Acţiunea Catolică şi parohia – în slujba comuniunii

În perioada 2-5 martie 2015, la Centrul „Gaudium et Spes” din Traian (jud. Neamț), Federaţia Acţiunea Catolică din România (ACRO) a organizat un Seminar de formare pentru asistenţii spirituali ai asociaţiilor de tip acţiune catolică. Tema acestei activități a fost „Acţiunea Catolică şi parohia – în slujba comuniunii”, iar mottoul „Să domnească în inimile voastre pacea lui Cristos” (Col 3,15)

Invitații acestui seminar de formare au fost Excelenţa Sa Ignazio Sanna, arhiepiscop de Oristano, în anii anteriori asistent spiritual al Acţiunii Catolice Italiene și pr. Matteo Zorzanello, asistent spiritual al Acţiunii Catolice din Dieceza de Vincenza

Au fost prezenți la această activitate asistenţi spirituali ai Acţiunii Catolice “Sf. Iosif” din Dieceza de Iaşi, ai ASTRU Cluj, ASTRU Oradea, AGRU Lugoj, precum şi diaconi şi seminarişti care au dorit să aprofundeze tema propusă. Seminarul a fost o ocazie de reflecţie asupra dinamicii pastorale din cadrul comunităţilor parohiale din Biserica noastră locală, având o atenţie specială asupra coresponsabilității laicilor şi a păstorilor.

Activitatea a fost deschisă de salutul președintei Anca Frona și al asistentului general, pr. Felix Roca. A fost prezentat apoi mesajul adresat participanților de către PS Petru Gherghel care a subliniat faptul că “tema aleasă pentru această întâlnire reflectă atenţia permanentă pe care trebuie să o avem, ca păstori, pentru comunităţile parohiale, valorizând aportul laicilor într-un spirit de coresponsabilitate. În privinţa aceasta, Acţiunea Catolică este chemată să contribuie la trăirea autentică a credinţei în comunităţile noastre parohiale şi să răspândească mesajul evanghelic cu mult curaj, dincolo de graniţele parohiilor, pentru ca acesta să ajungă la toţi oamenii.”

Momentul de formare din prima zi a avut ca temă „Misiunea asistentului spiritual în Acţiunea Catolică” și a fost susținut de IPS Ignazio Sanna. S-au abordat trei cuvinte cheie ale dinamicii pastorale (comuniune, colaborare, coresponsabilitate) și s-au făcut referiri ale transpunerii acestora în realitatea parohială. Suntem chemați la o formare continuă a conștientizării rolului și importanței coresponsabilității laici-păstori, iar Acțiunea Catolică oferă cadrul propice al trăirii și exercitării acesteia. A urmat o dezbatere pe această temă, timp în care participanții au avut posibilitatea să adreseze întrebări relatorului.

În după-amiaza zilei, s-au desfăşurat două ateliere de lucru coordonate de Pr. Felix Roca şi Pr. Anton Cioba, asistent spiritual naţional pentru sectorul tineri ACRO. Pr. Felix Roca a coordonat atelierul dedicat aprofundării documentelor din magisteriul Bisericii referitoare la apostolatul laic. În cadrul atelierului coordonat de pr. Anton Cioba s-a discutat despre aşteptările şi provocările pe care le prezintă în parohie Acţiunea Catolică.

În cadrul cea de-a doua zi de seminar a avut loc momentul de formare „Asistenţi spirituali, laici, Acţiunea Catolică şi parohia” susținut de pr. Matteo Zorzanello. Părintele Matteo a subliniat faptul că cele patru elemente esențiale – asistenţi spirituali, laici, Acţiunea Catolică şi parohia – se află într-o relaţie profundă şi fecundă și nu sunt nicidecum în concurenţă. Ele lucrează armonios pentru a susţine în mod real drumul pe care îl face Biserica, anunțandu-l pe Isus Cristos oricui este dispus să caute răspunsuri profunde la propriile întrebări existenţiale.

Momentul de formare din după-amiaza zilei, a avut tema “Omilia – o veste bună!” şi a fost susţinut de Pr. Cristian Langa, asistent spiritual naţional pentru sectorul adulţi ACRO. Părintele Cristian, pornind de la câteva consideraţii despre cuvântul uman şi Cuvântul divin, a subliniat faptul că depinde de păstori ca Vestea cea bună să fie și Veste plăcută. A oferit participanţilor câteva pasaje referitoare la omilie din Evangelii Gaudium şi o traducere parţială a Directoriul Omiletic din 2014. Au urmat grupuri de discuţii pentru aprofundarea temei prezentate, iar apoi în plenară s-au prezentat concluziile şi s-a evaluat întregul eveniment.

Din programul seminarului nu au lipsit momentele de rugăciune şi Sfinte Liturghii, celebrate atât în rit latin cât şi în rit bizantin, precum şi momente de destindere şi cunoaştere care au contribuit la crearea unei atmosfere de prietenie şi fraternitate.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *