Consiliului Naţional al Acţiunii Catolice din România

În perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2014, la Centrul “Gaudium et Spes” avut loc întâlnirea Consiliului Naţional al Acţiunii Catolice din România (ACRO).
La aceasta întâlnire au participat membri Consiliului Director al ACRO precum şi consilierii naţionali care reprezintă asociaţiile membre ale ACRO.

În prima parte a programului Consiliului Naţional a fost dedicată unor exerciţii de cunoaştere şi întărire a spiritului de echipă. A urmat apoi un program spiritual cu tema „Misiunea de a evangheliza cu bucurie” coordonat de Pr. Felix Roca – asistentul spiritual general.

O parte importantă a Consiliului Naţional a fost dedicată prezentării şi aprofundării documentului “Acţiunea Catolică în ieşiere spre lume”, document elaborat la nivel internaţional şi asumat de Acţiunile Catolice la nivel naţional şi local.

A urmat apoi sesiuni de lucru pe agenda anului 2015, punctându-se aspecte organizatorice şi logistice pentru evenimentele care vor fi organizate intersectorial. S-a discutat şi despre prezenţa Acţiunii Catolice din România la Întâlnirea Naţională a Tineretului Catolic 22-26 iulie 2015.

Dimensiunea spirituală a Consiliului Naţional a fost conturata de spaţiul de reculegere şi rugăciune specific centrului “Gaudium et Spes”. Sfintele Liturghii în ritul latin şi bizantin, momentele de rugăciune realizate în comun au contribuit la unitatea şi coeziunea grupului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *