Anul asociativ 2023-2024: În noutatea “Duhului/Spiritului, entuziasmul mărturiei”

Dragi membri ai Acțiunii Catolice – copii, tineri și adulți,

Dragi asistenți spirituali,

În aceste timpuri drumul Bisericii este marcat de reflecția asupra sinodalității, care va culmina
cu lucrările celei de-a XV-a Adunări Generale a Sinodului Episcopilor, în octombrie 2023 și
octombrie 2024. Sinodalitatea desemnează stilul particular care califică viața și misiunea
Bisericii, exprimând natura sa de popor al lui Dumnezeu care merge împreună și se reunește,
chemat de Cristos, în puterea Duhului Sfânt, pentru a vesti Evanghelia.

La orizont se întrevede și Jubileul Anului 2025, cu tema „Pelerini ai speranței”. Jubileul are
menirea de a restabili un climat de speranță și încredere, ca semn al unei renașteri și a unei
reînnoiri în Cristos.

Dorința Papei Francisc este ca anul 2024, care precede evenimentul jubiliar, să fie Anul
rugăciunii, pentru a recupera dorința de a fi în prezența Domnului, de a-l asculta și de a-l
adora.

Forumul Internațional al Acțiunii Catolice și Acțiunea Catolică din România doresc să
parcurgă acest itinerar indicat de Biserică, în dorința ca, sub impulsul Duhului Sfânt, să se
bucure și de o reînnoire a vieții asociative.

În acest sens, indicăm câteva aspecte care să orienteze activitatea Acțiunii Catolice în anul asociativ 2023-2024, urmând ca viitorul Consiliu director să indice parcursul pentru anii succesivi.


Motto-ul biblic „Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci Duhul tăriei, al iubirii şi al chibzuinţei.” –
Scrisoarea Scrisoarea a doua sfântului apostol Paul către Timotei, 1,7
Sfântul apostol Paul mărturisește cu tărie Evanghelia și îl îndeamnă și pe Timotei, ucenicul și
prietenul său, să facă la fel. Apostolul specifică faptul că nu talanții, abilitățile sau limitările
personale sunt acelea care garantează sau împiedică răspândirea Cuvântului, ci darurile
Duhului Sfânt. Puterea, caritatea și prudența sunt darurile care plăsmuiesc mărturia
Evangheliei. Duhul tăriei transformă cu putere inimile oamenilor, Duhul iubirii este măsura
mărturiei, iar Duhul chibzuinței dăruiește înțelepciunea de a-l vesti pe Cristos în orice context.

Tema: În noutatea Duhului/ Spiritului, entuziasmul mărturiei”
Acțiunea Catolică este invitată, asemenea întregii Biserici, să se deschidă tot mai mult acțiunii
Duhului Sfânt și să găsească modalitățile potrivite pentru a-l mărturisi pe Isus Cristos în
contextul actual, pornind de la convingerea că „Biserica nu crește prin prozelitism, ci prin
atracție”, așa cum spunea papa Benedict al XVI-lea.


Deschiderea față de acțiunea Duhului Sfânt și vestirea cu bucurie și entuziasm a lui Cristos pot
reînnoi viața de credință a membrilor și trăirea identității și misiunii întregii asociații.

La nivel național, în acest an asociativ, Acțiunea Catolică din România va continua să dea mărturie cu entuziasm, fidelitate și pasiune.

În cadrul acestui an asociativ vor fi puse la dispoziția asociațiilor diecezane și eparhiale o serie de materiale formative având la bază documente din magisteriul Papei Francisc care vor putea fi utilizate ca itinerarii de formare pentru grupurile de acțiune catolică și nu numai. Proiectul „SVYO” se va încheia în acest an asociativ, urmând ca, odată prezentate rezultatele cercetării, să găsim modalitățile potrivite pentru a le disemina. Totodată acest an asociativ ne mai aduce încă trei experiențe internaționale susținute prin proiectele Erasmus+ – una in Malta (Septembrie 2023), una în Spania (Octombrie 2023) și una în România (Iunie 2024) adresate în special liderilor și responsabililor din grupurile de tinerii.

Zilele Acțiunii Catolice (15-22 octombrie 2022) și Adunarea Generală (9-11 februarie 2024) care va alege un nou consiliu de conducere la nivel național sunt de asemenea în calendarul activităților propuse pentru acest an asociativ și vor fi un prilej potrivit pentru a duce mai departe misiunea Acțiunii Catolice.

Însoțiți de Sfântul Ioan Paul al II-lea, patronul Acțiunii Catolice din România, de sfinții și fericiții Acțiunii Catolice, vă dorim ca anul asociativ 2023 – 2024 să fie un timp în care să ne lăsăm cu toții mai mult ghidați de Duhul Sfânt dând mărturie despre credința și slujirea noastră cu pasiune și entuziasm.

Codruța Fernea, Președinte

Pr. Felix Roca, Asistent spiritual general

TEXTE DE REFERINȚĂ

„În fiecare epocă, Duhul deschide spre noutatea sa; «întotdeauna El îi arată Bisericii nevoia
vitală de a ieși, exigența fiziologică de a vesti, de a nu rămâne închisă în ea însăși». În timp ce
spiritul lumesc ne presează să ne concentrăm doar pe problemele și interesele noastre, pe
nevoia de a fi relevanți, pe apărarea tenace a bunurilor noastre și de grup, Duhul ne eliberează
de obsesiile urgențelor și ne invită să parcurgem drumuri vechi și mereu noi: acelea ale
mărturiei, sărăciei și misiunii, pentru a ne elibera de noi înșine și a ne trimite în lume.” – Papa
Francisc, Mesaj adresat Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice, 27 noiembrie 2022.

„Duhul Sfânt, dimpotrivă, invită să nu pierdem niciodată încrederea şi să reîncepem mereu:
ridică-te!, ridică-te! Mereu te încurajează: ridică-te! Şi te ia de mână: ridică-te! Cum? Intrând
în joc primii, fără a aştepta să înceapă altcineva. Şi după a ceea ducând fiecăruia pe care-l
întâlnim speranţă şi bucurie, nu plângeri; să nu-i invidiem niciodată pe ceilalţi, niciodată!” –
Papa Francisc, Omilia din Duminica Rusaliilor, 5 iunie 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *