Roma: Adunarea Generală a Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice (FIAC)

Sub motoul “Pentru viaţa lumii” (In 6,51) şi cu tema “Laicii Acţiunii Catolice la 20 de ani de la Christifideles laici“, s-a desfăşurat, la Roma, în perioada 27-30 aprilie 2008, Cea de-a V-a Adunare Generală a Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice (FIAC).

Întâlnirea a continuat în perioada 1-3 mai cu o sesiune de lucru FIAC şi cu participarea la unele momente ale Celei de-a XIII-a Adunări Generale a Acţiunii Catolice italiene, care sărbătorea 140 de ani de activitate, sub tema “Cetăţeni demni ai Evangheliei. Slujitori ai înţelepciunii creştine pentru o lume mai bună”. La 4 mai, în Piaţa “Sfântul Petru” din Roma, a avut loc întâlnirea Acţiunii Catolice cu Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea.

La toate aceste evenimente a fost prezentă şi Acţiunea Catolică din România cu o delegaţie. La lucrările FIAC au participat membri ai Consiliului Director ACRO (Oana Tuduce – preşedinte ACRO, pr. Felix Roca – asistent general, Codruţa Fernea – secretar, pr. Florin Sescu – asistent spiritual ACRO, sector copii, Alin Tat – vicepreşedinte sector adulţi şi Anca Lucaci – vicepreşedinte sector tineri). La 1 mai au mai sosit la Roma, reprezentând ACRO, încă 15 persoane, membri ai echipelor naţionale.

Adunarea Generală FIAC a fost deschisă duminică, 27 aprilie, după-amiază, cu o rugăciune prezidată de Mons. Domenico Sigalini şi cu salutul Paolei Bignardi, coordonatoare FIAC, adresat celor aproximativ 120 de participanţi proveniţi din 40 de ţări, de pe patru continente: Europa, America, Asia şi Africa. Sesiunea oficială a Adunării Generale FIAC s-a încheiat cu un Act public, la 30 aprilie, în memoria celor 20 de ani de la exortaţia apostolică post-sinodală Christifideles laici a papei Ioan Paul al II-lea.

Între 1-3 mai a avut loc o sesiune de lucru ce a avut în centrul atenţiei în mod special compartimentul tineri, munca la nivel continental şi în mod special în Ţara Sfântă. Toate ţările au avut posibilitatea să-şi prezinte propriile activităţi şi să-şi împărtăşească propriile experienţe. La 3 mai a avut loc un pelerinaj pe urmele sfântului Paul. S-a celebrat o Liturghie în bazilica “Sf. Paul”, prezidată de Mons. Servilien Nkawauzita din Rwanda şi s-a vizitat locul martiriului de la Tre Fontane. La 1 mai, participanţii Adunării Generale FIAC au luat parte la deschiderea Adunării Generale a Acţiunii Catolice Italiene, la 3 mai au participat la veghea de rugăciune cu membrii ACI, din faţa bazilicii din Lateran, care a continuat cu marea întâlnire cu Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea, de la 4 mai, din Piaţa “Sfântul Petru”.

Punctul de plecare în lucrările FIAC a fost o reflecţie pe tema “Încotro se îndreaptă lumea?”, prin contribuţia pr. Federico Lombardi SJ – director al Sala Stampa Vaticana, Sandro Calvani – reprezentant ONU în Italia, şi sora Amelia Kawaji – preşedinte UISG (Uniunea Internaţională a Superiorilor Generali). A urmat o aprofundare biblică (Romano Penna) şi teologică (Juvenal Ilunga Muya, Tullio Citrini) despre responsabilitatea laicilor în evanghelizare, despre exemplul laicilor care colaborau cu apostolul Paul în prima comunitate creştină, insistându-se asupra dimensiunii misionare.

Adunarea Generală a fost un moment prielnic de reflecţie asupra identităţii AC (Paola Bignardi), dar şi de întâlnire şi de schimb de experienţe între diverse ţări, membre FIAC sau observatori. La 30 aprilie a avut loc o prezentare a documentului normativ şi a unor propuneri de lucru pentru operativitatea FIAC (Giuseppe Gervasio). Reprezentanţii ţărilor membre au ales noul secretariat compus din cinci ţări: Argentina, Burundi, Italia, Myanmar-Birmania şi Polonia.

Celebrările euharistice au fost prezidate la 27 aprilie de card. Rylko, la 28 aprilie de Mons. Lambiasi, fost asistent spiritual FIAC, la 29 aprilie de card. Sandri şi la 30 aprilie de card. De Giorgi, preşedinte al Fundaţiei “Acţiunea Catolică – şcoală de sfinţenie”, recent constituită, iar la 2 mai de ES Mons.Robert Sarah, secretar al Congregaţiei pentru Evanghelizarea Popoarelor.

Cu puţin timp înainte de Adunarea Generală FIAC, preşedintele Consiliului Pontifical pentru Laici a numit ca asistent spiritual FIAC pe Mons. Domenico Sigalini, asistent general al Acţiunii Catolice Italiene.

Cu mare bucurie am participat la întâlnirea cu Sfântul Părinte, care a salutat reprezentanţii Acţiunii Catolice din întreaga lume:

“Dragi copii, tineri şi adulţi ai Acţiunii Catolice! Este pentru mine o mare bucurie să vă întâlnesc astăzi aici, în Piaţa «Sf. Petru», unde în trecut nu de puţine ori merituoasa voastră asociaţie s-a întâlnit cu urmaşul lui Petru. Vă mulţumesc pentru această vizită. Vă salut cu afecţiune pe voi toţi, veniţi din toate părţile Italiei, dar şi pe membrii Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice care provin din patruzeci de ţări…”

Anca Lucaci

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.