Comunicat de presă: Organizațiile catolice din România susțin necesitatea acordului părinților pentru orele de educație pentru viață și pentru sănătate

În contextul dezbaterilor referitoare la modificările aduse Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului ce vizează, în special, derularea sistematică în unitățile școlare de programe de educație pentru viață și pentru sănătate, organizațiile catolice din România susțin necesitatea acordului scris al părinților în vederea participării propriilor copii la astfel de programe.

Poziția noastră se bazează pe faptul că părinții sunt principalii educatori ai copiilor, fiind primii responsabili de educația acestora, așa cum este menționat și în legea fundamentală a statului. Astfel, Constituției României la articolul 23, punctul 6, stipulează: „Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine.” De asemenea, în Protocolul actualizat al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (din 8 decembrie 2014, la art. 2) pe care și România l-a semnat, se menționează: „Nimănui nu i se poate refuza dreptul de instruire. Statul, în exercitarea funcţiilor pe care şi le va asuma în domeniul educaţiei şi al învăţământului, va respecta dreptul părinţilor de a asigura această educaţie şi acest învăţământ conform convingerilor lor religioase şi filozofice”. Respectarea responsabilității părinților devine cu atât mai semnificativă cu cât demersurile educative vizează aspecte atât de intime precum afectivitatea și sexualitatea.

În al doilea rând, considerăm că o educație adecvată și integrală a tinerelor generații, ce urmărește creșterea armonioasă la nivel fizic, psihic, afectiv și sexual nu poate să vizeze doar aspectele de prevenire a contractării bolilor cu transmitere sexuală și a gravidității minorelor. Suntem conștienți în privința necesității educației sanitare care să prevadă și aspecte de educație sexuală, însă tinerele generații au dreptul să li se ofere un cadru moral de înțelegere a valorii propriei vieți, a diferenței și complementarității naturale dintre bărbat și femeie și a demnității vieții aproapelui.

În al treilea rând, având cunoștință de demersurile care s-au făcut în alte state în acest sens, ne exprimăm îngrijorarea în privința conținuturilor pe care le-ar putea avea aceste programe și care ar putea pune în pericol însuși echilibrul emoțional al tinerelor generații. Și în acest sens, considerăm că doar părinții pot decide, conform convingerilor religioase și în temeiul cunoașterii propriului copil, dacă dezvoltarea cognitivă, psiho-emoțională și socio-morală a copilului lor e compatibilă cu expunerea la informații sau viziuni antropologice diferite de cele care în mod responsabil le primește în familie.

Ca organizații care sunt compuse din numeroși părinți, cadre didactice și persoane implicate în educație, ne exprimăm dorința ca Parlamentul României, prin demersurile legislative în această privință, să își manifeste grija față de binele tinerelor generații și față de valoarea și misiunea familiei.

Acțiunea Catolică din România prin:
• Asociația Generală a Românilor Uniți, Greco-Catolici, AGRU național
• Asociația Acțiunea Catolică “Sf. Iosif” Iași
• Asociația Tineretului Român Unit ASTRU Cluj
• Asociația Tineretului Român Unit ASTRU Oradea
• Asociația Tineretului Român Unit ASTRU arhieparhial Blaj
• Asociația Tineretului Român Unit ASTRU eparhial Lugoj
• Asociația Familiilor Catolice “Vladimir Ghika” București
Asociația Susținem Familia
Mișcarea Focolarelor – Opera Preasfintei Maria
Fundației pentru Educație „Sfântul Vasile Cel Mare” Maramureș
Asociația Medicală Catolică, Filiala Maramureș
Kolping România
Asociația Bărbaților Catolici Satu-Mare
Asociația “Sfântul Vincențiu de Paul” România
Asociația”Familia și Viața”
Asociația Darul Vieții Timișoara
Fundația “Anton Durcovici”
Asociația Zileos România
Asociația Puncte Inimă
Asociația Green Family Bira – Familia Verde
Asociatia Rachel’s Vineyard Via Rahelei România
Asociația Misionarii lui Padre Pio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *