„Înaintează în larg, Acțiune Catolică! Slujește cu fidelitate și pasiune!” – Întâlnirea responsabililor Acțiunii Catolice din România la Cluj

Responsabilii Federaţiei Acţiunea Catolică din România (ACRO) s-au reunit, în perioada 17 – 19 februarie 2023, la Centrul Spiritual Manresa din Cluj-Napoca. „Înaintează în larg, Acțiune Catolică! Slujește cu fidelitate și pasiune!” a fost tema reuniunii, întărită fiind de  îndemnul adresat efesenilor de către Sf. Paul: „Fideli adevărului în iubire, să creştem în toate” ( Ef 4,15).

Această întrunire a fost prima „în prezență” la nivel național de la ultima Adunare Generală din 2020 și a reprezentat pentru Acţiunea Catolică din România – organism ce reunește la nivel național asociațiile diecezane/eparhiale, recunoscute ca forme de acțiune Catolică (cf AA 20) – un moment de reflecție și evaluare a situației actuale a organizației după perioada pandemică, precum și un moment de repornire la drum, prin reînceperea activităților “față la față”: Campusul național unitar și Adunarea Generală cu alegerea unui nou consiliu de conducere (programate pentru anul asociativ 2022-2023).

Prima zi a evenimentului, vineri 17 februarie, a fost dedicată (re)luării legaturilor, (re)amintirii motivației pentru care suntem Acțiune Catolică și împărtășirii modalităților de manifestare a slujirii și a apostolatului nostru în Biserica locală (parohii, respectiv eparhii/dieceze). S-a subliniat importanța vocației laicale, nevoia de implicare în comunitățile parohiale, sentimentul de apartenență la grup, datoria de a transmite mai departe învățăturile primite de la înaintașii noștri, împărtășirea experiențelor îmbogățindu-ne reciproc. Biserica este Trupul lui Cristos, noi suntem mădulare, toți chemați la sfințenie prin mărturia zilnică a credinței și slujirea specifică laturilor caracteristice acțiunii catolice: formativă, caritativă, cultural recreativă, liturgică și ecumenică. Seara s-a încheiat cu rugăciuni de recunoștință și de mulțumire adresate lui Isus din Preasfântul Sacrament. 

Ziua de sâmbătă, 18 februarie, a fost dedicată reflecției asupra situației actuale a asociațiilor din cadrul Acțiunii Catolice la nivel eparhial și diecezan. S-a reflectat asupra lucrurilor urgente și necesare, evidențiindu-se următoarele: importanța acordării unei atenții deosebite educației la credință a noilor generații, formării educatorilor, (re)descoperirii frumuseții familiei întemeiate pe sacramentul căsătoriei (în special în rândul tinerilor), valorizării dimensiunii spirituale, precum și nevoia unui dialog mai susținut cu ierarhii noștri. De asemenea, s-a subliniat necesitatea urgentă de reluare a întâlnirilor fizice la nivel național pentru a răspunde dorinței de reluare a legăturilor, de (re)cunoaștere a competențelor, de a fi văzuți și auziți în societate, de împărtășire a experiențelor asociative dobândite pe parcursul anilor. 

Pr. Olivo Bosa sj ne-a vorbit despre discernământ, pornind de la câteva din punctele cheie prezentate de Sfântul Părinte în exortația apostolică „Evangelii Gaudium”, menționând faptul că „Discernământul înseamnă a înțelege unde lucrează Dumnezeu! Doar așa vom înțelege ce trebuie să facem pentru Biserica noastră!”. Biserica în orice situație, în orice context, este întreagă, trebuie să o vedem mereu întreagă, este un Trup viu, în mișcare, care lucrează în lume, este mereu tânără cu caracteristicile unui tânăr. Ea cunoaște trecutul, este înrădăcinată în prezent și privește spre viitor și trebuie să răspundă strigătului săracilor și marginalizaților. 

Pr. Felix Roca, asistent spiritual general al ACRO, ne-a ajutat să găsim cheia de lectură a mesajelor Sfântului Părinte adresate Acțiunii Catolice punctând: fidelitatea, ispita formalismului, ascultarea persoanelor și recunoașterea semnelor timpului, sinodalitatea precum și construirea punților prin crearea comuniunii.

Sfânta Liturghie ne-a reunit în jurul Cuvântului și a altarului de jertfă. În cuvântul de învățătură, pr. Cristian Langa, pornind de la cuvântul sfântului apostol Paul: „Toate îmi sunt permise, dar nu toate îmi sunt de folos.” (1Cor 6,12) a subliniat importanța folosirii cu responsabilitate a libertății, prin reflectarea la cât de mult zidește cuvântul nostru, cât de mult zidim prin acțiunile noastre. Pentru Acțiunea Catolică poate exista riscul să devină uneori “stațiune” catolică prin stagnarea, înrădăcinarea în aceleași feluri de a acționa. Pentru asociație, de asemenea se poate infiltra alt pericol, cel a disocierii, când se fac lucrurile separat, fără comunicarea și împărtășirea experiențelor diecezane/eparhiale, când prevalează închiderea în defensivă față de deschiderea spre darul care este celălalt.

În a doua parte a zilei ne-au onorat cu prezența PS Claudiu Lucian Pop, episcopul Eparhiei de Cluj-Gherla și Pr. Vasile Tofană Sj, vicarul general al Eparhiei de Cluj-Gherla.  PS Claudiu, făcând referință, printre altele, și la Evanghelia Duminicii, cu “înfricoșătoare judecată” a subliniat că esența oricărei acțiuni nu poate fi decât dragostea și, ca urmare, va fi și criteriul de judecare a vieții noastre, totul raportându-se la recunoașterea lui Cristos în aproapele. Putem face foarte multe lucruri dar să ne amintim de iubirea lui Dumnezeu și iubirea aproapelui, astfel vom găsi ceea ce este prioritar și urgent de realizat atât ca Biserică cât și ca acțiune catolică. Biserica este asemenea unei familii în care fiecare membru are rol propriu, nu amestecăm rolurile pentru a nu crea confuzie, dar fiecare participă îndeplinindu-și rolul primit.  Pr. Vasile Tofană ne invită să fim ferment, oameni care dau dinamism, să înaintăm în larg cu fidelitate și pasiune, să îi ajutăm și să îi motivăm și pe alții în urmarea lui Cristos. Pr. Olivo ne amintește să provocăm preoții noștri, să avem curajul de a-i punem în mișcare, este responsabilitatea laicilor pentru că toți suntem biserică. Apoi, fiecare delegație s-a prezentat, ne-au fost ascultate frământările și am fost încurajați în activitatea de apostolat pe care o desfășurăm.

După discuțiile desfășurate în grupuri, am pus împreună într-un calendar evenimentele planificate pentru anul 2023 și, cu timiditate, am privit spre 2024 și 2025 îndrăznind să creionăm câteva activități și proiecte care să răspundă nevoilor și urgențelor identificate. 

Programul reuniunii s-a încheiat cu duminică, 19 februarie, cu Sfânta Liturghie în rit romano-catolic, prilej de mulțumire pentru munca desfășurată împreună și de încredințare a proiectelor de viitor, pentru ca bunul Dumnezeu să ne însoțească, să ne întărească și să facă rodnic apostolatul nostru. În cuvântul de învățătură, pr. Felix Roca ne-a amintit de chemarea noastră de a contracara răul, de a lucra împotriva păcatului și nu a păcătosului, invitația pe care Isus ne-o adresează de a fi fiii Tatălui din ceruri, de a fi desăvârșiți, convinși fiind de încrederea pe care Dumnezeu ne-o oferă.   

Sfântul Ioan Paul al II-lea, patronul spiritual al federației ACRO, să mijlocească pentru noi toți, ca să  împlinim cu fidelitate, iubire și pasiune misiunea încredințată, în colaborare cu păstorii Bisericii. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *