Adunarea Generală a Acțiunii Catolice din România

Adunarea Generală a Federaţiei Acţiunea Catolică din România (ACRO) s-a desfăşurat în perioada 24-26 ianuarie 2020,  la Iași. Cu tema „Acțiunea Catolică pe drumul reînnoirii”  și moto-ul „Îmbrăcați-vă cu omul cel nou, cel creat după asemănarea lui Dumnezeu în dreptate și în sfințenia adevărului.” (Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 4,22), această Adunare Generală a reprezentat pentru Acţiunea Catolică din România – organism care reunește la nivel național asociațiile diecezane și eparhiale, recunoscute ca forme de acțiune Catolică (cf AA 20) – un moment de bilanţ,  la  cei 15 ani de activitate, în cadrul Bisericii Catolice din România, un moment al schimbării, marcat de alegerea unui nou Consiliu Director pentru următorul trieniu, precum și un moment al privirii spre viitor, prin prezentarea planificării strategice 2020-2025. 

În deschiderea lucrărilor Adunării Generale a luat cuvântul PS Iosif Păuleț, episcop al Diecezei de Iași, care și-a exprimat bucuria pentru găzduirea acestui eveniment, subliniind faptul că Acțiunea Catolică este un dar, după cum este precizat în rugăciunea membrului, un dar pe care Dumnezeu l-a oferit pentru înflorirea Bisericii și mântuirea tuturor. “Patronii Acțiunii Catolice, Sfânta Fecioară Maria, Regină, Sfântul Ioan Paul al doilea, Sfântul Iosif,  să facă rodnică întrunirea asociațiilor de acțiune catolică, reunite la Iași în ziua comemorării a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române”.

Apoi, s-au citit mesajele adresate Adunării Generale de către PS Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea și responsabil cu laicii în cadrul Conferinței Episcopilor Catolici din România și PS Florentin Crihălmeanu, episcop greco-catolic de Cluj-Gherla. 

În mesajul său, PS Virgil Bercea a evidențiat faptul că “Spiritul Acțiunii Catolice trebuie să includă trei gesturi profetice: a merge, a construi, a mărturisi. Indiferent de vocația voastră specifică, indiferent de situația socială și de vîrstă, noi trebuie să fim ucenici ai lui Cristos, să trăim misterul crucii și al Învierii Sale și să răspundem la diferitele nevoi ale lumii în care trăim. Aceasta este calea spre sfințenie și darul pe care l-am primit la botez. Vă mulțumesc pentru dăruirea și implicarea voastră.”

În mesajul său, PS Florentin Crihălmeanu a subliniat faptul că “Adunarea generală din acest început de an, sub semnul aniversării a 15 ani de activitate, reprezintă o frumoasă ocazie pentru a privi în urmă cu recunoștință, în prezent cu luciditate și înțelepciune și în viitor cu reînnoită speranță. (…) Aș dori să transmit un gând de mulțumire și recunoștință pentru munca deosebită, văzută și nevăzută, care stă la fundamentul frumoaselor acțiunii pastoral-formative, spiritual-catehetice și caritabile pe care asociațiile din Federația ACRO le desfășoară în dieceze și eparhii.’

A urmat intervenția d-nei Anca Frona, președinte al  Acțiunii Catolice din România, care a mărturisit că „a merge împreună” presupune sacrificiu, istoria scurtă și recentă a celor 15 ani de existență a federației ACRO a scris în inimile și viețile multor tineri și copii: “Adunările Generale sunt ocazia care permite reflexii asupra programării viitorului asociației, ne verifică felul nostru de a fi Acțiune Catolică, sunt un moment de bilanț, de analiză. Ne permit să privim cu un ochi critic și constructiv asupra trecutului și de a vedea cu speranță și încredere oportunitățile și viitorul. Dar ceea ce este cel mai important, Adunările Generale permit dialogul asupra perspectivelor comune și mai ales asupra relațiilor și  prieteniei dintre noi cei prezenți aici, care facem parte din marea familie Acțiunii Catolice. Și această Adunare Generală de la lași, ce are loc într-un context istoric și social al diecezei de Iași, este o ocazie de întâlnire și fraternitate între reprezentanții asociațiilor de tip acțiune catolică de pe teritoriul Bisericii Catolice din România, care au aderat sau doresc să adere la federația noastră.”

Pr. Felix Roca, asistentul spiritual general al Federației a evidențiat că este un mare dar pentru toți posibilitatea revederii, a întâlnirii, a amintirii celor 15 ani parcurși împreună, cu deschidere pentru viitor, cu dorința de a fi instrumente ale lui Dumnezeu, deschiși la împlinirea lucrării Lui. 

Dna Cristina Mare, președinte al Acțiunii Catolice „Sf. Iosif” din Dieceza de Iași, a salutat prezența tuturor, subliniind faptul că asemeni lui Alexandru Ioan Cuza, care a  adunat români din toată țara, cu 161 de ani în urmă, tot astfel Federația a reunit creștini români acționari din toată țara pentru a-și da mâna în trăirea cu pasiune și responsabilitate a misiunii încredințate. 

Dl. Călin Diaconu, președinte AGRU național, în salutul său a precizat motivația întâlnirii asociațiilor: „a trăi creștinește și a simți că suntem liberi, a simți libertatea creștină care ține de un antrenament al voinței îndreptării spre bine”.

Dra Rosana Bălănescu, președinte al Asociației ASTRU Cluj, a scos în evidență cât de mare și puternică este Biserica Catolică din România. Federația ACRO care reunește asociații din Biserica romano-catolică și din Biserica greco-catolică, face parte din această Biserică și se pune în slujba ei. 

Apoi au fost salutate toate delegațiile prezente: ASTRU Oradea, ASTRU arhieparhial, ASTRU eparhial Lugoj precum și delegația Asociației Familiilor Catolice „Vladimir Ghika” din Arhidieceza Romano-Catolică de București.

A doua partea dimineții a fost dedicată unui moment de formare cu tema:  „Vocația laicilor în Biserică și în societate” susținut de Pr. Felix Roca, asistentul spiritual național al Acțiunii Catolice. Părintele a descris vocația laicilor în Biserică, pornind de la exortația apostolică Evangelii Gaudium: Să ieșim în lume, să ieșim ca să oferim tuturor viața lui Isus Cristos. (…) Nu vreau o Biserică preocupată să fie în centrul atenției și care ajunge să fie închisă într-o încâlceală de obsesii și proceduri. Dacă ceva trebuie să ne neliniștească în mod sfânt și să preocupe conștiința noastră este că atâția frați ai noștri trăiesc fără forța, lumina și mângâierea prieteniei cu Isus Cristos, fără o comunitate de credință care să-i primească, fără un orizont de sens și de viață.” Tot din același document, părintele a propus și explicat cele patru principii care sunt fundamentul binelui comun și păcii sociale, recomandându-le și Acțiunii Catolice, acestea sunt: „Timpul este superior spațiului;  Unitatea prevalează asupra conflictului; Realitatea este mai importantă decât ideea; Întregul este superior părții.” În încheiere pr. Felix a subliniat chemarea tuturor la sfințenie, Duhul Sfânt revarsă sfințenie tuturor, invitând participanții să strălucească prin exemplul lor, privind la modele de sfințenie care i-au precedat, venerabili, fericiți și sfinți ai Acțiunii Catolice.

Dimineața s-a încheiat cu participarea la Serbările Unirii, desfășurate în centrul orașului Iași. Participanții Adunării Generale a Acțiunii Catolice din România s-au bucurat împreună de comemorarea istoriei neamului nostru și aniversarea a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române.

Conferința „Despre adevăr, credință și modele de angajare politică (exemplul Corneliu Coposu)” desfășurată în  Aula „Fericitul Anton Durcovici” a Catedralei „Sf. Fecioară Maria, Regină” din Iași a fost în centrul după-amiezii. Susținută de dl. Ion-Andrei Gherasim, președinte executiv al Fundației Corneliu Coposu și secretar personal al marelui om politic, conferința ne-a adus în fața ochilor o altfel de istorie. După prezentarea istoricului familiei sale, nepot al celui mai tânăr semnatar al actului Unirii de la Alba Iulia, dl. Ilie Lazăr, jurist și om politic român în Partidul Național Țărănesc, prieten al protopopului Valentin Coposu, tatăl marelui Corneliu Coposu, dl Gherasim preciza: „Este important să vorbim despre ceea ce s-a întâmplat în România”, completând cu ceea ce seniorul Coposu spunea:  „Deceniile de comunism au făcut mai mult rău României decât cele două războaie la un loc”. A prezentat câteva adevăruri tăinuite de după revoluția din 1989, împărtășind din experiența trăită alături de marele politician Corneliu Coposu care spunea: „Negociem orice dar nu negociem principii” și apoi ne-a prezentat câteva din principiile de viață ale domnului Corneliu Coposu precum: adevărul salvează România, minciuna trebuie să dispară, pe primul plan să îl punem pe Dumnezeu, căci fără El nu putem face nimic bun.  

A urmat apoi participarea la Sfânta Liturghie prezidată de PS Iosif Păuleț în catedrala din Iași, împreună cu comunitatea locală. Momentul ofertoriului a fost unul cu totul deosebit, participanții la Adunarea Generală oferind Domnului toată munca pe care o desfășoară în cadrul Acțiunii Catolice în dieceze și eparhii.

Seara s-a încheiat cu un moment festiv, marcând astfel aniversarea a 15 ani de Acțiune Catolică la nivel național, bineînțeles cu un tort aniversar pentru toți cei prezenți. A urmat apoi o licitație de obiecte confecționate de persoane cu nevoi speciale din cadrul Asociației “Corabia Speranței” din Oradea, coordonată de Oana Tuduce, președinte al ACRO (2005-2013). Momentul muzical a fost coordonat de Bianca Dogariu și Alexia Forean. Cele două tinere talente i-au încântat prin  cei prezenți, cu vocea lor, dar și cu cel mai vechi instrument muzical – flautul.

Programul zilei de sâmbătă, 25 ianuarie a fost deschis de Sfânta Liturghie în rit bizantin celebrată în Catedrala „Sf. Fecioară Maria, Regină Pr. Cristian Langa, asistentul spiritual pentru sectorul adulți la nivel național. În cadrul cuvântului de învățătură, explicând Evanghelia zile, Părintele a atras atenția asupra faptului că, Cuvântul lui Dumnezeu, privirea lui Dumnezeu este ajunge la inima noastră, fiind  îndreptat spre fiecare în parte 

A urmat apoi  Ecouri la 15 ani de Acțiunea Catolică din România, moment coordonat de d-na Anca Frona, președintele ACRO. Au intervenit PS Petru Gherghel – episcop emerit de Iași,  Oana Tuduce – președinte ACRO (2005-2013), Bernadeta Moreanu – vicepreședinte copii ACRO (2010-2013), Raluca Iștoan – vicepreședinte sector copii ACRO (2013-2017), Pr. Florin Sescu – asistent spiritual pentru sectorul copii (2009 – 2017); Pr. Iuliu Muntean – asistent spiritual pentru sectorul tineri (2006-2013) (mesaj video din SUA); Pr. Coriolan Mureșan – asistent spiritual pentru sectorul adulți (2006-2013)(mesaj video din Irlanda); Alin Tat – vicepreședinte sector adulți (2006-2010), dna Crina Groșan – vicepreședinte sector tineri 2010-2013 și Pr. Anton Cioba – vicepreședinte interimar sector copii 2008-2010 și apoi asistent spiritual pentru sectorul tineri 2013-2017 au transmis salutul lor și prețuirea pe care o au pentru Acțiunea Catolică.

Preasfințitul episcop emerit, Petru Gherghel, a exprimat în intervenția sa: „gândul de prețuire l-am purtat și îl port mereu în inima mea pentru Acțiunea Catolică. (…) Vreau să vă numesc prieteni pentru că toți sunteți în chip deosebit alături de  Isus, de preoți, de episcopi”. În discursul său a amintit de pr Cornel Cadar de pioasă amintire, numit de sfinția sa  „pionier, asistent spiritual și motor al Acțiunii catolice, animator angajat să întrețină spiritul tineresc de comuniune, dăruire, angajare constantă și puternică.” Și-a încheiat relatarea reînnoind invitația Acțiunii catolice de a se îndrepta spre izvorul de bază  – Apostolicam Actuositatem, spre Conciliul Vatican al II-lea, unde sunt prezentate misiunea laicului în biserică și societate..“

În mesajul către participanții la Adunarea Generală, Oana Tuduce – primul președintele al Acțiunii Catolice la nivel național a evidențiat faptul că “Nivelul național al Acțiunii Catolice este un exemplu de intuiție laică, de creativitate și de o capacitate impresionanta de interpretare a timpului propriu. In Acțiunea Catolică totul este pentru formare și din dragoste pentru Biserica. (…) A te asocia, a te reuni, a face grup, a te preocupa de generațiile tinere, a anunța Evanghelia colegilor de aceeași vârsta, a forma, a informa, a tipări reviste, a face acte de caritate, toate acestea laici împreună cu preoți, punându-se în slujba Bisericii, printre-un serviciu umil și discret, aceasta este Acțiunea Catolică. (…) Cine a făcut parte din Acțiunea Catolică nu poate trăi viața oricum, doar responsabil.”

Discursul Președintelui – dna Anca Frona  intitulat <<Acțiunea Catolică, ai curajul viitorului!>> a avut ca mesaj central moștenirea prețioasă pe care o oferă Acțiunea Catolică, dar și despre provocările prezentului și ale viitorului pe care le are de înfruntat: “Avem așadar de gestionat o prețioasă moștenire lăsată de înaintașii noștri Bisericii, prin Acțiunea Catolică. Să privim înainte orientând pașii noștri, pornind de la câteva alegeri fundamentale care astăzi reînnoiesc, pentru că reprezintă încă modul nostru de a trăi ca protagoniști ai acestui timp:  Viața laicală este o adevărată vocație de a fi în lume Fii ai lui Dumnezeu, vocație primită în dar la Botez și recunoscută apoi prin Conciliul Vatican II (…);   Popularitatea, o caracteristică esențială a unei asociații de tip Acțiune Catolică. Este vorba despre o popularitate făcută de către persoane și nu de către un leader, popularitate deschisă cu adevărat tuturor, în orice condiții de viață și de vârstă, curajoasă în „a ieși”, capabilă să „vorbească” într-un limbaj cotidian, pe înțelesul tuturor;  Coresponsabilitatea în viața Bisericii, în virtuțile unei apartenențe care vine din botez și care cere să „intri total în joc” ca și discipoli misionari. (…) O caracteristică ce se regăsește în însăși concretul său, este diecezaneitatea, ce presupune alegerea de a te dedica Bisericii locale, în plină coresponsabilitate cu episcopul locului; Democrația internă care se naște din ascultarea Poporului lui Dumnezeu, este o experiență specială de discernământ: fruct al Duhului Sfânt care nu caută consensul și majoritatea, ci este capabilă să  cultive responsabilitatea în fiecare persoană și în întreaga asociație, care să facă să crească și implicarea altora; Bogăția intergenerațională a asociației  presupune în circuitul formativ energie, sensibilitate, perspective diverse, care consideră orice persoană la fel ca toate celelalte, plină de valoare, respect și însoțește toate vârstele mai ales în proiectele concrete de experiență unitară.

Dimineața s-a încheiat cu prezentarea activității Asociației Familiilor Catolice “Fericitul Vladimir Ghika” din Arhidieceza Romano-Catolică de București, care a făcut în parcurs de aderare în ultimii ani și care va fi primită în Federație în cadrul sesiunii statutare.

A urmat apoi un moment de mulțumire pentru toți membri Consiliului Director și Consiliului Național prezenți la Adunarea Generală care și-au pus timpul și talanții la dispoziția Acțiunii Catolice în ultimii trei ani. 

Prezentarea activității asociațiilor membre ale Acțiunii Catolice din România, precum și a activității desfășurare la nivel național ne-au făcut să înțelegem încă o dată câtă diversitate dar și unitate există în cadrul Acțiunii Catolice și bogăția pe care aceasta o aduce în viața membrilor săi. În continuarea programului s-au prezentat rezultatele procesului de planificare strategică la nivel național, proces desfășurat de-a lungul a doi ani și care a pornit de la nevoile și necesitățile asociațiilor membre, de la nivel local la nivel național și care vor fi pilonii drumului pe care Acțiunea Catolice îl va parcurge în următorii ani.

A urmat apoi sesiune statutară, în cadrul căreia s-a primit în mod oficial în Acțiunea Catolică din România – Asociația Familiilor Catolice “Fericitul Vladimir Ghika” din Arhidieceza Romano-Catolică de București și s-au prezentat candidaturile pentru pozițiile de vicepreședinți pentru cele trei sectoare copii, tineri și adulți și pentru președinte. Consiliul Director ales pentru mandatul 2020-2023 este format din Codruța Fernea – președinte; Bernadeta Moreanu – vicepreședinte sector copii; Marius Balint – vicepreședinte sector tineri; și Adriana Ianuș – vicepreședinte sector adulți.

Mulțumim Domnului pentru timpul petrecut împreună, pentru toate binecuvântările revărsate asupra noastră în aceste zile dar mai ales pentru marele dar al Acțiunii Catolice în viețile fiecăruia dintre noi. 

Mesajul Președintelui Anca Frona în deschiderea Adunării Generale Mesajul PS VIRGIL pentru Adunarea Generală ACRO Mesajul PS Florentin pentru Adunarea Generală ACRO Discursul Președintelui Anca Frona – Acțiunea Catolică, ai curajul viitorului!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *