Declarația adulților din Acțiunea Catolică din România

Declarația adulților din Acțiunea Catolică din România

Adulţii – educatori în biserică și societate

Premisă

Trăim într-o societate în care valorile autentice sunt mereu puse în discuție. Pornind de la binele comun, Biserica propune valori perene precum viața, credinţa, familia, educaţia, angajamentul civic și responsabilitatea politică şi socială. Laicii catolici împreună cu păstorii lor sprijină promovarea valorilor creștine în conformitate cu doctrina socială a Bisericii.

Angajament

Noi, laicii adulți, membri ai Acțiunii Catolice din România, ne propunem:

1.Să apărăm și să promovăm viața de la concepere până la sfârşitul ei natural prin sprijinirea iniţiativelor în favoarea vieţii;

2.Să promovăm valorile familiei bazate pe uniunea dintre bărbat şi femeie prin educarea continuă la discernământ responsabil;

3.Să ne implicăm activ în educaţia copiilor, tinerilor şi adulţilor, fundamentată pe responsabilitate şi valori creştine autentice;

4.Să contribuim la formarea membrilor din comunităţile parohiale prin misiunea noastră de a educa, specifică identității Acțiunii Catolice – în spiritul co-responsabilităţii împreună cu păstorii diecezelor și eparhiliilor noastre;

5.Să fim cetăţeni activi, angajați în acțiuni sociale şi civice, sprijinind solidaritatea la nivel global în contextul societăţii pluraliste și globalizate;

6.Să sprijinim persoanele care promovează binele comun în diferite forme şi să ne implicăm în acţiunile caritative din comunităţile noastre;

7.Inspirându-ne din modelul celor care s-au sacrificat pentru credinţă dorim să susţinem libertatea religioasă şi respectarea drepturilor Bisericii Catolice;

Şişeşti, 23 iunie 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *