Invitaţie la rugăciune ca pregătire pentru canonizarea Fericiţilor Pontifi Ioan al XXIII-lea şi Ioan Paul al II-lea

Duminică, 27 aprilie 2014 va avea loc la Roma, canonizarea Fericiţilor Pontifi Ioan al XXIII-lea şi Ioan Paul al II-lea – patronul Acţiunii Catolice din România.

Ca pregătire pentru acest eveniment deosebit pentru întreaga Biserică Catolică, Acţiunea Catolică din România vă invită să vă uniţi în rugăciune cu pelerinii care vor fi la Roma  şi care în noapte din 26 aprilie/27 aprilie vor veghea în rugăciune în bisericile din apropierea Bazilicii “Sfântul Petru”.

Pentru membri Acţiunii Catolice din întreaga lume care vor participa la eveniment – veghea de rugăciune va avea loc în Biserica “Santa Maria delle Grazie al Trionfale” (fermata Cipro Metro A) începând cu ora 22.30.

Acţiunea Catolică din România, prin grija pr. Felix Roca, asistentul spiritual general, pune la dispoziţie o variantă de Oră de rugăciune care poate fi celebrată în bisericile parohiale sau folosită pentru rugăciunea personală.

afis-canonizare (1)

 —————

Posterul şi textul pentru orade rugăciune pot fi descărcate de AICI

—————-

sancti

Oră de rugăciune ca pregătire pentru canonizarea Fericiţilor Pontifi Ioan al XXIII-lea şi Ioan Paul al II-lea

În faţa altarului se pot expune imaginile celor doi papi. În timpul cântării de început două persoane pot purta în procesiune câte o lumânare care, apoi, să fie aşezate în faţa celor două imagini.

Ritualul începutului

Cântare: la alegere

Preot: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Toţi: Amin.

Preot: Harul Domnului nostru Isus Cristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi toţi.

Toţi: Şi cu duhul tău.

Lector: Reuniţi în rugăciune dorim să îi mulţumim lui Dumnezeu pentru marele dar pe care l-a făcut Bisericii şi omenirii întregi prin viaţa şi misiunea Fericitului Ioan al XXIII-lea şi a Fericitului Ioan Paul al II-lea, care mâine, la Roma, vor fi canonizaţi spre bucuria Bisericii întregi, pe care aceşti doi papi au slujit-o şi au călăuzit-o spre sfinţenie.

Prin acest moment de rugăciune dorim să exprimăm recunoştinţa noastră adresată Tatălui ceresc şi să Îl rugăm să ne ajute să ne inspirăm din modelul de sfinţenie oferit de aceşti doi papi pentru ca, la rândul nostru, să fim mărturisitori autentici şi credibili ai credinţei.

Preot: Dumnezeule, bogat în milostivire, care i-ai chemat pe fericiţii Ioan al XXII-lea şi Ioan Paul al II-lea, papi, să conducă întreaga ta Biserică dăruieşte-ne nouă ca, întăriţi de învăţătura lor, să ne deschidem cu încredere inimile către harul mântuitor al lui Cristos, unicul Răscumpărător al omului. El, care, fiind Dumnezeu, împreună cu tine vieţuieşte şi domneşte în unire cu Duhul Sfânt, în toţi vecii vecilor. Amin.

Proclamarea cuvântului lui Dumnezeu

Lector: Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru                             1,10‑16

Preaiubiţilor, 10 profeţii au făcut din această mântuire ţinta căutării şi cercetării lor stăruitoare şi au vestit harul pe care voi aveaţi să‑l primiţi. 11 Ei se interesau să ştie ce timp şi împrejurări avea în vedere Duhul lui Cristos, care era în ei, atunci când prevesteau suferinţele lui Cristos şi mărirea care avea să urmeze după ele. 12 Dumnezeu le‑a descoperit că nu pentru ei, ci pentru voi erau profeţiile lor. Aceste lucruri v‑au fost acum vestite de către cei care v‑au predicat evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer. Lucrurile acestea chiar îngerii doresc să le privească. 13 De aceea, pregătiţi‑vă sufletul pentru acţiune, fiţi treji, puneţi‑vă toată speranţa în harul pe care îl veţi primi, atunci când se va arăta Isus Cristos. 14 Fiţi ca nişte copii ascultători, nu vă mai lăsaţi atraşi de poftele voastre pe care le aveaţi altă dată când eraţi neştiutori. 15 După cum Dumnezeu care v‑a chemat este sfânt, la fel şi voi să fiţi sfinţi în toată purtarea voastră, 16 căci zice Scriptura: „Fiţi sfinţi, pentru că eu sunt sfânt!”

Cuvântul Domnului

Cântare:  la alegere

Se întonează cântarea Aleluia.

Verset la Aleluia: În acela care păzeşte cuvântul lui Cristos dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită. Aleluia

Preot:   Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei      5,38‑48

În acel timp, 38 Isus a spus ucenicilor săi: „Aţi auzit că s‑a spus: „Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”. 39 Eu însă vă spun: nu întoarceţi răul celor care vă fac rău, ci dacă unul te loveşte peste obrazul drept, întoarce‑i‑l şi pe celălalt; 40 şi dacă cineva vrea să te dea în judecată ca să‑ţi ia cămaşa, lasă‑i şi mantaua. 41 Şi dacă cineva te obligă să faci cu el o mie de paşi, tu fă două mii. 42 Celui care îţi cere, dă‑i, iar celui care vrea să se împrumute de la tine, nu‑i întoarce spatele. 43 „Aţi auzit că s‑a spus: „Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe duşmanul tău”. 44 Eu însă vă spun: iubiţi pe duşmanii voştri, rugaţi‑vă pentru cei care vă prigonesc şi vă vorbesc de rău, 45 ca să fiţi fiii Tatălui vostru din ceruri, care face să răsară soarele său peste cei buni şi peste cei răi şi să cadă ploaia peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. 46 Căci dacă iubiţi pe cei care vă iubesc, ce răsplată veţi avea? Oare nu fac aceasta şi vameşii? 47 Şi dacă îi salutaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Oare nu fac aceasta şi păgânii? 48 Fiţi, aşadar, desăvârşiţi, precum Tatăl vostru ceresc desăvârşit este”.

Cuvântul Domnului

Moment de tăcere

Lecturi din scrierile şi discursurile celor doi papi

Lector:  Să ascultăm câteva fragmente din discursul pe care papa Ioan al XXIII-lea l-a adresat  credincioşilor prezenţi la procesiunea cu lumânări, promovată de Acţiunea Catolică, cu ocazia deschiderii Conciliului Ecumenic al doilea din Vatican, în ziua de 11 octombrie 1962.

„Dragi fii, aud vocile voastre. Vocea mea este una singură, dar rezumă vocea lumii întregi; aici este reprezentată întreaga lume. S-ar spune că până şi luna s-a grăbit în seara aceasta – observaţi-o acolo, sus – să privească acest spectacol.

Încheiem o mare zi de pace; de pace: «Mărire în cer lui Dumnezeu şi pace pe pământ oamenilor de bunăvoinţă». Repetăm des această urare şi, când putem spune cu adevărat că rază, dulceaţa păcii Domnului ne uneşte şi ne cuprinde, noi spunem: «Iată aici o rază din ceea ce trebuie să fie viaţa, mereu, din toate secolele şi a vieţii care ne aşteaptă în veşnicie»…

În această seară spectacolul ce îmi este oferit este destinat să rămână în amintirea mea, ca şi în amintirea voastră. Să facem onoare acestei impresii din seara aceasta. Să fie mereu aceste sentimente aşa cum le exprimăm acum în faţa Cerului şi în faţa pământului: credinţă, speranţă, iubire, iubire de Dumnezeu, iubire faţă de fraţi; şi apoi, toţi împreună, ajutaţi astfel în sfânta pace a Domnului, dedicaţi faptelor bune.

Întorcându-vă acasă veţi găsi copiii; oferiţi o mângâiere copiilor voştri şi spuneţi: «Aceasta este mângâierea Papei». Veţi găsi unele lacrimi care aşteaptă să fie uscate. Faceţi ceva, spuneţi un cuvânt bun. Papa este cu noi în special în orele de tristeţe şi de amărăciune.

Şi apoi, toţi împreună ne însufleţim cântând, suspinând, plângând, – dar mereu, mereu plini de încrederea în Cristos care ne ajută şi care ne ascultă, – continuăm şi reluăm drumul nostru.

Cântare:  la alegere

Lector:  Să ascultăm un fragment din predica papei Ioan Paul al II-lea rostită la Loreto (Italia), în ziua de duminică, 5 septembrie 2004, cu ocazia beatificării a trei membri ai Acţiunii Catolice. Papa scoate în evidenţă chemarea universală la sfinţenie.

„Iubiţi fraţi şi surori, prieteni din Acţiunea Catolică, veniţi la Loreto, din Italia, din Spania şi din atâtea părţi ale lumii! Astăzi, Domnul, prin evenimentul beatificării acestor trei Slujitori ai lui Dumnezeu, vă spune: darul cel mai mare pe care îl puteţi face Bisericii şi lumii este sfinţenia. Să vă fie aproape de inimă cel care se află în inima Bisericii: mulţi bărbaţi şi femei ai timpurilor noastre să fie cuceriţi de farmecul lui Cristos; Evanghelia sa să strălucească asemenea unei lumini de speranţă pentru săraci, bolnavi, nedreptăţiţi; comunitatea creştină să fie tot mai vie, deschisă, atrăgătoare; oraşul nostru să fie primitor pentru toţi; omenirea să urmeze calea păcii şi a fraternităţii.

Vouă, laicilor, vă revine să mărturisiţi credinţa prin intermediul virtuţilor care vă sunt specifice: fidelitatea şi tandreţea în familie, competenţa la locul de muncă, tenacitatea în slujirea binelui comun, solidaritatea în relaţiile sociale, creativitatea în a întreprinde acţiuni în favoarea evanghelizării şi promovării umane. Vouă vă revine de asemenea să demonstraţi – în strânsă comuniune cu Păstorii voştri – faptul că Evanghelia este actuală, şi că credinţa nu îl sustrage pe credincios din istorie, ci îl introduce mai profund în ea. Curaj, Acţiune Catolică! Domnul să călăuzească drumul tău de înnoire! Fecioara Neprihănită de la Loreto te însoţeşte cu o grijă duioasă; Biserica te priveşte cu încredere; Papa te salută, te sprijină şi te binecuvântează din inimă”.

Cântare:    la alegere

Rugăciunea universală

Preot: Dumnezeu Tatăl îi face pe sfinţi asemenea imaginii Fiului său şi sfinţeşte necontenit Biserica prin puterea Duhului Sfânt. Pe el să‑l rugăm cu umilinţă, spunând:

Toţi: R. Prin mijlocirea sfinţilor tăi, mântuieşte-ne, Doamne!

Lector:  Dumnezeule, izvorul sfinţeniei, tu ai făcut să strălucească în sfinţi minunile harului tău cel de multe feluri; fă ca noi să preamărim în ei măreţia ta. R.

Dumnezeule preaînţelept, prin Cristos, tu i-ai rânduit pe Apostoli ca temelie a Bisericii; păstrează-i pe credincioşii tăi în învăţătura lor. R.

Tu ne-ai dăruit în papa Ioan al XXIII-lea un exemplu de bunătate şi de umilinţă; fă ca şi noi, în orice situaţie, să ne manifestăm caritatea faţă de semenii noştri.  R.

Tu ne-ai dăruit în papa Ioan Paul al II-lea un exemplu de curaj şi coerenţă; fă ca şi noi să ne mărturisim credinţa cu preţul oricărei jertfe. R.

În toţi sfinţii tu îi arăţi prezenţa şi îţi dezvălui chipul şi cuvântul; fă ca, în timp ce îi cinstesc pe ei, credincioşii tăi să simtă că se unesc tot mai strâns cu tine. R.

Tatăl nostru.

Preot:    Te preamărim, Doamne, căci tu singur eşti sfânt şi, îndurându-te de noi, l-ai trimis în lume pe Fiul tău Isus Cristos, începutul şi sfârşitul a toată sfinţenia; el l-a trimis asupra Bisericii care a luat naştere pe Duhul Sfânt, Mângâietorul, glasul ce învaţă tainele sfinţeniei, suflarea ce aduce puterea şi mângâierea, focul ce aprinde inimile credincioşilor de iubire, sămânţa divină ce creşte roadele îmbelşugate ale harului. Aşadar, te slăvim astăzi, Doamne, căci i-ai copleşit cu darurile aceluiaşi Duh pe fericitul Ioan al XXIII şi fericitul Ioan Paul al II-lea. Fă, te rugăm, ca şi noi, mergând pe urmele Domnului şi luând exemplu acestor papi să ajungem la sfinţenia la cere ne chemi Tu. Să vestim prin cuvânt şi faptă Evanghelia purtând zi de zi crucea Domnului, să ne dăruim slujirii Tale şi a fraţilor; împlinindu-ne misiunea în cetatea pământească, să o umplem de Duhul lui Cristos, şi să ne înălţăm ochii spre locuinţa cerească, în care tu, Tată, ne vei primi împreună cu Fiul tău. Care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. R. Amin.

Preot: Domnul să fie cu voi.

Toţi: Şi cu duhul tău.

Preot: Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl, şi Fiul, şi XDuhul Sfânt.

Toţi: Amin.

Preot: Celebrarea s-a sfârşit. Mergeţi în pace.

Toţi: Mulţumim lui Dumnezeu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *