Curs de formare “Adulţi, educatori în comunitatea parohială”

În perioada 14 – 17 iunie 2012 a avut loc cursul de formare pentru adulţi organizat de Federaţia Acţiunii Catolice din România (ACRO) cu tema “Adulţi, educatori în comunitatea parohială” şi moto-ul „Suntem gata să răspundem chemării lui Dumnezeu”, care s-a desfăşurat la Mânăstirea Carmelitană de la Luncani, jud. Bacău. La acest curs au participat laici adulţi din Asociaţia Generală a Românilor Uniţi Greco-Catolici (AGRU), din Acţiunea Catolică „Sf. Iosif” sectorul adulţi din Dieceza de Iaşi, membri ai Consiliului Naţional al Acţiunii Catolice din România precum şi o delegaţie din Dieceza de Chişinău din Republica Moldova. Au participat în calitate de invitaţi la întreg cursul şi dl. Lucio Turra – preşedinte diecezan şi Părintele Emilio Centomo – asistent spiritual general din partea Acţiunii Catolice din Vincenza, Italia.

Joi, 14 iunie cursul s-a deschis cu Sfânta Liturghie celebrată în rit latin de Pr.  Iosif Dămătăr – asistent spiritual pentru adulţi în Acţiunea Catolică “Sf. Iosif” din Dieceza de Iaşi, şi a fost urmată de o seară informală de cunoaştere coordonată de echipa sectorului adulţi din Acţiunea Catolică din România. Seara s-a încheiat cu o rugăciunea de seară în cadrul căreia s-a cerut mijlocirea Fericitului Giuseppe Toniolo pentru reu.

Cursul a debutat în mod oficial vineri, 15 iunie cu salutul vicepreşedintei sectorului adulţi a Acţiunii Catolice din România – d-na Anca Frona, care a explicat tema acestui curs şi faptul că acest curs se încadrează într-un parcurs de 3 ani pe care sectorul adulţi al ACRO l-a propus în acest trieniu.

A urmat preşedinta Acţiunii Catolice din România – d-ra Oana Tuduce care a salutat participanţii şi a prezentat oaspeţii din Acţiunea Catolică Italiană. Apoi Pr. Coriolan Mureşan, asistent spiritual pentru sectorul adulţi din cadrul ACRO care a explicat motto-ul cursului de formare „Suntem gata să răspundem chemării lui Dumnezeu”.

Primul moment formativ a fost susţinut de Părintele Emilio Centomo care a încercat să răspundă întrebării „Ce este parohia?” Părintele Emilio a prezentat parohia ca un loc privilegiat în care se desfăşoară viaţa creştină şi se trăieşte experienţa Bisericii. Apoi a prezentat diferite tipologii de parohie şi a invitat participanţii să descrie o parohie a viitorului pornind de la trei elemente necesare pentru noua evanghelizare: atenţia spre toţi credincioşii parohiei, atenţia vis-a-vis de educaţie şi spiritul misionar.

A urmat apoi sesiunea plenară în care s-au prezentat concluziile grupurilor de discuţii. Apoi, Pr. Felix Roca, asistent spiritual general al ACRO a salutat participanţii şi i-a însoţit în vizita pe care aceştia au făcut-o la Casa de copii a Surorilor Asumpţioniste de la Baraţi şi în Parohia Faraoani unde s-a celebrat Sfânta Liturghie împreună cu comunitatea locală. A urmat apoi cina oferită de Parohia şi Acţiunea Catolică din Faraoani şi o seară tradiţională în care participanţii la curs au avut ocazia să descopere tradiţii populare precum şezătoarea şi dansurile folclorice specifice zonei. Ziua s-a încheiat cu rugăciunea de seară – completoriul rostit împreună cu membrii Acţiunii Catolice din Faraoani.

Sfânta Liturghie în rit bizantin celebrată de asistentul spiritual naţional al sectorului adulţi – Pr. Coriolan Mureşan a deschis a treia zi a cursului de formare. A urmat apoi al doilea moment formativ susţinut de dl. Lucio Turra care a vorbit participanţilor despre „Rolul laicului din Acţiunea Catolică în parohie”. Dl. Lucio a vorbit despre „lucrurile de bază” atunci când se vorbeşte despre laici şi implicarea acestora în viaţa parohiei şi apoi a enumerat caracteristicile vocaţiei laicale aşa cum sunt prezentate acestea în Magisteriul Bisericii. S-a subliniat importanţa implicării laicilor din Acţiunea Catolică în viaţa parohiei şi s-au enumerat lucrurile care caracterizează sau ar trebui să caracterizeze un laic adult din Acţiunea Catolică şi anume: a fi un adult în credinţă ceea ce presupune a avea o regulă pentru viaţa spirituală; a fi un adult în formare adică a parcurge un „parcurs” formativ atât personal, cât şi de grup; a fi un adult preocupat de educaţia şi formarea noilor generaţii; a fi un adult implicat activ în viaţa parohiei şi nu în ultimul rând a fi un adult în responsabil în societate.

În după-amiaza zilei,  PS Petru Gherghel, episcopul locului a salutat participanţii la acest curs şi a felicitat organizatorii pentru perseverenţa cu care aceştia propun astfel de activităţi de formare laicilor adulţi din Acţiunea Catolică.

A urmat apoi un laborator coordonat de preşedinta Acţiunii Catolice din România – Oana Tuduce, în cadrul căruia participanţii au aprofundat ceea ce înseamnă a fi educator adult în Acţiunea Catolică. Apoi a urmat o muncă în grupuri pe rituri în cadrul cărora participanţii au elaborat un profil al educatorului adult şi şi-au trasat câteva obiective şi activităţi pentru a putea propune figura educatorului adult şi în comunităţile parohiale şi eparhiale/diecezane unde Acţiunea Catolică este prezentă.

În cadrul ultimei sesiuni a cursului de formare toţi participanţii şi-au împărtăşit impresiile precum şi ceea ce vor face în mod concret în Asociaţiile din care provin, iar apoi au evaluat cursul şi au primit certificatele de participare.

Ziua s-a încheiat cu o Adoraţie Euharistică. La finalul acesteia toţi participanţii la curs au primit din partea organizatorilor mandatul AC simbolizat prin Compendiul Catehismului Bisericii Catolice, care reprezintă în mod concret invitaţia de a ne aprofunda credinţa şi a păşi cu încredere în Anul Credinţei care se va deschide oficial în luna octombrie.

Acest curs de formare a dat oportunitatea adulţilor de ambele rituri din Acţiunea Catolică din România să trăiască împreună momente unice de bucurie, formare, prietenie şi sărbătoare în cadrul familiei Acţiunii Catolice în cadrul căreia se experimentează mereu diversitatea şi catolicitatea Bisericii noastre.

Oana Ciobâncan şi Codruţa Fernea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *