ACRO la prima întâlnire continentală din Asia

Prima reuniune continentală în Asia a Forumului Internațional al Acțiunii Catolice (FIAC) a avut loc la Bangkok, Thailanda. Parte a secretariatului din partea României, ACRO a fost reprezentată de Oana Tuduce – preşedinte.

Două evenimente care au marcat activitatea reuniunii: pregătirea pentru a VI-a dunarea Generală a FIAC va avea loc la Iași (România), 22-26 august și celebrarea a 50 de ani de la deschiderea Conciliului Vatican II pe care Papa Benedict al XVI-lea a plasat-o la începutul Anului Credinței în luna octombrie.

Asia a fost reprezentată de Myanmar, India, Filipine, China, Laos și Thailanda. Reprezentând alte continente sunt membri ai Secretariatului FIAC: Italia, România și Burundi. Aceasta din urmă a fost dată sarcina de a prezenta specificul Acţiunii Catolice ca alegere de viaţă laicală organizată.

Au deschis întâlnirea de la Bangkok printr-o relatare “pentru o lume mai umană. Valori, alegeri, zone care contestă laicii creștini” susţinută de Sandro Calvani, director al Centrului ASEAN privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului ale ONU (Arcmdg) și relatarea “eavanghelizare în Asia, în al treilea mileniu: provocări și propuneri pentru continent și lume”, susţinută de către Mons. Felix Machado, Arhiepiscop al Vasai (India).

“Această întâlnire continentală – scria, la rândul său, Mons. Roland Tria Tirona, Episcop de Infanta și președinte al Oficiului pentru laici și familia Federației Conferințelor Episcopale din Asia (FABC) – recunoaște forța în curs de dezvoltare a liderilor laici din Asia și capacitatea  laicilor în câmpul Noii Evanghelizări” .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *