Invitație la rugăciune pentru pace în Siria și în lumea întreagă

Dragi membri ai Acțiunii Catolice

Vă este cunoscută dificila situaţie internaţională în care , din ce în ce mai mult, se conturează o puternică ameninţare la adresa păcii în lume.  În acest context Papa Francisc a chemat întreaga Biserică Catolică, dar şi celelalte confesiuni şi religii, la o zi de rugăciune pentru Siria, pentru data de 7 septembrie. Papa a făcut acest anunţ în cadrul alocuţiunii dinaintea rugăciunii „Îngerul Domnului” de duminică, 1 septembrie.

„Astăzi, iubiţi fraţi şi surori, aş vrea să mă fac interpret al strigătului care se înalţă din toate părţile pământului, din toate popoarele, din inima fiecăruia, din unica mare familie care este omenirea, cu nelinişte crescândă: este strigătul păcii! Este strigătul care spune cu putere: vrem o lume de pace, vrem să fim bărbaţi şi femei ai păcii, vrem ca în această societate a noastră, sfâşiată de dezbinări şi de conflicte, să izbucnească pacea; să nu mai fie niciodată război! Să nu mai fie niciodată război! Pacea este un dar prea preţios, care trebuie să fie promovat şi tutelat. 

Strigătul păcii să se înalţe sus pentru ca să ajungă la inima tuturor şi toţi să depună armele şi să se lase conduşi de dorinţa de pace. Pentru aceasta, fraţi şi surori, am hotărât să convoc pentru toată Biserica, la 7 septembrie, ajunul sărbătorii Naşterii Mariei, Regina păcii, o zi de post şi de rugăciune pentru pacea în Siria, în Orientul Mijlociu şi în lumea întreagă, şi invit să se unească la această iniţiativă, în modul în care vor considera oportun, şi pe fraţii creştini necatolici, pe cei care aparţin celorlalte religii şi pe oamenii de bunăvoinţă.”

Biserica din lumea întreagă, cultele creştine, precum şi grupări care aparţin religiilor necreştine şi-au manifestat adeziunea faţa de iniţiativa Sfântului Părinte.

Acţiunea Catolică se alătură dorinţei Papei şi, de aceea, vă invit să aveţi iniţitive în acest sens sau să participaţi la momentele de rugăciune care vor avea loc în parohiile voastre, îndemnându-i pe toţi membrii să facă acelaşi lucru.

Domnul să ne binecuvânteze cu pacea sa!

Pr. Felix Roca

Asistent spiritual general

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *