Cristos a înviat!

acro_01(2)

În pătimirea, moartea şi învierea lui Isus Cristos Tatăl ceresc revelează măreţia milostivirii Sale: îl dăruieşte pe Fiul Său pentru ca noi să fim mântuiţi şi să înţelegem demnitatea la care suntem chemaţi. Învierea lui Cristos este un nou început, un drum nou pe care suntem invitaţi să îl parcurgem fiecare dintre noi spre Tatăl care ne aşteaptă mereu cu braţele deschise.

Celebrarea Învierii lui Isus Cristos să ne scoată din amorţeala noastră şi să ne facă mesageri ai milostivirii lui Dumnezeu la toţi aceea care au nevoie să simtă iubirea Sa!

Acţiunea Catolică din România vă doreşte să trăiţi cu credinţă profundă Solemnitatea Învierii Domnului nostru Isus Cristos! Timpul sfânt în care celebrăm victoria lui Cristos asupra morţii să fie timp de aleasă reînnoire sufletească şi de mărturie vie a iubirii lui Dumnezeu!

Un Paști binecuvântat!

Cristos a înviat!

Adevărat a înviat!

***

There is no need for you to be afraid.

I know you are looking for Jesus, who was crucified.

He is not here, for he has risen, as he said he would. (Matthew 28,5-6)

In the passion, the death and the resurrection of His Son, the Heavenly Father reveals the greatness of His generosity: by giving His only Son for us to be redeemed and to understand the dignity to which we are called. The Resurrection of Our Lord Jesus Christ marks a new beginning, a new path at the end of which Our Father waits for us with open arms.

May the celebration of the Resurrection of Jesus Christ relieve us from our torpor and make us messengers of God’s mercy towards all of those in need of His love!

The Catholic Action of Romania wishes you to live with profound faith the Solemnity of The Resurrection of Our Lord, Jesus Christ! The holy time in which we celebrate the victory of Christ over death to be a time of spiritual renewal and a testimony of God’s life-giving love!

We wish you a Blessed Easter!

Christ is Risen!

Truly, He is risen!

***

“Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso.
Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto.” (Mt 28,5-6)

Nella passione, morte e resurrezione di Cristo il Padre celeste rivela la grandezza della Sua misericordia: ci donò il Suo Figlio per la nostra salvezza e affinché possiamo comprendere la dignità a cui siamo chiamati. La Resurrezione di Cristo è un nuovo inizio, un nuovo cammino che siamo invitati a percorrere verso il Padre che sempre ci aspetta a braccia aperte.

La celebrazione della Resurrezione di Cristo ci faccia uscire dal nostro torpore e ci renda messaggeri della misericordia di Dio verso tutti quelli che hanno bisogno di sentire il Suo amore!

L’Azione Cattolica Romena vi augura di vivere con fede profonda la Solennità della Resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo! Il tempo sacro in cui celebriamo la vittoria di Cristo sulla morte sia tempo di rinnovo spirituale e di viva testimonianza dell’amore di Dio!

Buona Pasqua!

Cristo è risorto!
Veramente è risorto!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *