Mesajul IPS Aurel Percă la aniversarea FIAC 30

Conferința Episcopilor din România
București, 26 noiembrie 2021
Prot. Nr. 222


Excelență Voastră,
aflând vestea celei de a 30-a aniversări a Forumului Internațional al Acțiunii Catolice doresc să adresez
salutul meu cordial întregului Secretariat și să vă felicit pentru misiunea pe care o desfășurați pentru
formarea laicilor din întreaga Biserică.

În Biserica noastră Catolică din România ne bucurăm de roadele pe care Acțiunea Catolică le-a adus de-a
lungul anilor, însoțită de FIAC. Suntem recunoscători organismului vostru care și-a îndreptat mereu
atenția asupra realității noastre ecleziale și a avut o contribuție de seamă la dezvoltarea Acțiunii Catolice
din România.

Recunoscători Domnului pentru că a trezit dorința de a fi constituit un asemenea organism în slujba
Bisericii și cu vie recunoștință față de toate persoanele care timp de 30 de ani s-au dedicat pentru
construirea unei Acțiuni Catolice „vii, puternice și frumoase”, însoțim cu rugăciunea drumul viitor al FIAC
invocând binecuvântări cerești, ca să-i poată ajuta tot mai mult pe credincioșii laici să mărturisească
Evanghelia lui Cristos pe drumurile omenirii.

Cu cele mai bune urări pentru Forumul Internațional al Acțiunii Catolice!
Cu simțăminte de deosebit respect,

+Aurel Percă
Arhiepiscop Mitropolit de București
Președintele Conferinței Episcopilor din România

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *