Întâlnirea Consiliului Director al Acțiunii Catolice din România

În perioada 1-3 martie 2013 s-a desfășurat la Oradea întâlnirea Consiliului Director al Acțiunii Catolice din România. Reuniunea a fost găzduită de Seminarul Teologic Greco-Catolic “Sfinții Trei Ierarhi” din Oradea.

Lucrările Consiliului Director au fost deschise de Oana Tuduce, președintele Acţiunii Catolice din România, care a prezentat programul și ordinea de zi propusă pentru această întâlnire și de Pr. Felix Roca, asistent spiritual general care propus un moment de reflecție despre Isus, apostoli și pescuirea minunată făcând o paralelă cu situația Bisericii în lumea de azi și responsabilitățile pe care fiecare creștin ar trebui să și le asume, cu atât mai mult membrii și responsabilii acțiunii catolice.

 A urmat apoi evaluarea întregului an 2012. S-a realizat o retrospectivă a ceea ce a însemnat anul 2012 în viața Acțiunii Catolice din România, evaluându-se atât întâlnirile cu caracter organizatoric  (consilii directoare, consilii naționale și întâlniri de echipa),  cât și cursurile de formare, participarea  la Întâlnirea Națională a Tineretului Catolic precum și găzduirea celei de-a VI-a Adunări Generale a Forumului Internațional al Acțiunii Catolice. S-au evidențiat aspectele pozitive și s-au făcut recomandări referitoare la aspectele care vor trebui îmbunătățite în 2013.

Un punct important de pe ordinea de zi a Consiliului Director a fost planificarea activităților din anul 2013. Cu ajutorul celor trei vicepreședinți responsabili de sectoarele de activitate s-au stabilit detaliile organizatorice pentru cursurile de formare destinate adulților, tinerilor și responsabililor sectorului copii. De asemenea s-au concretizat primele detalii organizatorice pentru Pelerinajul pe care Acțiunea Catolică din România în va face în acest an alături de întreaga Biserică Catolică din România la Sighet și pentru campusul național unitar care se va desfășura în perioada  5-11 august 2013 la Mănăstirea Părinților Carmelitani de la Ciofliceni și care va avea tema ”Acțiunea Catolică – mărturie de credință în slujba Bisericii”.

Un alt punct aflat pe ordinea de zi a Consiliului Director a fost pregătirea Adunării Generale a Acțiunii Catolice din România care se va desfășura la Cluj-Napoca în perioada 24-27 octombrie 2013.

Din programul întâlnirii nu au lipsit întâlnirile cu PS Virgil Bercea, episcopul eparhial greco-catolic de Oradea și responsabilul cu laicii în cadrul Conferinței Episcopilor Catolici din România precum și întâlnirea cu responsabilii ASTRU și AGRU Oradea.

Întâlnirea cu responsabilii ASTRU Oradea și AGRU Oradea a fost un timp de cunoaștere și dialog, un timp în care s-au împărtășit experiențe asociative, un timp în care împreună am încercat să găsim răspunsuri la problematicile comune legate de viața cotidiană a asociațiilor locale.

Întâlnirea cu PS Virgil Bercea a fost un bun prilej de a prezenta Preasfinției Sale activitatea desfășurată de Acțiunea Catolică din România în anul 2012, precum programul, proiectele și inițiativele la nivel național pe anul asociativ în curs dedicat responsabilității.

Programul Consiliului Director a fost presărat cu  momente de rugăciune atât în rit latin, cât și în rit bizantin precum și de Sfânta Liturghie, celebrată în rit bizantin în capela Seminarului Teologic Greco-Catolic împreună cu comunitatea de studenți și în rit latin la Biserica ”Sf. Maria” împreună cu comunitatea parohială, dar și cu momente de destindere și vizitarea orașului Oradea.

[altpwa user=actiunea.catolica.ro album=IntalnireaConsiliuluiDirectorAlActiuniiCatoliceDinRomania]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *