparhia de Lugoj.

De asemenea, au fost invitați și ne-au onorat cu prezența trei delegați din cadrul ACRO: Oana Tuduce – președinte, Codruța Fernea – secretar și părintele Iuliu Muntean – asistent spiritual sector tineri.

Adunarea a fost deschisă de Preasfințitul Alexandru Mesian printr-o rugăciune și un salut cordial, după care Oana Tuduce a dat citire salutului din partea ACRO și a ținut o scurtă prezentare a Acțiunii Catolice în care a vorbit despre bazele acesteia, rolul, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a se numi acțiune catolică și importanța AC în lume.

Următorul moment a fost susținut de Codruța Fernea care a prezentat istoricul Acțiunii Catolice din România, structura acesteia, organigrama și principalele activități.

În continuare, Anca Jurcuța a realizat o retrospectivă a întregii activități a ASTRU-lui eparhial Lugoj din perioada 2010 – 2012, după care au urmat propunerile de modificare a Statulului asociației fiind aduse câteva completări acolo unde s-a considerat necesar acest lucru.

Ultimul moment din cadrul Adunării Generale a fost votul celor cinci membrii din conducere, în urma căruia au fost aleși următorii membrii: Iulia Albu – președinte, Anda Sabău și Raimondo Mario Rupp – vicepreședinți, Ioana Oprișa – secretar și Anca Jurcuța – trezorier.

La final, PS Alexandru Mesian a rostit câteva cuvinte de încheiere și i-a încurajat pe tineri să rămână cât mai apropiați de Biserică și să fie statornici în apostolatul laic.

Să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne călăuzească toți pașii pe care îi facem în viață și să binecuvânteze toate activitățile ASTRU-lui eparhial Lugoj!

Pr. Dr. Viorel-Gheorghe Codrea
Asistent spiritual ASTRU eparhial Lugoj

Iulia Albu
Preşedinte ASTRU eparhial Lugoj

Mai multe fotografii se găsesc AICI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *