Papa Ioan Paul al II-lea patronul Acţiunii Catolice din România

Consiliul Naţional al Acţiunii Catolice din România, primul din 2011, s-a desfăşurat în perioada 24-27 februarie, la „Casa Sfântul Iosif” a Surorilor din Congregaţia Inimii Neprihănite din Odorheiu Secuiesc. Au participat consilierii naționali pentru cele trei sectoare (copii, tineri și adulți), vicepreședinții, președintele precum și asistenții spirituali.

Tema Consiliului Naţional a fost „O mare familie în jurul lui Cristos. Vino şi tu!” iar moto-ul „Unul este învăţătorul vostru, iar voi toţi sunteţi fraţi”(Mt 23,8). Tema şi moto-ul Consiliului Naţional este totodată şi tema anului asociativ în curs.

În deschiderea oficială a lucrărilor Consiliului Naţional, preşedintele Acţiunii Catolice din România, Oana Tuduce, a vorbit participanţilor despre perspectivele formării în cadrul Acţiunii Catolice pentru trieniul 2010-2013 încurajând consilierii naţionali să nu le fie frică să meargă împotriva curentului: „Privind în jur în societatea noastră dar şi gândindu-mă la misiunea noastră de apostoli, am identificat câteva comportamente care din punct de vedere civil sunt foarte depunctate în zilele noastre, ba mai mult chiar ironizate şi deloc cultivate. Însă din punct de vedere creştin sunt esenţiale pentru cineva care conştientizează faptul cât de preţioşi suntem nu pentru ceea ce facem, ci pentru simplul fapt că existăm ca fiinţe iubite de Tatăl Ceresc. Tocmai pentru că sunt comportamente deloc încurajate şi valorizate în societatea actuală caracterizată de consumism şi individualism, vă propun să le promovăm în cadrul Acţiunii Catolice oricât de retrograde ar fi ele considerate. Acestea sunt: ascultarea, servirea şi dăruirea.”

Pr. Felix Roca, asistentul spiritual general al Acţiunii Catolice din România a explicat consilierilor naţionali tema şi moto-ul anului asociativ în curs oprindu-se asupra a trei aspecte şi anume: comuniunea între persoane ca un semn distinctiv într-un context marcat de probleme şi tensiuni pentru a răspunde chemării lui Cristos de a fi sarea pământului şi lumina lumii; fraternitatea ca valoare bazată pe respectul reciproc între persoane pentru ieşi în evidenţă prin valorile propuse de Cristos „după roadele lor îi veţi cunoaşte” şi Acţiunea Catolică – o familie în care relaţiile sunt autentice pentru că sunt construite cu atenţie şi in mod constant. Pr. Felix a reamintit consilierilor naţionali un pasaj despre fraternitate din Proiectul Formativ al Acţiunii Catolice din România „Fraternitatea îl face conştient pe creştin că toţi suntem fiii aceluiaşi Tată. Prin trăirea autentică a fraternităţii se poate depăşi individualismul, interesul propriu şi de grup, indiferenţa faţă de celalalt etc. Dragostea faţă de Dumnezeu trebuie să se concretizeze în dragostea faţă de aproapele, în special faţă de cei defavorizaţi şi marginalizaţi.”

A urmat apoi o scurtă prezentare a tuturor evenimentelor naţionale şi internaţionale care s-au desfăşurat în 2010 şi la care Acţiunea Catolică din România a fost reprezentată precum: Campus internaţional în Malta, Întâlnirea copiilor şi adolescenţilor cu Sfântul Părinte la Roma, Studiu Biblic în Ţara Sfântă, etc. sau pe care Acţiunea Catolică din România le-a organizat precum întâlniri de lucru pe echipe de sector, cursul „Comunicarea se învaţă” sau Zilele Acţiunii Catolice.

Consiliul Naţional a continuat cu o sesiune de lucru despre Identitatea Acţiunii Catolice din România coordonată de Mihai Floran, specialist în comunicare şi relaţii publice. În cadrul sesiunii de lucru, consilierii naţionali au încercat să identifice o serie de douăzeci de componente ale identităţii Federaţiei. Sesiunea de lucru s-a încheiat cu prezentarea elementelor în plen urmând ca până la următorul Consiliu Naţional să se elaboreze un manual de identitate organizaţională a Acţiunii Catolice din România.

În cadrul sesiunii de lucru despre identitatea Acţiunii Catolice din România, consilierii naţionali au decis ca patronul Federaţiei să fie Papa Ioan Paul al II-lea, ce va fi beatificat la 1 mai 2011, cel care în cursul pontificatului său a încurajat şi susţinut Acţiunea Catolică din întreaga lume.

Au urmat apoi sesiuni de lucru pe sectoare (copii, tineri, adulţi) în cadrul cărora echipele naţionale au pregătit sesiunile de formare care sunt planificate în acest an precum şi materialele de formare ce urmează a fi tipărite până la următorul Consiliu Naţional.

În cadrul sesiunii plenare ca a urmat s-au prezentat conţinuturile la care s-a lucrat în cadrul echipelor, s-au luat decizii pentru eficientizarea funcţionarii Federaţiei şi s-a definitivat agenda pentru anul 2011. Ziua de sâmbătă s-a încheiat cu un moment de animare a copiilor aflaţi în Casa „Sf. Iosif” .

Consiliul Naţional s-a încheiat duminică, 27 martie cu celebrarea Sfintei Liturghii împreună cu comunitatea locală. A fost o întâlnire rodnică în care s-a încercat să se consolideze direcția Acțiunii Catolice din România pentru următorii ani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *