„Care este calea?” – Seminar internațional pentru formarea liderilor de tineret juniori

În perioada 8-10 Septembrie 2023, ZAK Malta – sectorul tineri al Acțiunii Catolice Malteze, a organizat seminarul de formare a liderilor de tineret din Acțiunea Catolică, participanții au fost din ACG España (Actiunea Catolica din Spania), ERKO (Mișcarea comunităților creștine pentru copii din Slovacia) și ACRO (Acțiunea Catolică din România). Pentru ca acest eveniment să devină reprezentativ pentru viața asociațiilor locale, din delegația ACRO a făcut parte responsabili tineri din AC Iași, ASTRU Blaj, ASTRU Oradea și ASTRU Cluj, delegația fiind coordonata de Raluca Istoan (vicepreședinte sector copii 2013-2016) 

Tema seminarului Care este calea? a fost aprofundată în principalele sesiuni bazate pe identificarea misiunii pe care liderii locali o au în grupurile din care provin, înțelegerea rolului acestora în timpul prezent, aprofundarea stilului de viață al tânărului catolic, dezvoltarea abilităților și competențelor personale de însoțire și îndrumare a grupurilor locale, precum și aspecte legate de etică în activitatea desfășurată.

Activitățile au început cu atelierul De ce suntem aici? care a avut ca scop să determine tinerii să reflecteze asupra chemării lor de a fi lideri creștini în comunitățile în care trăiesc, mai ales în ceea ce privește formarea copiilor. Întrebarea dacă leadership-ul creștin este cu adevărat o chemare unică și profundă i-a provocat la interiorizare, fiecare reușind să își confirme din nou motivațiile inițiale pentru a deveni lideri ai grupurilor de copii și, în același timp, să exploreze strategii pentru menținerea acestei motivații pe termen lung. Prin discuții profunde și dialog, înțelegerea misiunii și transpunerea ei în acțiuni concrete care aduc schimbare și să răspundă nevoilor comunității a adăugat o dimensiune semnificativă workshopului, îmbogățind experiența de lideri creștini în formare.

Punctul central al atelierului Cronologia mea/My timeline” a fost spiritualitatea. Provocați să recreeze axa timpului prin ordonarea cronologică a unor evenimente, tinerii au descoperit că umanitatea este în plină ascensiune, ca pe o scară, omul fiind o verigă în lanțul atemporal al generațiilor. Ziua de vineri s-a încheiat cu un moment de evaluare încununat de rugăciunea de adorație a lui Isus în Preasfântului Sacrament. 

Sâmbătă, 9 septembrie, în cadrul celui de al treilea workshop, intitulat Rolul meu ca lider de tineret,  tinerii au învățat despre menținerea unei consistențe în eforturile lor și, totodată, abordări eficiente pentru a-și dezvolta abilitățile de lider și pentru a-și asuma responsabilitățile în lucrul cu tinerii. Un aspect relevant este că liderul are un rol esențial în ghidarea și inspirarea membrilor, el trebuie să fie un exemplu de integritate, profesionalism, empatie și încredere. De asemenea, liderul trebuie să creeze un mediu deschis și sigur, în care tinerii să se simtă ascultați și înțeleși, să fie un bun organizator și planificator, să asigure o gestionare eficientă a timpului, a resurselor și să monitorizeze progresul în atingerea obiectivelor stabilite. Liderul trebuie să învețe în permanență, setea de dezvoltare continuă să nu lipsească, iar comunicarea să fie întotdeauna prezentă, fiind  deschis la feedback, să înțeleagă nevoile și interesele membrilor, să le ofere sprijin și să încurajeze participarea activă în activitățile asociației, promovarea respectului și a iubirii între membrii grupului. Acest lucru poate fi realizat printr-un dialog deschis, unde are loc ascultarea activă a părerilor și ideilor celorlalți, precum și prin încurajarea cooperării și a echipei de lucru. Prin cultivarea unui mediu în care fiecare membru se simte valorizat, respectat și iubit, putem contribui la creșterea încrederii, a armoniei și a legăturilor strânse în cadrul grupului.

The pillars of F.I.R.E and the Catholic Lifestyle a fost activitatea care a condus participanții să reflecteze asupra pilonilor principali ai formării unui lider, pe care a fost construită întreaga serie de întâlniri organizate pe această temă în ultimii ani de Acțiunea Catolică: credință, integritate, responsabilitate, eclezialitate. Acestea constituie „focul” misiunii încredințate tinerilor lideri (din englezescul  F.I.R.E., acronim pentru Faith=Credință, Integrity=Integritate, Responsability=Responsabilitate și Ecclesiality=Eclezialitate) și zelul „apostolilor în lume trimiși”. 

A urmat atelierul denumit Dezvoltarea leadershipului cu scopul de a dezvălui valorile și atribuțiile unui lider prin scurte fragmente biblice. Fiecare participant a avut șansa de a citi câte un text biblic asociat cu misiunea de lider, descoperind astfel că în Biblie sunt prezentate cele mai importante atuuri ale unui lider. Concluziile acestui atelier sunt: un lider trebuie să se gândească întâi la ceilalți, să renunțe la dorințele sale personale sau la interese și să ducă la îndeplinire misiunea de lider, (Matei 19, 27-29), discernământul joacă un rol important în misiunea unui lider, deoarece acesta are de făcut alegeri care influențează și afectează întreg grupul, de aceea este foarte importantă rugăciunea (1Regi, 3, 7-12). 

În cadrul workshopului Ethical Guidelines, în grupuri, tinerii și-au folosit creativitatea în reprezentarea prin desen, teatru situații în care valori etice pecum integritatea, responsabilitatea și transparența să fie înțelese mai ușor. Ziua de sâmbătă a culminat cu seara internațională, moment în care fiecare dintre țările participante a avut ocazia de a-și manifesta iubirea față de valorile tradiționale, într-o manieră proprie. Îmbrăcați în portul popular care se manifesta ca un liant între generații, participanții au demonstrat cu mândrie că încă mențin vie candoarea în rădăcinile poporului. Pentru a înțelege mai bine datinile fiecărei țări, au fost prezentate produse culinare specifice din Malta, Spania, Slovacia și România.  

Ultima zi a acestui seminar de formare a liderilor de tineri a început Privind spre viitor către următorii 5 ani, pornind de la conștientizarea momentului prezent și a zilelor petrecute împreună, iar apoi, treptat, au fost descrise viitoarele activități ce urmează, atât pentru fiecare lună în parte, pentru tot anul, cât și pentru următorii 5 ani.  La final, s-a observat cum arată un plan lunar și anual bine stabilit și mai ales cât de important este ca mereu să avem o perspectivă cât mai largă asupra a ce activități urmează să organizăm, astfel încât fiecare activitate, indiferent de cât de depărtată poate părea, să aibă timpul necesar de pregătire în prealabil. Tot în această sesiune, a fost prezentat și Forumul Internațional al Asociațiilor de Acțiune Catolică (FIAC), unde ne-am amintit cât de importantă este încurajarea și înțelegerea reciprocă și faptul că încă se caută și se dorește găsirea a noi soluții pentru problemele pe care societatea contemporană le pune Bisericii și Acțiunii Catolice.

Cele trei zile de workshop-uri intense s-au încheiat cu un exercițiu de reflecție în care toți participanții au fost încurajați sa citească din propriile jurnale așteptările pe care le aveau la început de drum, cât și concluziile la care au ajuns după finalizarea cursului. 

Nu au lipsit din programul cursului momentele de rugăciune împreună, Sfânta Liturghie și Adorație Euharistică.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *