An asociativ 2014/2015 – Misiunea de a evangheliza cu bucurie

Dragi membri ai Acţiunii Catolice din România,

Continuând seria mandatelor pentru acest trieniu (identitate, misiune, coresponsabilitate), anul asociativ 2014-2015 stă sub semnul Misiunii, are ca temă „Misiunea de a evangheliza cu bucurie” şi motoul „În dar aţi primit, în dar să daţi” (Mt 10,8).  Textul propus spre reflecţie este din documentul magisterial Evangelii gaudium al Papei Francisc:

 II. Bucuria minunată şi mângâietoare de a evangheliza

9. Binele tinde mereu să se comunice. Fiecare experienţă autentică de adevăr şi de frumuseţe încearcă să se dezvolte prin ea însăşi şi fiecare persoană care trăieşte o eliberare profundă dobândeşte o sensibilitate mai mare în faţa necesităţilor celorlalţi. Pentru aceasta, cel care doreşte să trăiască cu demnitate şi plinătate nu are alt drum decât să-l recunoască pe celălalt şi să caute binele său. N-ar trebui să ne uimească, aşadar, unele expresii ale sfântului Paul: „Iubirea lui Cristos ne constrânge” (2Cor 5,14); „Vai mie dacă nu vestesc evanghelia!” (1Cor 9,16).

10. Propunerea este de a trăi la un nivel superior, însă nu cu intensitate mai mică: „Viaţa se întăreşte dăruind-o şi slăbeşte în izolare şi în tihnă. De fapt, cei care exploatează mai mult posibilităţile vieţii sunt cei care părăsesc ţărmul sigur şi sunt pasionaţi de misiunea de a comunica altora viaţa”. Atunci când Biserica îi cheamă la angajarea evanghelizatoare nu face altceva decât să le indice creştinilor adevăratul dinamism al realizării personale: „Aici descoperim o altă lege profundă a realităţii: viaţa creşte şi se maturizează în măsura în care o dăruim pentru viaţa celorlalţi. Până la urmă, asta este misiunea”. Aşadar, un evanghelizator n-ar trebui să aibă niciodată o faţă de înmormântare. Să recuperăm şi să sporim fervoarea, „bucuria minunată şi mângâietoare de a evangheliza, chiar şi atunci când trebuie să semănăm plângând […] Fie ca lumea din vremurile noastre – care caută când în angoasă, când în speranţă – să primească vestea cea bună nu de la evanghelizatori trişti şi descurajaţi, nerăbdători şi neliniştiţi, ci de la slujitori ai evangheliei a căror viaţă să iradieze fervoare, care să fi primit cei dintâi în ei bucuria lui Cristos”.

Având la inimă cele trei verbe încredinţate de către papa Francisc Acţiunii Catolice Italiene şi implicit Acţiunii Catolice din întreaga lume (a rămâne, a merge, a se bucura), ne propunem să trăim acea eliberare profundă  care ne face sensibili la binele celui de lângă noi şi la răspândirea acestuia în mediul în care trăim. Pentru aceasta este nevoie de A RĂMÂNE în primul rând aproape de El şi implicit mai aproape de viaţa oamenilor şi vom descoperi că aceasta devine sursa unei bucurii de nedescris. A sta, a rămâne, devine aşadar o oportunitate valoroasă în a-l cunoaşte pe Domnul, a ne cunoaşte pe noi înşine şi a-l cunoaşte şi a-l iubi pe aproapele nostru.

Ne dorim să trăim la un nivel superior, iar aceasta presupune a părăsi eu-l nostru şi siguranţa cotidiană şi A MERGE în a da mărturie despre bucuria vieţii trăită în Cristos şi oferită celorlalţi.    Să fim acei copii, tineri, adulţi mărturisitori autentici care au în vedere binele lumii, în toate mediile noastre de viaţă: acasă, în familie, la şcoală, la serviciu, în societate.

Bucuria minunată şi mângâietoare de a evangheliza vine dintr-o inimă care trăieşte credinţa ca pe un dar primit de la înaintaşii noştri şi pe care avem datoria de a-l transmite generaţiilor viitoare. A NE BUCURA înseamnă „a cânta credinţa”,  a o trăi şi a o mărturisi cu intensitate maximă, ca nişte slujitori, care au primit cei dintâi în ei bucuria lui Cristos, au primit-o gratuit şi sunt dispuşi să o răspândească cu aceeași gratuitate.

Uniţi în rugăciune,

 Anca Frona, Preşedinte

 Pr. Felix Roca, Asistent spiritual general

03_2014_acro_an asociativ 2014-2015_poster_800_600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *