Reuniunea Consiliului Director ACRO

În perioada 15-17 februarie 2019 s-a desfășurat  la Mănăstirea Părinților Carmelitani din Snagov  întâlnirea Consiliului Director al Acțiunii Catolice din România.  Programul întâlnirii a avut două momente importante: primul dedicat procesului de planificare strategică la nivel național pe care Acțiunea Catolică din România și l-a asumat ca urmare a evaluării organizaționale realizate de Asociația Renovabis din Germania în perioada 2016-2017, iar al doilea orientat spre etapele importante ale anului asociativ în curs care este marcat de vizita Sfântului Părinte în România în perioada 31 mai – 2 iunie 2019.

Facilitatori procesului de planificare strategică, Alexandrina Kiss și Vitalie Lotca au prezentat membrilor Consiliului Director rezultatele etapei de consultare a membrilor AC din organizațiile eparhiale și diecezane. A urmat apoi o sesiune intensă de (re)definire a misiunii, viziunii și valorilor ACRO precum și de analiză a punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităților și a amenințărilor pentru a putea trece la etapa de definire a priorităților și strategiilor într-o sesiune viitoare de lucru.

Agenda anului asociativ în curs a fost de asemenea discutată și adaptată evenimentului major care va fi trăit de Biserica Catolică din România, și nu numai, odată cu vizita Sfântului Părinte. Consiliul Național din 15-17 martie 2019 se va focusa pe definitivarea programului și materialelor pentru campusul estival național care se va desfășura în perioada 17-21 iulie 2019. Proiectele internaționale cu tineri din Acțiunea Catolică din Italia, Malta și Spania, Școala de vară FIAC de la Assisi precum și seminarul pentru tinerii din țările cu deschidere la Marea Neagră vor oferi membrilor Acțiunii Catolice din România oportunități de împărtășire a experiențelor asociative precum și de creștere personală.  Susținerea și participarea la Marșul pentru Viață din 23 martie 2019 și campania de încurajare a participării la vot în acest an electoral vor completa proiectul deja pe rol în parteneriat cu Caritas România și Kolping România: „FOCUS – Program de formare spirituală în Doctrina Socială a Bisericii Catolice pentru laici și preoți, angajați și colaboratori ai organizațiilor catolice din România implicați în activități socio-caritabile”. Adunarea Generală din 22-24 noiembrie 2019 va alege un nou Consiliu Director și va asuma planificarea strategică la nivel național elaborată în acest an, pentru ca Acțiunea Catolică din România să urmeze îndemnul Papei Francisc de a deveni cu adevărat „Pasiunea Catolică”. „Pasiunea catolică, pasiunea Bisericii este să trăiască bucuria dulce și mângâietoare de a evangheliza”, le-a explicat Sfântul Părinte tuturor Acțiunilor Catolice din lume.

Pe lângă sesiunile de lucru programul Consiliului Director a cuprins și momente de rugăciune, celebrarea Sfintei Liturghii, precum și momente de împărtășire a experiențelor de viață și asociative la nivel diecezan/eparhial.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *