Laici coresponsabili în misiunea Bisericii

Dragi membri ai asociaţiilor din cadrul Federaţiei Acţiunea Catolică din România,

Preacucernici asistenţi spirituali,

Iată-ne ajunşi în acea perioadă a anului în care păşim pragul unui nou an asociativ atât la nivel naţional, cât şi local. Adunarea Generală a Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice (FIAC), care a avut loc la Iaşi în perioada 22-26 august a fost finalul anului nostru asociativ 2011, dar a însemnat în acelaşi timp şi un început al unui nou an asociativ.

Inspiraţi de tema de la Iaşi, „Laici din Acţiunea Catolică, coresponsabilitate eclezială şi socială” şi încurajaţi de cuvintele Sfântului Părinte, adresate participanţilor de la Iaşi, „coresponsabilitatea necesită o schimbare de mentalitate în mod special cu privire la rolul laicilor în Biserică, care trebuie consideraţi nu ca şi colaboratori ai clerului, dar ca şi persoane care în mod real sunt coresponsabile de existenţa şi acţiunea Bisericii”, nu puteam să prefaţăm mai bine acest nou an asociativ în care activităţile de formare vor oglindi cea de-a patra dimensiune din Proiectul Formativ, aceea de „responsabilitate” .

În concordanţă cu toate acestea, tema anului 2013 este „Laici coresponsabili în misiunea Bisericii!”,  iar motto-ul anului „Voi sunteţi sarea pământului…Voi sunteţi lumina lumii.” (Mt 5,13-14).  Pornind de la experienţa de biserică şi de acţiune catolică,  împărtăşită la Iaşi, între laici, preoţi şi episcopi, din realităţi atât de îndepărtate şi diverse ale lumii,  întorşi în comunitatea noastră locală, în asociaţia noastră de Acţiune Catolică, ne propunem să cultivăm raporturi „familiare” între preoţi şi laici, deoarece aşa cum se amintea în Constituţia Dogmatică Lumen Gentium, nr 37, „de la aceste relaţii familiare dintre laici şi păstori e de aşteptat mult bine pentru Biserică.  Într-adevăr, în laici se întăreşte astfel simţul responsabilităţii proprii, li se încurajează elanul şi forţele lor sunt mai uşor asociate la lucrarea păstorilor. Aceştia, la rândul lor, ajutaţi de experienţa laicilor, pot judeca mai clar şi mai corect atât în cele spirituale, cât şi în cele pământeşti, astfel încât întreaga Biserică, susţinută de toţi membrii săi, să-şi poată împlini mai eficient misiunea pentru viaţa lumii. ”

După cum bine ştiţi, anul 2012-2013 a fost declarat de către Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea Anul Credinţei. Sfântul Părinte a convocat Anul Credinţei în scrisoarea apostolică „Porta Fidei”, an care se va deschide în 11 octombrie 2012 şi se va încheia în 24 noiembrie 2013. În scrisoarea apostolică Porta Fidei se menţionează că Anul Credinţei vrea să contribuie la redescoperirea credinţei, pentru ca toţi membrii Bisericii să fie martori credibili şi bucuroşi ai Domnului înviat în lumea de astăzi, capabili să indice multelor persoane care sunt în căutare „poarta credinţei”.  Această „poartă” deschide larg privirea omului spre Isus Cristos, prezent în mijlocul nostru „în toate zilele, până la sfârşitul lumii” (Mt 28,20).

Sfântul Părinte invită toate asociaţiile şi mişcările să promoveze iniţiative specifice care, „prin contribuţia propriei carisme şi în colaborare cu păstorii locali, să se insereze în marele eveniment al Anului Credinţei şi să ofere mărturia lor de credinţă în slujba Bisericii”.

Încadrându-ne în planul general al Bisericii Universale şi răspunzând invitaţiei Sfântului Părinte, iniţiem la nivelul Acţiunii Catolice din România un proiect prin care dorim să identificăm persoane, care prin mărturia lor de viaţă sunt o „poartă a credinţei” în comunităţile noastre.  Invităm asociaţiile să culeagă astfel de mărturii de viaţă şi să le pună la dispoziţia tuturor, pentru ca la activităţile de pe parcursul acestui an să fim însoţiţi de mărturiile diverselor personalităţi.

O altă activitate de referinţă va fi pentru asociaţiile Acţiunii Catolice şi participarea împreună cu întreaga Biserică Catolică din România la Pelerinajul naţional la Sighet, care are loc în fiecare an, în a doua sâmbătă a lunii mai. Invităm asociaţiile să facă din acest pelerinaj prilej de întâlnire cu Cristos prin martorii autentici ai credinţei, care şi-au petrecut ultimii ani ai vieţii lor în închisoarea din Sighet. Episcopi, preoţi, persoane consacrate şi laici ai Bisericii noastre Catolice au transformat poarta închisorii de la Sighet într-o „poartă a credinţei martorilor şi mărturisitorilor”. Încurajaţi membrii asociaţiilor dumneavoastră să treacă prin această poartă , şi trăind experienţa acelor locuri,  să poată afirma asemeni Sfântului Paul „Ştiu în cine am crezut!” (2 Tim 1,12)

Deschiderea Anului Credinţei coincide şi cu Aniversarea a 50 de ani de la Deschiderea Conciliului Vatican al II-lea şi a 20 de ani de la publicarea Catehismului Bisericii Catolice.  Pentru Acţiunea Catolică  Conciliul Vatican  al II-lea a însemnat clarificarea rolului laicilor  în Biserică, a asociaţiilor de laici şi în special acela al acţiunii catolice.

Tocmai pentru că şi acum 50 de ani Acţiunea Catolică din Italia a fost prezentă la acel moment istoric,  în data de 11 octombrie 2012, Acţiunea Catolică din Italia organizează, între orele 18.30 şi 21.30, o procesiune cu lumânări de la Castel Sant’Angelo la Piaţa Sfântul Petru, care comemorează procesiunea făcută acum 50 de ani. Ne vom uni şi noi în rugăciune, în aceea zi,  cu toate acţiunile catolice din lume şi vom  păşi astfel în Anul Credinţei.

Şi în acest an vom promova Acţiunea Catolică prin proiectul naţional Zilele Acţiunii Catolice, care are tema şi moto–ul anului asociativ. Zilele Acţiunii Catolice vor începe din 21 octombrie şi se vor încheia în 27 octombrie, incluzând ziua de 22 octombrie ziua de celebrare Liturgică a memoriei Fericitului Ioan Paul al II-lea, patronul Acţiunii Catolice din România. Asociaţiile sunt invitate să organizeze la nivel local activităţi în care să aprofundeze temele anului credinţei, să celebreze memoria Patronului federaţiei precum şi alte iniţiative care să ajute membrii de acţiune catolică în trăirea credinţei şi la creşterea asociaţiei.

Activităţile de formare a sectoarelor de vârstă, pe parcursul acestui an, se vor înscrie în dimensiunea „responsabilităţii” şi a educării. Sectorul copii va continua parcursul de formare dedicat educatorilor în paralel cu animatorii. Sectorul tineri va încerca să vină în sprijinul responsabililor de asociaţii şi să ofere informaţiile necesare pentru organizarea unei activităţi tipice de acţiune catolică. Sectorul adulţi continuă parcursul de formare pentru adulţi, educând adulţii să fie responsabili în Biserică şi societate.

Pe lângă iniţiativele sectoarelor de vârstă, în acest an vom avea prilejul să ne întâlnim toate sectoarele la Campusul unitar de la Mănăstirea Fraţilor Carmelitani de la Snagov, în perioada 5-11 august 2013.

La cumpăna dintre doi ani asociativi, în 25-27 octombrie 2013 se va desfăşura la Cluj, Adunarea Generală a Acţiunii Catolice din România, ocazie care va fi un exerciţiu de responsabilitate şi coresponsabilitate în marea şi trainica familie a acţiunii catolice.

În deschiderea noului an asociativ nu putem să nu ne gândim la anul asociativ care a trecut şi care nu a fost unul deloc uşor. Tocmai de aceea la începutul noului an asociativ dorim să vă mulţumim vouă tuturor, membrii ai asociaţiilor de acţiune catolică şi asistenţi spirituali, pentru implicarea voastră, dedicaţia voastră, disponibilitatea voastră şi dăruirea voastră în activităţile anului asociativ 2011-2012. Vă asigurăm de admiraţia şi recunoştinţa noastră, vă mulţumim în mod special, pentru exemplul de responsabilitate şi coresponsabilitate de care aţi dat dovadă în organizarea Adunării Generale a Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice, eveniment care a însemnat  recunoaşterea internaţională a federaţiei noastre,  i-a marcat istoria,  şi a purtat-o cu siguranţă la un grad de maturitate superior.  Îi mulţumim lui Dumnezeu că  ne-a făcut vrednici de harurile sale pentru a reuşi să îndeplinim misiunea încredinţată.

Vă dorim ca în acest an asociativ să continuaţi ceea ce aţi realizat până acum, să duceţi mai departe,  să deveniţi în asociaţiile şi comunităţile voastre mărturisitori credibili şi autentici ai credinţei în Isus Cristos!

Fie ca Sfânta Fecioară Maria, Sfântul Iosif, Fericitul Ioan Paul al II-lea şi toţi sfinţii Acţiunii Catolice să ne îndrume paşii pe parcursul acestui an asociativ, să ne ajute să deschidem larg poarta credinţei , şi în comuniune cu întreaga Biserică şi cu marea familie a Acţiunii Catolice, să trăim acest an ca un special „timp de har”.

Oradea, 1 octombrie 2012

Oana Tuduce, Președinte

Pr. Felix Roca , Asistent spiritual general

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *