An asociativ 2015/2016

Dragi membri ai Acțiunii Catolice din România,

Ca de fiecare dată, odată cu venirea toamnei, ne aflăm în pragul unui nou început prin deschiderea și lansarea unui nou an asociativ.

Stând sub semnul Coresponsabilităţii, anul asociativ 2015-2016 are ca temă îndemnul „Să venim în întâmpinarea fiecărei persoane cu bunătatea şi duioşia lui Dumnezeu!” şi motoul “Lăudați-l pe Domnul pentru că este bun, pentru că veșnică este îndurarea lui!” (Ps 136)

Drumul pe care Acţiunea Catolică din România îl propune se înscrie pe linia propusă de Papa Francisc care a dorit să se celebreze în Biserica întreagă Jubileul Extraordinar al Milostivirii. „În parohiile noastre, în comunități, în asociații și în mișcări, așadar, oriunde există creștini oricine trebuie să poată găsi o oază de milostivire” spune Sântul Părinte în Misericordiae vultus, Bula de convocare a Jubileului Extraordinar al Milostivirii.

Ca Acţiune Catolică dorim să creăm oaze de milostivire prin toate momentele de formare, de rugăciune şi de activitate propuse membrilor asociaţiilor noastre. Copiii, tinerii şi adulţii să se simtă ca într-o familie care ţine cont de căutările şi de exigenţele lor, de dorinţa de a creşte în umanitate şi în credinţă.

Devenit deja tradiţie, anul debutează cu proiectul naţional Zilele Acţiunii  Catolice, ocazie de promovare, fraternitate şi comuniune pentru asociaţiile locale, dar şi de sărbătoare a patronului nostru spiritual, sfântul Ioan Paul al II-lea.

Formarea a fost dintotdeauna o prioritate pentru Acţiunea Catolică din România. De aceea, respectând caracterul unitar, specific asociaţiei noastre, ne propunem să continuăm seria cursurilor de formare inter-sectorială  care presupune  reunirea sub aceeaşi temă a două sectoare: tineri-adulţi, copii (educatori) – tineri, copii (educatori) – adulţi.

Colaborarea cu ierarhia este una din caracteristicile esenţiale ale Acţiunii Catolice (cf AA 4,20). De aceea o atenţia noastră se îndreaptă spre asistenţii noştri spirituali, cărora dorim să le oferim o ocazie de formare specifică.

Acest an asociativ reprezintă un sfârşit de mandat pentru actuala echipă aflată la cârma federaţiei. În acest sens, Consiliul Naţional şi Adunarea Generală vor fi ocazii de exercitare a caracterului organizat şi a criteriului decizional pentru fiecare dintre asociaţiile membre.

De asemenea participarea la diferite evenimente naţionale şi internaţionale, acolo unde Acţiunea Catolică din România este invitată, îmbogăţesc calendarul nostru la nivel naţional, devenind ocazii de formare şi de comuniune pentru participanţi.

Fie ca acest an asociativ să ne ajute pe toţi să trăim şi să mărturisim milostivirea! Ca laici angajaţi în viaţa comunităţilor noastre şi ca păstori care însoţesc drumul de credinţă al celor încredinţaţi să fim coresponsabili în misiunea Bisericii de a vesti iubirea lui Cristos!

Vă dorim tuturor să faceţi ca Acţiunea Catolică să fie „mai vie, mai puternică, mai frumoasă”!

Anca Frona, preşedinte

Pr. Felix Roca, asistent spiritual general

Agenda 2015 / 2016:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *