Către asociaţiile membre şi în curs de aderare

Nr. 4/5.02.2009

În atenţia,
Asociaţiilor membre şi în curs de aderare la Federaţia Acţiunea Catolică din România

Acţiunea Catolică din România invită asociaţiile membre sau în curs de aderare la Federaţie să se alăture Zilei de pocăinţă şi rugăciune propusă de Preafericirea Sa Lucian Mureşan, (Arhiepiscop Major al Bisericii Românie Unite cu Roma, greco-catolică şi Vicepreşedinte al Conferinţei Episcopilor catolici din România), zi specială de adâncă rugăciune, în aceste momente când un Proiect de lege (368/2007) pune din nou în discuţie drepturile fundamantale ale Bisericii Greco-Catolice.

Federaţia noastră reuneşte atât asociaţii de laici de rit latin cât şi de rit bizantin, fiind un exemplu de mărturie al unităţii de credinţă catolică în ţara noastră. Trebuie să dovedim acest lucru şi în aceste momente şi să fim uniţi în rugăciune în această zi de 11 februarie, Ziua Mondială a bolnavului, dedicată apariţiilor Sfintei Fecioare Maria de la Lourdes.

Anexăm scrisorii noastre, comunicatul emis de Federaţia Acţiunea Catolică din România cu privire la această iniţiativă legislativă precum şi apelul Preafericitului Lucian Mureşan, sperând că toţi membrii asociaţiilor se vor alătura acestei iniţiative.

Fiind membră a Forumul Internaţional al Acţiunii Catolice, ACRO a făcut cunoscută această iniţiativă şi celorlalte Acţiunii Catolice din lume care ne vor însoţi în rugăciune în ziua de 11 februarie 2009.

Pr. Felix Roca                                                                  Oana Tuduce
Asistent Spiritual General                                               Preşedinte

 

COMUNICAT DE PRESĂ

În calitate de cetăţeni ai României şi de laici implicaţi în viaţa Bisericii Catolice de ambele rituri din România, suntem preocupaţi de reluarea pe ordinea de zi a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor, a unui proiect de lege intitulat Proiect de lege 368/2007, privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, aparţinând cultelor religioase ortodox şi greco-catolic din România.

Suntem convinşi că trăim într-un stat democratic în care Constituţia şi drepturile fundamentale ale omului sunt respectate şi de aceea considerăm că o iniţiativă de acest gen nu poate fi susţinută şi aprobată de cei care ar trebui să garanteze respectarea acestor drepturi.

Ne alăturăm şi susţinem demersurile pe care Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, le face în acest sens, deoarece se consideră nedreptăţită de prevederile acestui proiect de lege.

Federaţia Acţiunea Catolică din România va informa Forumul Internaţional al Acţiunii Catolice, al cărei membră este, de această situaţie, convinşi fiind că vom fi susţinuţi în acest apel al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice pentru respectarea prevederilor constituţionale ale statului român şi ale Comunităţii Europene.

—–

Federaţia Acţiunea Catolică din România (ACRO) reuneşte asociaţii greco-catolice şi romano-catolice de laici aparţinând Bisericii catolice de ambele rituri din România : Acţiunea Catolică „Sfântul Iosif” din Dieceza romano catolică de Iaşi, Asociaţia Generală a Românilor Uniţi, greco – catolici – AGRU, Asociaţia Tineretului Român Unit – ASTRU Oradea, Asociaţia Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj, Asociaţia Tineretului Român Unit – ASTRU Blaj).

Forumul Internaţional al Acţiunii Catolice este un organism internaţional care activează în 124 de ţări.

Contact:
Codruţa Fernea
Secretar Acţiunea Catolică din Romania
secretar@actiuneacatolica.ro

Anexe:

Protestul Ierarhiei BRU faţă de proiectul legislativ nr. 368/2007
Apelul PF Lucian pentru 11 februarie 2009 ca zi de pocăinţă şi rugăciune pentru toţi credincioşii BRU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *